11 nov. 2021

En splittrad kyrka - del 2En god vän sa för fyrtio år sedan att den fråga som i framtiden skulle splittra kristenheten skulle bli hbtq-frågan och frågan om samkönade äktenskap. Nu är vi där. Idag ser vi många exempel på den splittringen.

Men splittringen ligger djupare än frågan om samkönade äktenskap. Det handlar om vår bibelsyn. Frågan är om Bibeln är Guds ord, eller om den bara innehåller Guds ord.

Då Svenska kyrkan ändrade sin förståelse av äktenskapet och införde en vigselakt för samkönade par resulterade det i att världens största Lutherska kyrka, Mekane Yesus kyrkan, sa upp bekantskapen med Svenska kyrkan. Flera tidningar rapporterade om bryningen. Världen idag skrev den 8 februari 2013:  
" Etiopiska lutherska kyrkan Mekane Yesus bryter sin relation till Svenska kyrkan och andra kyrkor som "öppet accepterat samkönade äktenskap". Det innebär bland annat att nattvardsgemenskapen upphör.
   Beslutet att nu verkställa den brytning som kyrkan varnat för flera gånger tidigare  fattades vid kyrkans kongress i Addis Abeba och Svenska kyrkan meddelade på fredagen att man fått ett muntligt besked om brytningen."


Ärkebiskopen Wejrud svarar i samma artikel med att hota med ekonomiska sanktioner: "Det här får konsekvenser för våra kontakter och våra pengar. De kan bli utan bistånd, säger Wejryd." (Du kan läsa hela artikeln här: https://www.varldenidag.se/nyheter/mekane-yesus-bryter-med-svenska-kyrkan/cbbmbh!z9OCxeuBfVLHvRalvILgQ/)

För några dagar sedan skrev jag om världens största Metodistsamfund United Methodist Church, som är på väg att splittras i två olika samfund. Tidningen Dagen skriver i augusti 2019:
"Metodistkyrkan i USA på randen till splittring.
Över hundra församlingar har anslutit sig till en konservativ rörelse då de menar att USA:s metodistsamfund blivit för liberalt. Equmeniakyrkans Lasse Svensson säger att det är smärtsamt att se hur ett samfund slits itu...
....Frågan om samkönade äktenskap och synen på hbtq-frågor ser ut att bli det som klyver USA:s metodistsamfund, United Methodist Church (UMC), i två delar." (Du kan läsa artikeln här: https://www.dagen.se/nyheter/metodistkyrkan-i-usa-pa-randen-till-splittring-1.1574590)


Debatt om samkönade äktenskap pågår även inom Evangeliska Frikyrkan (EFK). Världen idag:
"Ny debatt om homo-äktenskap väntar EFK.
Vid sin kongress i maj kommer Evangeliska frikyrkan att behandla ett förslag om rörelsens syn på homosexuella relationer. Fyra profiler inom EFK med olika syn på frågan har lämnat in en gemensam motion och vill att saken belyses teologiskt och etiskt. – Min solklara hållning är att EFK ska behålla den inriktning man redan har, att bara viga man och kvinna, säger Stefan Swärd." (Du kan läsa artikeln här:  https://www.varldenidag.se/nyheter/ny-debatt-om-homo-aktenskap-vantar-efk/reptbf!IC25npSZr5MVk@lU57CAcg/


Liknande debatter pågår även i flera andra samfund.

Det är sorgligt att se hur samfund slits itu i frågan om samkönade äktenskap. Men splittringen ligger djupare än "bara" frågan om samkönade äktenskap. Det handlar om vår bibelsyn. Frågan är om Bibeln är Guds ord, eller om den bara innehåller Guds ord.

Peter Baronowsky

Inga kommentarer: