9 jan. 2023

ATT LYDA GUD – 1 Mos 9


Bibelläsning: Första Moseboken 9

Läs bibeltexten här

"Och Gud sade: "Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er:  Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden."  (1 Mos 9:12-13 FB)

Gud är förbundets Gud. Förbundet vilar på Guds löften och pekar på Guds trofasthet. Här sluter Gud förbundet med Noa som även omfattar oss. Senare sluter han förbundet med Abraham som även det gäller oss.

Gud ägnar sig inte åt lösa förbindelser som bygger på plötsliga ingivelser eller känslor. Gud söker fasta relationer. Han är trofast mot oss, och han vill att vi ska vara trofasta mot honom.

Förutom de stora förbundslöften vi finner i Bibeln kan vi ha en alldeles egen personlig förbundsrelation till Gud. Vi kan ha tagit emot ett speciellt löfte från Gud som vi håller fast vid för vårt liv. Vi kan också få ge vårt eget förbundslöfte till Gud om hur vi vill leva i relation till Honom.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser mitt förbundslöfte till Gud ut om jag skulle formulera det idag?

_______________
Översikt: 
- Vers 1-19  Gud ingår ett förbund med Noa, med regnbågen som tecken
- Vers 20-28 Noa dricker sig berusad och kommer i konflikt med en av sönerna

Kommentar:
Gud sätter regnbågen i skyn som ett tecken på förbundet mellan Gud och människor. Regnbågens funktion är att påminna oss om vad Gud har lovat oss. I Bibeltexten står det också att regnbågen är ett tecken för Gud för vad han lovat: "När bågen syns i skyn och jag ser på den, ska jag tänka på det eviga förbundet..." (vers 16).

Till eftertanke:
Det är inte bara Gud som behöver bli påmind om förbundet, det behöver också vi.

I Dagboken/Rut Baronowsky sid 134 kan vi läsa: "Den helige Franciscus var väldigt praktisk. När han vandrade över de italienska slätterna, slogs han av hur många kyrktorn han såg. Då bestämde han sig för att varje gång han såg ett kyrktorn, skulle det få vara en påminnelse om att han skulle tillbe Gud".
- Hur gör du för att bli påmind om att tillbe Gud?
- Hur ser min överlåtelse/mitt förbundslöfte till Gud ut idag? Försök formulera det med några enkla ord så att du kan komma ihåg det.


Inga kommentarer: