30 nov. 2021

VITTNESBÖRDET: Att vara sambo höll inte för Jennifer och Oskar


 - Från Inblick -
Jennifer och Oskar levde som så många andra unga par i ett sambo-förhållande. Med den bakgrund de hade var det inget konstigt med det. Ändå fanns det något outtalat i deras förhållande av att de inte tagit det hela i rätt ordning.

Läs mer här:  https://www.inblick.se/livsberattelser/relationer/att-vara-sambo-holl-inte-for-jennifer-och-oskar

Dagens andakt den 30 november

 


”Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker” (Luk 11:35)

Idag talar man mycket om att kvalitetssäkra organisationer och företag. Sven Nygren har formulerat tre frågor som man måste ställa när man kvalitetssäkrar ideella organisationer. 1) Är vi rätt i grunden? 2) Gör vi rätt saker? och 3) Gör vi sakerna rätt?

Dessa frågor är också bra att ställa om man vill stämma av hur det står till med min tro. Första frågan gäller om jag är rätt i grunden. Bibeln säger att grunden måste vara Jesus Kristus. Det är bara om du har byggt ditt liv på honom som du kan svara ja på första frågan. Det räcker inte med att du är aktiv medlem i någon församling eller att du är uppvuxen i ett kristet hem.

Den andra frågan är meningslös att ställa om du inte har svarat jag på den första. Då måste du först ta itu med den. Men om du svarat ja på första frågan kan du gå vidare och svara på frågan om du gör rätt saker. Grunden är densamma för alla kristna, men rätt saker är olika från människa till människa. Svaret på frågan om du gör rätt saker i livet kan du bara komma fram till genom att samtala med Jesus och få hans bekräftelse i ditt inre.

Den tredje frågan kan ses som en finjustering av de föregående frågorna. Det är en fråga som vi ständigt måste hålla levande och vi måste lyssna efter den helige andes vägledning så att vi kan göra det vi gör på bästa sätt.

BÖN

Gud, jag vill bygga mitt liv på den enda grund som håller, Jesus Kristus, så att inte ljuset i mig är mörker. Jag tackar dig för att du har en plan för mitt liv och jag ber att jag ska göra rätt saker så att den planen kan förverkligas och jag ber att du ska hjälpa mig att göra dessa saker rätt.

UTMANINGEN 30 nov - Amos 5

 


LÅT RÄTTEN FLÖDA FRAM

Bibelläsning: Amos 5

"Tag bort ifrån mig dina sångers buller! Ditt strängaspel vill jag inte höra. Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström." (Amos 5:23-24 FB)

Genom profeten går Herren till rätta med folket som förtrycker de fattiga och lidande:
-de trampar på den fattige (vers 11)
-de tar ifrån den fattige hans säd (vers 11)
-de hindrar de fattiga att få rätt (vers 12)

I stället för att leva rättfärdiga liv lägger folket sin energi på gudstjänstens utformning och genomförande (vers 21-23).

Men Gud vill att vårt gudstjänstliv inte ska vara skilt från vårt liv i vardagen. Gud vill att rättfärdigheten ska strömma genom de troende "som en ständigt rinnande ström" (vers 24).

Guds uppmaning till sitt folk är både då och nu: "Sök mig och ni skall leva" (vers 4) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sök mig och ni skall leva

____________________

Innehåll kapitel 5:
En klagosång och kallelse till omvändelse (vers 1-17)

Herrens dag (vers 18-27) 

Kommentar:
Vers 2-3
Då Amos här talar om framtiden beskriver han den som om den redan hade inträffat. Här talar han om Israels fall som snart skulle inträffa.

Vers 4-17
Herren ropar ut en kallelse till Israel att vända om till honom och söka Herren av hela sitt hjärta. Herren manar folket att överge sina onda gärningar och att "hata det onda och älska det goda" (vers15).

Vers 18-27
Israeliterna väntade sig en "Herrens dag" då Gud skulle träda fram och bestraffa alla Israels fiender för allt det onda de gjort mot Israel. Men Gud talar till folket om att Herrens dag inte ska bli en glädjedag i Israel. Gud ska inte bara bestraffa de andra länderna. Även israel ska bestraffas och Israels stammar ska föras bort i fångenskap fångenskap "bortom Damaskus". Detta inträffade 722 f.Kr.

Till eftertanke:
Gud uttrycker hat över folkets fester och tål inte deras högtider (vers 21). Han säger: "ta bort dina sångers buller" (vers 23) och talar om vad han verkligen vill ha (vers 23).
- Vad tror du Gud säger om dagens gudstjänster dagens gudstjänster?
- Hur mycket av dagens gudstjänster är till Gud och hur mycket till människor?
- Ger vi Gud det han vill ha eller firar vi gudstjänsterna som vi vill ha dem?
"Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst". (Rom 12:1) 

29 nov. 2021

BÄSTA JULKLAPPEN!

DAGBOKEN av Rut Baronowsky 150:-
Finns på svenska, norska och engelska

(Dagboken på svenska har tagit slut. Igen! Vi väntar ny sändning från tryckeriet runt den 10 december. Men du kan beställa den redan nu. Vi lovar snabbt utskick)

JESUS LYSSNAR av Sarah Young 150:-
Översatt till svenska av Rut Baronowsky

(Jesus lyssnar släpps av förlaget Semnos den 7 december. Jag räknar med att vi får den till oss lite före det. Du kan beställa den redan nu. Vi lovar snabbt utskick)

Läs mer om böckerna i vår webbshop www.rupeba.se
Du kan beställa direkt i vår webbshop eller genom ett mejl till info@rupeba.se.
(Postens porto tillkommer)

Kyrkomötets beslut får Svenska kyrkan att framstå som antisemitisk


- Dagen -
Det är till stor förtvivlan och bedrövelse för många av oss som dagligen arbetar i kyrkans församlingar att kyrkomötet, vars beslut helt saknar församlingsförankring, skapar en bild av Svenska kyrkan som Israelfientlig, skriver Patrik Pettersson.

En liten grupp socialdemokrater, centerpartister och representanter för Posk drev fram ett beslut genom vilket Svenska kyrkans nationella nivå har tillskrivits ett mandat att i internationella sammanhang (i Kyrkornas världsråd och i Lutherska världsförbundet till exempel) arbeta för agendan att staten Israel tillämpar apartheid.

Läs mer här: https://www.dagen.se/debatt/2021/11/27/skamligt-beslut-av-kyrkomotet-om-israel-som-apartheidstat/ 

Läs också biskopars reaktion i Kyrkans Tidning:  https://www.kyrkanstidning.se/debatt/beslut-som-kan-rasera-relationen-med-vara-judiska-syskon-lang-tid

Dagens andakt den 29 november


”Om du frambär ädel metall utan slagg, skall du få tjäna mig som mun.”
(Jer 15:19 b, 1917 års översättning)

Roger Green skriver i sin bok om Catherine Booth, att hon var övertygad om den viktiga och ökande betydelsen av den andliga musiken i evangelisationen.  Men hon insåg också att det fanns en fara om musiken separerades från det andliga. Hon sa:

I det ögonblick man… börjar upphöja briljansen i musiken som sådan, skilt från de andliga resultaten, börjar man omedelbart att förlora kraften. Så är det med allt annat också, − möten, vittnesbörd, sånger, marscherande eller böner. Det måste finnas en kombination av det mänskliga och det gudomliga. När man separerar det mänskliga från det gudomliga upphör det att ha någon makt över själar. Glöm inte detta!

Jag tror att detta är sant också för dagens kristenhet. Vi får aldrig slå oss till ro med att mötet, vittnesbörden eller musiken var underbar. Vårt mål är att förmedla ett gudomligt budskap, − att vara ”Guds mun”. Det kan vi bara göra om vi i allt vad vi gör, har kontakt med det gudomliga och låter det mänskliga få vara underordnat det gudomliga.

BÖN

Herre låt oss vara äkta i allt vad vi gör. Hjälp oss att inte försöka briljera i oss själva utan upphöja dig i allt.