9 nov. 2021

UTMANINGEN 9 nov - Hosea 1

 

OTROGEN MOT GUD

Bibelläsning: Hosea 1

Läs bibeltexten här

”Gå och skaffa dig en sköka till hustru och skaffa dig barn till en sköka, ty landet har bedrivit hor genom att överge Herren” (Hos 1: 2 FB)

Hosea går till rätta med folket för att de har övergett Herren. Det framgår inte av kapitlet på vilket sätt de varit otrogna mot Gud. Förmodligen hade de inte slutat tro på Gud, utan snarare hade de tagit till sig andra avgudar vid sidan av Gud.

Vi kan på liknande sätt vara otrogna mot Gud, genom att ge tid och resurser som skulle tillhöra Gud till andra aktiviteter. Vi kan vara otrogna mot Gud genom att ”avguda” saker i stället för honom. Vi kan vara otrogna mot Gud genom att ta åt oss ära som skulle tillhöra Gud. Otrohet kan kanske till och med vara att vi inte tar tid till den dagliga stilla stunden med Herren.

Men om vi rannsakar oss inför Gud kommer han att peka på de saker i vårt liv där vi är otrogna mot Gud. Han kommer att peka på de saker i vårt liv som stjäl av det som skulle tillhöra Gud.

Då finns det alltid en ny början. Vi får överlåta oss på nytt till Herren och be Honom bevara oss från otroskap mot Honom igen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns alltid en ny början 

______________________
Innehåll kapitel 1:
Hosea gifter sig med skökan Gomer och de får barn.

Kommentar:
Hosea var profet i Nordriket Israel med huvudstaden Samaria. Gud sa till Hosea att gifta sig med en sköka för att illustrera Israels otrohet mot Gud (vers 1). 

Hosea gifter sig med Gomer och de får tre barn. Deras namn representerar vad som kommer att hända med Israel:
- Namnet Jisreel talar om att Gud ska straffa Israel för deras otrohet (vers 3-5).
- Namnet Lo-Ruhama som talar om att Gud inte längre kommer att förbarma sig över Israel (vers 6).
- Namnet Lo-Ammi som talar om att Gud inte längre ska vara Israels Gud (vers 8-9).

Domen gäller bara Nordriket Israel. Gud ska förbarma sig över Sydriket Juda (vers 7).

722 f.Kr. föll Israel för Assyrierna och kungariket Israel slutade existera.

Till eftertanke:
Israel föll på grund av sin otrohet mot Gud genom att dyrka främmande gudar.
- På vilket sätt kan vi leva i otrohet mot Gud idag?
Här kommer några förslag: Genom att ge tid och resurser som skulle tillhöra Gud till andra aktiviteter. Vi kan vara otrogna mot Gud genom att ”avguda” saker i stället för honom. Vi kan vara otrogna mot Gud genom att ta åt oss ära som skulle tillhöra Gud. Otrohet kan kanske till och med vara att vi inte tar tid till den dagliga stilla stunden med Herren.
- På vilket sätt är jag otrogen mot Gud?

Inga kommentarer: