6 jan. 2023

...OCH NOA GJORDE SÅ – 1 Mos 6


Bibelläsning: Första Moseboken 6

Läs bibeltexten här

"Och Noa gjorde så. Han gjorde i allt som Gud hade befallt honom."  (1 Mos 6:22 FB)

I förra kapitlet (kap 5) talades det om Hanok, som vandrade med Gud. Här handlar det om Noa som också vandrade med Gud (vers 9).


Gud bad Noa bygga en stor båt, och han gjorde det. Jag undrar vad grannarna sa då de såg Noa börja bygga en båt så stor så att det skulle vara omöjligt att transportera den till havet. Vad tror du grannarna tänkte och sa till varandra?


Men Noa behövde aldrig transportera båten till havet. Gud flyttade havet till båten. Ofta kan det vara så att allt i situationen är omöjligt, men så öppnar Gud en ny väg som ingen tänkt på.


Det som kännetecknade Noa var att han var lydig Gud och gjorde som Gud befallt.

Gud kanske inte ber oss om att bygga en ark, men om vi lyssnar riktigt noga kan vi säkert höra vad Gud vill att vi ska göra. Både vad vi ska göra idag och vad vi ska göra med vårt liv.


 - Mannakorn att tugga på under dagen:
Gud, vad ber du mig bygga med mitt liv?

_____________________

Översikt:
- Vers 1-4 
Jättarna på jorden
- Vers 5-22 
Noa får i uppdrag att bygga arken. Gud upprättar ett förbund med Noa (vers 18)

Kommentar
Kapitlet beskriver en tid då ondskan på jorden växer. Det handlade inte bara om människornas handlingar, "deras hjärtans alla tankar och avsikter var ständigt alltigenom onda" (vers 6). 

Situationen på jorden liknar på många sätt den som beskrivs i ändens tid:

"Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld.  Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden" (vers 11-12).

Jesus säger i sitt stora tal om den sista tiden att situationen på jorden då Människosonen ska komma tillbaka, ska vara som den var på Noas dagar (Matt 24:37+).

Syndafloden är inte bara en naturkatastrof utan en Guds dom över människornas ondska, på samma sätt som i den sista tiden då Guds vredesskålar ska drabba världen (Upp 16:1)

Till eftertanke
Vad tror du Noas grannar tänkte och sa då de såg Noa bygga en jättebåt uppe på land?

Lever vi kristna på ett sätt som väcker uppmärksamhet idag, eller har vi anpassat oss och blivit "som alla andra"?

Hur tycker du att människornas sätt att leva på Noas dagar liknar livet på jorden idag?

Noa vandrade med Gud. Vilka kännetecken anser du bör finnas hos en människa som vandrar med Gud?

Inga kommentarer: