18 jan. 2023

BÖN FÖR STADEN – 1 Mos 18

Bibelläsning: Första Moseboken 18
Läs bibeltexten här

”Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår.” (1 Mos 18:20 FB)

Synden hade växt sig stor i Sodom. Staden var nära att förgöras. Då träder Abraham fram inför Herren och vädjar för Sodom. Herren var beredd att sträcka sig långt, men synden hade gått för långt.

Hur ser ropet ut över staden där du bor? Är synden även där mycket svår?
Finns du med i kampen för att utvecklingen ska vändas innan synden har gått för långt och det inte längre finns någon återvändo?

Vi är alla ansvariga för böneskyddet över den plats där vi bor. 

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Bidrar jag till böneskyddet för den plats jag bor?

_________________

Översikt: 
- Vers 1-15
Tre män gästar Abraham och berättar att Sara nästa år vid samma tid har fått en son. Sara ler.

- Vers 16-33
Abrahams förbön för Sodom. Herren lovar att inte förgöra Sodom om det finns tio rättfärdiga i staden.

Kommentar
Det var inte bara Abraham som log åt löftet om att han skulle bli far till en son (1 Mos 17:17). Då Sara hörde de tre männen säga att hon skulle ha fått en son om ett år log hon. Hon såg det inte som möjligt. Hon såg på sig själv som "vissnad" (vers 12). 

Herren frågar sedan Abraham varför Sara log och säger "Finns det någonting som är omöjligt för Herren?" (vers 14). Då Sara förstod att Herren sett henne le, säger hon "Jag log inte" (vers 15).

Till eftertanke
- Vad skulle du svara på Herrens fråga: "Finns det någonting som är omöjligt för Herren?"
- Vad säger du om Saras "Jag log inte"? Är sådana undanflykter vanliga bland oss, i hopp om att ingen såg att vi gjorde fel?
- Finns jag med i böneskyddet över den plats sär jag bor?

Inga kommentarer: