10 nov. 2021

UTMANINGEN 10 nov - Hosea 2


 GUDS TROFASTHET

Bibelläsning: Hos 2

Läs bibeltexten här

"Jag skall trolova dig med mig för evig tid, ja, jag skall trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. Jag skall trolova dig med mig i trohet, och du skall så känna HERREN.Och det skall ske på den dagen, att jag skall bönhöra, säger HERREN" (Hos 2:19-21 FB)

Kapitlet talar om Guds ovillkorliga trofasthet. Guds folk hade visat sin otrohet mot Gud genom att tillbe andra gudar (vers 17).  Men hur mycket Guds folk än vandrade bort ifrån Herren stod han kvar i trofasthet och lovar att även fortsättningsvis "trolova sig med sitt folk i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet."

Precis som i liknelsen om sonen som vände ryggen till Fadern (Luk 15), står Fadern kvar i trofasthet och väntar på att få välkomna den hem som vandrat bort i vilsenhet, men som valt att återvända.

Vi kan misslyckas i vårt kristna liv. Vår överlåtelse och vår kärlek till Herren kan svalna. Men då vi beslutar oss att vända tillbaka in i gemenskapen med Herren, står han där med "kärlek och barmhärtighet"

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  "Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet." (Klag 3:22-23)

___________________
Innehåll kapitel 2:
Israels trolöshet och Guds trofasthet

Kommentar:
Detta kapitel består av två delar:
- Bestraffningen av Israel (Vers 1-14), för att folket glömde Gud och ägnade sig år Baalsdyrkan (vers 13).
- Efter att straffet är avtjänat kommer Gud åter att upprätta Israel och trolova sig med Israel för evig tid (vers 15-23). Då ska Gud åter bönhöra Israel och säga "du är mitt folk" de ska säga "du är min Gud".

Till eftertanke:
- Efter alla våra misslyckanden är vi välkomna tillbaka hem till Gud precis som den förlorade sonen (Luk 15). Det betyder inte att sonen gjorde rätt då han övergav sin far, men att faderns kärlek till sonen var så stark att det fanns förlåtelse för sonens misstag i livet.

Inga kommentarer: