5 nov. 2021

UTMANINGEN 5 nov - Dan 9

 

DEN STORA VEDERMÖDAN

Bibelläsning: Daniel 9

Läs bibeltexten här

"Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren." (Dan 9: 26-27 FB)

Den första delen av kapitel nio är en bön av Daniel, där han bekänner folkets synd och ber om förlåtelse och upprättelse.

I den senare delen av kapitlet återger Daniel en syn han tagit emot om den yttersta tiden. Han ser framför sig hur "den smorde" dödas och Jerusalem och templet blir förstört. Sedan talar han om den allra sista tiden och beskriver den som en vecka. Många menar att Daniel här talar om årsveckor, det vill säga sju-årsperioder.

Jesus talar också om hur denna tidsålder ska avslutas med en mycket svår period, vedermödan, och att det kommer att bli den största nöden i världens historia (Matt 24:21).

Daniel profeterar om den händelsen många hundra år före Jesu liv på jorden. Jesus hänvisar till denna profetia (Matt 24:15) och pekar framåt att denna händelse är avslutningen på denna tidsålder.

Denna period avslutas med att människosonen kommer tillbaka till jorden med makt och härlighet. I det sammanhang upprepar Jesus orden flera gånger: "Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag han kommer". (Matt 24:42)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag han kommer"

_____________________

Innehåll kapitel 9:
Daniels bön (vers 1-19)
De "sjuttio veckorna" (vers 20-27)

Kommentar:
Daniel studerade skrifterna och i Jeremia bok upptäckte han att sjuttio år skulle gå från Jerusalems ödeläggelse och bortförandet till fångenskapen i Babylonien till dess att folket skulle få återvända (vers 2; Jer 25:11). Daniel började då att be speciellt för detta och bekänna folkets synd inför Herren (vers 5-11).

Under Daniels bön kommer ängeln Gabriel och undervisar Daniel om tider som ska komma. Där kommer profetian om de sjuttio årsveckorna (1 årsvecka= en vecka av år = 7 år). En vanlig tolkning är att det går 69 veckor från det att budet gick ut att Jerusalem skulle återuppbyggas (vers 25) fram till att "den smorde" ska förgöras (vers 26). Den återstående veckan (sjuårsperioden) pekar fram mot  vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. I det talet hänvisar Jesus till den profetia som Daniel fick del av (Matt 24:15).

Till eftertanke:
I Daniels bön bekänner Daniel folkets synder. De två grundläggande synderna var att de inte lyssnade på Gud (vers 6) och att de inte lydde Guds röst (vers 10).
- Vad gör du för att kunna höra Guds röst?
- Och då du har hört Guds röst, vad hindrar dig för att göra det Gud sagt till dig?

Inga kommentarer: