11 nov. 2021

UTMANINGEN 11 nov - Hosea 3

 


ÄLSKA DEM SOM JAG

Bibelläsning: Hos 3

Läs bibeltexten här

"HERREN sade till mig: "Gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne som jag, HERREN, älskar Israels barn, fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor." (Hos 3:1 FB)

Trots att Israels barn övergav Herren fortsatte Han att älska sitt folk. Guds uppmaning till Hosea var att han skulle älska sin otrogna hustru på samma sätt som Herren älskade sitt folk.

Det finns olika ord för "älska" i grekiskan. Filio är den djupa vänskapen, Eros är det fysiska uttrycket för kärlek, Agape är den kärlek som Gud älskar oss med. Det är en kärlek som inte bara älskar den som förtjänar kärlek. Gud älskar oss inte bara de dagar vi gör det han vill. Agape är den slags kärlek som föräldrar normalt ger till sina barn. Vi älskar våra barn alla dagar. Också de dagar då de inte gjort sig förtjänta av vår kärlek. 

Det är den slags kärlek vi får av Gud. Det är den slags kärlek som Gud vill att vi ska ge vidare till andra.

Vi kanske möter människor som vi tycker inte alls förtjänar vår kärlek. Herren säger till oss: Älska dem som jag!
Vi möter människor som gör oss illa och kanske förtalar oss. Herren säger till oss: Älska dem som jag!
Vi kanske till och med möter människor som hatar oss. Herren säger till oss: Älska dem som jag! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Älska dem som jag

______________________

Innehåll kapitel 3:
Hoseas otrogna hustru. 

Till eftertanke:
Det korta kapitlet handlar om att Israel inte skulle bli helt övergivet av Gud. Gomer hade tydligen gått till en annan man och måste därför köpas tillbaka till Hosea (vers 2).

Det kan möjligen vara en bild på Israels, och senare även Judas, fångenskap i främmande land (vers 4). Efter en tid köper Gud tillbaka sitt folk. De får återvända från den babyloniska fångenskapen.

Då folket får återvända hem till sitt land blir glädjen stor "Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få och sorg och suckan ska fly bort" (Jes 35:10).

Till eftertanke:
Den stora glädjen hos dem som kommer tillbaka till Herren är minst lika stor hos Herren själv. Jesus säger: "På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig" (Luk 15, vers 7+10+22-24)

Inga kommentarer: