6 nov. 2021

UTMANINGEN 6 nov - Daniel 10

 

HÅLL UT! BÖNESVARET KAN VARA PÅ VÄG

Bibelläsning: Daniel 10

Läs bibeltexten här

"Han sade till mig: "Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar. (Dan 10:12-13 FB)

Varför får jag inte bönesvar? Det frågade sig säkert Daniel under den långa tid han bad. Svaret får Daniel i en uppenbarelse av vad som sker bakom ridån då vi ber.

Vi får en inblick i den andliga kamp som kan förekomma då vår bön förhindras av mörkrets makter. Det finns någon som på alla vis vill förhindra att Guds välsignelser når fram till oss.

Jesus sa: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd" (Joh 10:10).

Att gå in i förbön kan vara att gå in i den andliga kampen för att "Guds rike ska komma och Guds vilja ske på jorden som den sker i himlen". (fritt efter Matt 6:10).

Vår kamp är inte mot människor, även om det finns människor som ställer sig på det ondas sida. Vår kamp är "mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna" (Ef 6:12 FB).

Så budskapet är till dig som ber: Håll ut! Bönesvaret kan vara på väg.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Håll ut! Bönesvaret kan vara på väg.

__________________
Innehåll kapitel 10:
Daniels får änglabesök vid floden Hiddekel

Kommentar:
Den här synen kommer till Daniel i kung Koresh tredje regeringsår, 537 f.Kr. Man kan kanske fråga sig hur det kommer sig att Daniel inte återvänt till Jerusalem. Koresh hade öppnat för den möjligheten. Möjligen kan det bero på att Daniel hade fått en ansvarsfull position i riket som han inte ville överge. Det kan också bero på att Daniel hade uppnått en hög ålder, 80 år, och att hemresan var lång och farofylld.

Redan i första versen får vi reda på att synen handlar om en stor kommande vedermöda (vers 1). Kapitlet handlar vidare om det dramatiska mötet med budbäraren. Själva innehållet i budskapet kommer först i nästa kapitel.

Daniel upplever sin litenhet i förhållande till budbäraren. Hur skulle "en sådan som jag" kunna tala med en "sådan som min herre" (vers 17).

Till eftertanke:
Daniel hade bett och fastat från god mat i tre veckor utan att se något resultat av sina böner. Då budbäraren kommer får Daniel en förklaring varför bönesvaret hade dröjt så länge. Bönesvaret hade varit på väg från första dagen av bön och fasta, men blivit fördröjd av en strid i himmelen (vers 12).
- Kan det vara så att också våra böner ibland kan hindras av förhållanden som vi inte har en aning om?
- I Nya Testamentet uppmanas vi att vara uthålliga i bönen: "Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse" (Kol 4:2).

Inga kommentarer: