5 jan. 2023

Dagens andakt, den 5 januari


”Bättre gå till sorgehus än till gästabud. Vad som är slutet för envar må alla levande betänka”
(Ords 7:2)

Inom medicinen talar man ibland om den statistiska chansen för överlevnad inom olika sjukdomar. Detta kan lätt dölja det faktum, att livet har en 100-procentigt dödlig utgång. Även om du överlever en viss sjukdom, så kommer du förr eller senare att bli sjuk igen, och slutligen kommer det att leda till döden. Ingen dör frisk. Man dör för att något är fel i kroppen. Man dör! Alla dör! Förr eller senare är det slut. Ibland tycker vi att döden kunde ha väntat. Ibland tycker vi att döden kunde ha valt någon annan. Döden kommer aldrig lämpligt, men döden kommer.

Bibeln lär oss att det är klokt att tänka på döden. Det är klokt ”att inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan” (Ps 90:12). Om vi inser att vårt liv har ett slut, hjälper det oss att prioritera rätt i livet. Jesus har övervunnit döden, och den som tror på honom, skall inte dö utan ha evigt liv tillsammans med honom.

BÖN

Herre, du vill inte att vi ska känna fruktan för döden. Hjälp oss att försonas med tanken på att vårt liv här på jorden har ett slut, och använda varje dag utifrån det perspektivet. Hjälp oss att ta emot ditt erbjudande om evigt liv; livet i en annan dimension, som börjar redan här och nu.

Inga kommentarer: