24 nov. 2021

UTMANINGEN 24 nov - Joel 2

 


EN MÄKTIG HÄR

Bibelläsning: Joel 2

Läs bibeltexten här

"De är som ett mäktigt folk, ordnat till strid. Inför dem grips folken av ångest, alla ansikten skiftar färg. Som hjältar jagar de i väg, likt stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går sin väg rakt fram, ingen viker av från sin stråt." (Joel 2: 5-7 FB)

Kapitel ett i Joels bok handlade om ett folk som förlorat sin tillit, glädje och kraft. I kapitel två möter vi en armé som förbereder sig för att ta upp kampen.

Kapitlet börjar med en stridssignal (vers 1) gräshoppssvärmarna från det första kapitlet har blivit en armé, där var soldat finner sin givna plats och var och en går rakt fram sin givna bana och fullföljer sitt uppdrag, sin kallelse (vers 7).

Ingen tränger den andre (vers 8). De behöver inte snegla på varandra, de har var och en sin bana att gå fram. Men alla går fram!

Herren själv (vers 11) ställer sig i spetsen för sin här. Styrkan hos soldaterna ligger i att de utför Hans order. Ingen bygger sitt eget rike. Alla står under order av Herren och det ger styrka till armén. Men det ger även styrka till den enskilde soldaten (vers 11).


Herren kallar sitt folk till omvändelse (vers 12). Och Gud lovar att på nytt välsigna sitt folk:
-"Se, jag skall sända er säd och vin och olja, så att ni blir mätta" (vers 19)
-"Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort."(vers 21)
-"Så skall logarna fyllas med säd och pressarna flöda över av vin och olja." (vers 24)


Kapitlet avslutas med de fantastiska löften som Petrus citerar på pingst-

dagen i Apostlagärningarnas andra kapitel om...
-...att Herrens ska utgjuta sin Ande över allt kött. (vers 28)
-...att var och en som åkallar Herrens namns ska bli frälst. (vers 32)

Till det kan vi bara be: Amen - låt det ske igen! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Amen - låt det ske igen! 

___________________

Innehåll kapitel 2:
Kallelse till omvändelse

Herrens svar

Kommentar:
I kapitel 3 kan vi också tänka oss tre olika uppfyllelsenivåer. Man kan fråga sig vilken som är det "riktiga" uppfyllelsen av denna profetia och jag tror, som det ofta är i profetiorna, att alla tre kan vara "riktiga".

1/ Det kan handla, som det mesta i Jobs bok, om den sista tiden, Herrens dag (vers 1). Det kan vara en beskrivning av kampen mellan det goda och det onda i förbindelse med Jesu andra tillkommelse (Upp 20).

2/ Det kan handla om assyrierna och babylonierna som erövrar Israel och Juda.

3/ Vers 3-11 kan handla om Guds folk som är rustat till strid. De kallas Herrens armé (vers 11).

Då folket omvänder sig till Herren (vers 12), fylls Gud av lidelse och förbarmande över sitt land och sitt folk (vers 18). Väckelsen kommer och landet fylls åter med säd (Guds ord), vin (glädje) och olja (den Helige Ande).

Kapitlet avslutas med den profetia som Petrus citerade i sitt tal på pingstdagen (vers 28-32 och Apg 2:17-21).

Till eftertanke:
En liten fråga att tänka på:
- Är det tillåtet att tolka profetiorna i Gamla Testamentet så allegoriskt som jag gjort här? (allegoriskt betyder att profetian tolkas bildligt, som en bild på något annat). Ja, men man ska vara väldigt försiktig med allegoriska tolkningar så att man inte använder Bibeln till att säga vad man själv vill säga i stället för det Bibeln säger. En allegorisk tolkning måste vara i harmoni med Bibelns undervisning i övrigt.
- Vad tänker du om detta?

Inga kommentarer: