3 nov. 2021

UTMANINGEN 3 nov - Daniel 7

 

DET VINNANDE LAGET

Bibelläsning: Daniel 7

Läs bibeltexten här

"I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras." (Dan 7:13-14 FB)

Från och med kapitel sju förändras innehållet i Daniels bok till att bli apokalyptisk. Här ser vi, på samma sätt som i Uppenbarelseboken, en beskrivning i svårtolkade symboler om en andlig maktkamp mellan det goda och det onda. Även om den senare delen av kapitlet är en förklaring av synerna, så är det inte säkert att man blir så mycket klokare av det.

Kännetecknande är också att det goda till slut kommer att segra. Vi ser människosonen komma med makt och härlighet. Det ger tröst i svåra tider att veta att vi, trots att det kan se mörkt ut omkring oss, är med på det segrande laget: "Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det." (Dan 7: 27 FB)

Så, ge inte upp. En gång ska alla förstå och alla knän böja sig (Fil 2:10).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket." (Luk 12:32)

________________

Innehåll kapitel 7:
Daniels syn av de fyra djuren (vers 1-8)

Den Gamle (vers 9-14)

Synerna förklaras (vers 15-28)

Kommentar:
Belsassars första regeringsår (vers 1) var 553 f.Kr. Då var Daniel troligen omkring 70 år gammal.

I drömmen ser Daniel fyra riken uppstå i formen av djur.
Lejonet, det första djuret, är Babylonien (vers 4).
Björnen, det andra djuret, är det medo-persiska riket (vers 5)
Leoparden, det tredje djuret, är Grekland under Alexander den store (vers 6). Efter Alexander den store delades hans rike i fyra delar (fyra huvuden).
Det fjärde riket pekar både på romarriket och Antikrist i den sista tiden (vers 7).

Därefter övergår drömmen över till att tala om den sista tiden i bilder som liknar beskrivningarna i Uppenbarelseboken. Där talas det om den Gamle (Fadern) och människosonen (Jesus) som kommer på himmelens skyar, samt om ett evigt välde som inte ska ta slut (vers 14).

Till eftertanke:
Det är intressant att se hur bilderna som Daniel får se på 500-talet f.Kr. återkommer i Uppenbarelseboken på 100 talet e.Kr.
- Kan du se andra likheter mellan Daniels bok och Uppenbarelseboken?

 

Inga kommentarer: