8 jan. 2023

EN NY BÖRJAN – 1 Mos 8


Bibelläsning: Första Moseboken 8

Läs bibeltexten här

"Då talade Gud till Noa och sade:  "Gå ut ur arken med din hustru, dina söner och dina sonhustrur.  Låt alla de djur, allt levande som du har hos dig, gå med dig, både fåglar och fyrfotadjur och alla kräldjur som rör sig på marken, så att de växer till och blir fruktsamma och förökar sig på jorden." (1 Mos 8:15-17 FB)

Vattnet hade torkat undan. Noa var försiktig och skickade ut en duva för att se om det fanns torr mark. Då duvan inte kom tillbaka förstod Noa att det var dags.

Gud säger till Noa "Gå ut ur arken..." (vers 16)
Det representerar en ny början. Synden hade tidigare tagit överhanden på jorden och Gud sände floden. Nu var det dags för en ny start.

Så kan vi också uppleva det i våra liv. Det kan vara så mycket som gått fel. Vi kan längta att få börja om, att få börja på nytt. Jesus erbjuder oss att bli födda på nytt, och då vi därefter misslyckas igen får vi alltid be om förlåtelse, ta emot förlåtelse och börja om från början.

Bli inte sittande i arken och fastna i det som varit. Det finns en fortsättning. Ta tag i livet och "Gå ut ur arken.."

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad innebär det för mig i min nuvarande situation att "gå ut ur arken"?

_________________

Översikt:
- Vers 1-12 Jorden täckt av vatten
- Vers 13-19 Noa och hans sällskap går ut ur arken
- Vers 20 Noa bygger ett altare och offrar åt Gud
- Vers 21-22 Gud lovar att aldrig mer drabba jorden på detta sätt

Kommentar:
Gud accepterade Noas offer. "När han kände den ljuvliga doften" från offret lovade Gud att aldrig mer döda allt levande på jorden (vers 21). Detta är en förebild på Kristi fullkomliga offer som gör att vi kan bli accepterade av Gud (Jämför Rom 3:23-25)

Till eftertanke:

- Guds löfte om att inte drabba jorden på detta sätt gäller inte i evighet. Det gäller bara "så länge jorden består" (vers 22). Börjar vi närma oss en situation där jorden inte längre kommer att bestå?

- Vad skulle det kunna innebära i min situation idag att börja på nytt, att "gå ur arken" 

Inga kommentarer: