17 nov. 2021

UTMANINGEN 17 nov - Hosea 9

 

ATT INTE LYSSNA PÅ HERREN

Bibelläsning: Hosea 9

Läs bibeltexten här

"Min Gud skall förkasta dem, ty de har inte lyssnat på honom. De skall bli flyktingar bland hednafolken." (Hos 9:17 FB)

Synden för alltid med sig fruktansvärda konsekvenser. Kapitlet talar om resultatet av folkets synder. Allt sammanfattas med orsaken till att allt går fel "ty de har inte lyssnat på honom" (vers 17).

Att lyssna på Herren för alltid med sig välsignelser. För oss själva och för många andra människor.

Att inte lyssna på Herren för alltid med sig negativa konsekvenser. För oss själva och för andra människor.

Att inte lyssna på Herren innebär att vi gör felaktiga livsval. Och våra livsval påverkar inte bara oss själva utan även kommande generationer. Föräldrars livsval påverkar deras barn och så vidare.

Profeten Hosea förkunnar resultatet av judarnas felaktiga livsval: "De skall bli flyktingar bland hednafolken" (vers 17). Den profetian gick i uppfyllelse. Från Jesu generation till våra dagar har judarna varit kringspridda över hela världen och fått utstå oerhörda lidanden.

Men det finns ett alternativ till "att inte lyssna på Herren". Alternativet är att lyssna på Herren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Att lyssna på Herren för med sig välsignelser. För oss själva och för många andra människor

_______________________
Innehåll Kapitel 9:
Straff för Israels synder

Kommentar:
Det genomgående temat i Hosea är att Israel är otrogen. De hade gått bort från Gud (vers 1). Det visade sig i deras dyrkan av andra gudar. Under skördetiden samlades folket på tröskplatserna och ofta övernattade man även där för att skydda sin skörd. Tröskplatserna blev också en naturlig plats för att tillbe fruktbarhetsgudarna.

Men det var inte bara genom avgudarna som man vände Gud ryggen. I stället för att sätta sin lit till Herren, sökte man skydd hos Assyrien och Egypten. Länder som i stället för att hjälpa dem utnyttjade dem och förde bort deras rikedomar (vers 8).

För att föra folket rätt sände Gud profeter som skulle tala ord från Gud till dem. Men de lyssnade inte, de betraktade profeterna som dårar (vers 7).

Till eftertanke:
I vårt sekulariserade samhälle kan man uppleva den som tror på Gud som en dåre, som galen (vers 7).
- Har du upplevt något av detta i ditt liv?
- Hur reagerar du om du blir betraktad som galen för att du tror på Gud?

Inga kommentarer: