25 jan. 2023

MEDARVINGAR - 1 Mos 25 och EN KÄLLA MED RINNANDE VATTEN – 1 Mos 26


Bibelläsning: Första Moseboken 25

Läs bibeltexten här

"Och Abraham gav allt han ägde till Isak." (1 Mos 25:5 FB)

I det förra kapitlet såg vi Abraham som en förebild för Gud Fadern och Isak som en förebild för sonen, Jesus. Här ger Abraham allt han ägde till Isak. På samma sätt har Fadern anförtrott Jesus allt han äger.

Då vi blir kristna och blir Guds barn blir även vi medarvingar till allt som finns hos Jesus.
"Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar" (Rom 8:17 FB).

Paulus ber att vi verkligen ska förstå hur rika vi är i Kristus:
"Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga" (Ef 1:18 FB)

Då vi förstår det kan även vi utbrista:
"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse" (Ef 1:3 FB)

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Medarvinge tillsammans med Kristus

_______________

Översikt:
Vers 1-11 Abrahams söner med Ketura. Abrahams död.
Vers 12-18 Ismaels släkttavla
Vers 19-28 Esau och Jakob
Vers 29-34 Esau säljer sin förstfödslorätt

Kommentar:
"Den äldre ska tjäna den yngre" (vers 23). Att Gud väljer Jakob framför Esau har inte med personliga kvalifikationer att göra utan bygger på vem av dem som skulle bli stamfar till Jesus (Kvinnans avkomma 1 Mos 3:35 och Abrahams avkomma 1 Mos 22:18).

Esau betyder "hårig" och Jakob betyder "den som håller i hälen", men det betyder också "den som bedrar", vilket kommer att visa sig vara ett passande namn på Jakob.

Till eftertanke:
Abraham gav allt han ägde till Isak" (vers 5). Löftet följer alla generationer fram till Jesus och genom Jesus ges det vidare till oss troende: "Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse" (Ef 1:3).

- Vad betyder det att vi fått "all" den himmelska världens välsignelser? Läs vidare i Efesierbrevets första kapitel och gör en lista på alla välsignelser som vi har fått.

- Att vi har fått allt detta betyder inte att vi har allt detta. Alla välsignelser måste vi personligen ta emot i våra liv för att de ska bli verklighet. Löftet från Herren står fast. 

- Hur gör man för att ta emot Guds välsignelser?

 


Bibelläsning: Första Moseboken 26
Läs bibeltexten här

"När Isaks tjänare grävde i dalen, fann de en källa med rinnande vatten." (1 Mos 26:19 FB)

Isak är välsignad av Gud. Hans skördar gav hundrafalt (vers 12) och han ägde mycket får och nötkreatur. Bristen på vattenkällor är ett återkommande problem genom hela kapitlet. 

Men så står det att då de grävde i dalen hittade de en källa med rinnande vatten. Det kan vara viktigt för oss att komma ihåg det då vi upplever att våra liv är nere i dalen. Det finns en källa! Vi får bara söka oss djupare in i gemenskapen med Gud. Det finns en källa!

Det finns en källa, från Gud den flödar fram.
Det finns ett vatten, Guds kärlek är dess namn.
Drick av det vattnet och evigt liv du får.
Det finns en källa från Golgata den går.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att leva av ditt levande vatten och hjälp mig att vara en källa i dalen för andra
_________________


Översikt kapitel 26:
- Vers 1-5  
Isak och Rebecka flyttar på grund av hungersnöd
- Vers 6-11  
Isak utger sin hustru Rebecka för att vara hans syster precis som Abraham gjort tidigare.

- Vers 12-22  
Gud välsignar Isak med rikedom

- Vers 23-34  
Isak sluter förbund med Abimelek

Kommentar:
Den Abimelek som nämns här är sannolikt en son eller sonson till den Abimelek som Abraham möter i 1 Mos 20:2.

Löftet till Abraham upprepas här till Isak (vers 4) och löftet knyts till att han bor kvar i löfteslandet. Löftet till Abraham och Isak om att alla jordens folk ska bli välsignade genom deras avkomma pekar fram mot Jesus (vers 4).


Till eftertanke:
"Då de grävde i dalen hittade de en källa med rinnande vatten" (vers 19). En mer ordagrann översättning av "rinnande vatten" är "levande vatten" (enl. Studiebibeln FB15).

Jeremia profeterar om att folket har övergett källan med det levande vattnet och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten (Jer 2:13). 

- Hur tycker du att den profetian stämmer in på vår tid?

Jesus talar i Joh 4,14 om att det vatten som han ger blir "en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv". Det är det som händer då vi tar emot frälsningen från Jesus. Vi får en gudomlig källa i oss, vi blir ett tempel för den Helige Ande. Det verkar som att kristna kan glömma bort att de har en källa inom sig. Paulus påminner om detta då han frågar: "Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den Helige Ande, som ni har inom er?" (1 Kor 619 och 3:16)

- Vet du att den källan bor i dig? På vilket sätt ger den sig uttryck?

Jesus talar i Joh 7:37-39 om den kommande pingstdagen "Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad (vers 39)." Och hur beskriver Jesus den kommande pingstdagen? "Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta fram strömmar av levande vatten (vers 38)". Det är det som sker i pingstupplevelsen. Den källa av den Helige som bor i varje kristen blir förlöst och kan strömma ut från vårt inre som strömmar av levande vatten (vers 38). Löftet gäller "den som törstar" (vers 37)

- Hur är det med törsten i mitt liv?

- Tror du på löftet att den som tror ska få uppleva detta genombrott av levande vatten genom den Helige Ande? BED OM DET - TRO DET - TA EMOT DET - TACKA FÖR DET!

Inga kommentarer: