13 jan. 2023

BRYT UPP! 1 Mos 13


Bibelläsning: Första Moseboken 13
Läs bibeltexten här

"Så bröt Abram upp från Egypten och begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde, och Lot var med honom." (1 Mos 13:1 FB)
"Bryt upp och drag igenom landet i hela dess längd och bredd, ty åt dig skall jag ge det." (1 Mos 13:17 FB)

Uppbrott! Abrams liv kännetecknas av det ena uppbrottet efter det andra efter Guds ledning.

Våra liv kan också innebära uppbrott. Ibland kan Gud be oss lämna våra förhållanden och flytta till en helt annan plats och helt andra förhållanden.

Men uppbrott behöver kanske inte alltid vara att flytta. Gud kan kalla oss att bryta upp från det invanda för att gå in i nya uppgifter där vi finns. Vi har så lätt att fastna i det som är. Men Gud vill göra allting nytt.

Det kanske till och med finns ett uppbrott för varje dag. Att våga lämna vår bekvämlighet och våga bryta upp och gå in i "förberedda gärningar".

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad skulle ett uppbrott innebära för mig?

_______________

Översikt:
- Vers 1-4
Abram återvänder till Kanaan. Han kommer förbi det ställe där han förut rest ett altare åt Gud. Där åkallar han Herren

- Vers 5-13 
Abram och Lot delar landet mellan sig. Abram bosätter sig i Kanaan och Lot i städerna på Jordanslätten.
- Vers 14-18 

Gud förnyar sitt löfte om ett stort folk och om landet till Abram.

Kommentar:

Abram och Lot ses ibland som symbol för den andlige och världslige kristne. De hade båda samma bakgrund och utgångspunkt, men Lot valde det som kunde ge honom mest personlig vinning och Abram hade tro att invänta Herrens ledning (Heb 11:8-10)

Till eftertanke:
Abram får uppmaningen att se sig omkring (vers 14). Vi kanske också behöver ta till oss den uppmaningen. Vi har så lätt att se ned och fastna i de omständigheter vi lever i. Gud vill att vi ska se oss omkring och se de möjligheter som han vill öppna för oss. "Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd" (Joh 4:35).

/PB

Inga kommentarer: