13 jan. 2023

TA GUD PÅ ORDEN - del 4


Uttrycket "ta någon på orden"
 innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". 

En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

_________________________________

De  tre första delarna i serien TA GUD PÅ ORDEN handlade om varför det är så viktigt att läsa Bibeln, Guds ord. Det är viktigt att påminna sig om detta i en tid då bibelläsandet har blivit en bristvara. I flera generationer har Bibeln varit en gemensam referensram för folket i vårt land, men i den uppväxande generationen är det många som inte vet om vad Bibeln är för något.

Men det är inte bara bland folk i allmänhet som bibelläsandet och bibelkunskapen har minskat. Detta gäller även bland Guds folk. I tidigare väckelser kallade de kristna "läsarna" för att dom läste Bibeln så ivrigt. Idag finns det inte så många "läsare" kvar. 

Men det är inte bara bibelläsandet som har minskat bland kristna. Tron på att Bibeln är Guds Ord har också tunnats ut.

Om du tänker dig en linje med A-B-C så kan man tänka sig tre olika synsätt på vad Bibeln är (Bild 2):
A: "Bibeln är Guds Ord". Hela Bibeln är "utandad" (2 Tim 3:16) av Gud. I hela Bibeln kan vi höra Gud tala till oss.

B: "Bibeln är inte Guds Ord, men den innehåller Guds Ord". Det är bara delar av Bibeln som är Guds Ord. Det finns delar som är människornas egna tankar. Den tidigare ärkebiskopen K.G. Hammar sa att det är stora delar av Bibelns som för länge sedan borde ha kastats på historiens skräphög.

C: "Bibeln är människors ord om Gud". Bibeln är inte Guds Ord. I Bibeln kan vi egentligen inte få reda på något om vem Gud är. Vi kan bara läsa om hur David uppfattade Gud, vi kan studera hur Johannes uppfattade Gud eller vilken gudsbild Paulus hade.

Men om Bibeln inte är Guds Ord, utan bara innehåller Guds ord, vem är det som avgör vad som är Guds Ord och vad som inte är Guds Ord? Då får var och en sin egen definition av vad som är Guds Ord och vad som inte är Guds Ord. Om var och en skulle riva ut de sidor i Bibeln som han inte anser vara Guds Ord så är det många som skulle få en väldigt tunn Bibel.

Men det finns ett ännu större problem om man tror att Bibeln bara innehåller Guds Ord.

Hur kan man vara säker på att man är Guds barn och frälst om man är osäker om löftena om frälsning är Guds Ord eller ej. 

Det står i Bibeln att "om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, skall du bli frälst" (Rom 10:9). Om man tror att det är Gud som lovat det kan man frimodigt ta emot löftet i tro. Men om man är osäker på att just den bibelversen är Guds Ord eller inte kan man ju inte vara säker på sin frälsning heller. Man kan ju knappast bli frälst bara för att Paulus trodde att det var så.

Man kan inte heller vara säker på att Gud vill förlåta mig om man inte tror att de löftena är Guds Ord. Man kan ju inte bygga sin förlåtelse på att Johannes trodde att "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9).

Om man är osäker på att dess löften är Guds Ord kan man ju bara med t.ex. 50% säkerhet veta att man är frälst eller förlåten.

Om man lämnar positionen A och börjar röra sig mot B går man ut på ett gungfly där det inte längre finns någon fast mark att gå på.

Stora delar av svensk kristenhet befinner sig på detta gungfly!

/PB

Inga kommentarer: