18 nov. 2021

Dagens andakt, den 18 februari


”Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse – den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta… att Kristus dog för våra synder … att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv… ”
(1 Kor 15:1-5)

Jag hörde ett radioprogram, där man berättade att gruvdriften i Kiruna och Malmberget har drivits så långt att det inte längre är säkert att bo i vissa områden där. Man har grävt ur berget så mycket, att man är rädd att stora delar av staden nu ska rasa in. Grunden har försvagats. Nu måste husen flyttas.

Delar av den kristna kyrkan står inför liknande problem. Människor har bildligt talat försökt gräva bort massiva delar av Bibelns budskap. Och om grunden, Guds ord tillåts erodera, för att passa in i vår tids kultur, blir det kristna budskapet ett otryggt fäste.

Klippan Kristus förändras inte, men när kunskapen om honom urholkas, riskerar hela församlingar och gemenskaper att rasa, om de inte flyttas till fastare mark.

BÖN

Herre hjälp mig att leva mitt liv på fast mark – med ditt heliga, levande Ord som grund.

 

Inga kommentarer: