11 jan. 2023

TA GUD PÅ ORDEN - del 3


Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".

En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att någon verkligen menar vad han säger!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

___________________________________

Varför är det så viktigt läsa Guds ord och ta Gud på orden?

Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.” (Rom 10:17)

Då du läser Guds ord växer din tro. Om du inte läser Guds ord vet du inte vad Gud säger och då kan du ju inte ta Gud på orden.

Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.” (1 Pet 1:23) 
Då du läser Guds ord får du en möjlighet att bli frälst, född på nytt. Om du bara tar Gud på orden.

Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur” (2 Pet 1:4)

Genom löftena i Guds ord blir du delaktig av gudomlig natur om du tar Gud på orden.

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.”  (2 Tim 3:16-17)

Då du tar del av Guds ord ställer du dig i utflödet från Guds mun. Då kan du bli väl rustad för varje god gärning. Om du bara tar Gud på orden.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till….”  (Joh 1:1-3)
Och Ordet blev kött och bodde hos oss….” (Joh 1:14)
…. och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord.”  (Upp 19:13)

Jesus är Guds ord till oss. Han fanns från begynnelsen. Allt blev till genom honom. Så blev Jesus människa och bodde hos oss. Då Jesus kommer tillbaka i tidens slut är hans namn "Guds ord"."Himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå" (Matt 24:35)

Den här världen kommer inte att existera för evigt. En dag finns inte världen kvar. Vill du bygga ditt liv på något som vara i evighet? Då ska du läsa Ordet och ta Gud på orden.

Eller, som Levi Pethrus en gång skrev:
"Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna,

men den som tror skall finna, löftena de står kvar." (FA:s sångbok nr.254)

Inga kommentarer: