20 nov. 2021

UTMANINGEN 20 nov - Hosea 12

 

KÄRLEK OCH RÄTT

Bibelläsning: Hosea 12

Läs bibeltexten här

"Så vänd om till din Gud, håll fast vid din kärlek och rätt och vänta ständigt på din Gud" (Hos 12:6 FB)

Även i detta kapitel går Herren tillrätta med sitt folk för deras ogudaktiga liv. Men det finns en väg tillbaka! Den vägen är att vända om till Gud och att ständigt vänta på Gud.

Gud ber också folket att hålla fast vid två saker: kärlek och rätt. Idag hävdar många att det inte finns något som är rätt eller orätt, och att kärleken är det enda som gäller. Man säger att man inte ska fördöma en livsstil som orätt, utan man ska låta kärleken acceptera alla livsstilar som rätt.

Men det var inte Guds budskap. Guds budskap var att hålla fast vid både kärlek och rätt. Om Jesus står det att han kom med nåd och sanning (Joh 1:14). Om det inte finns någon sanning, något som är rätt, så behövs ju heller inte någon nåd. Om det inte finns något som är fel, behövs det ingen förlåtelse, och då dog ju Jesus på korset i onödan.

Det som är rätt får inte heller hävdas på ett kärlekslöst sätt. Kärleken och rätten måste balansera varandra.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Håll fast vid kärlek och rätt!"

__________________
Innehåll kapitel 12:

Israels synd och maning till omvändelse

Kommentar:
Efraim (Nordriket Israel = de tio stammarna i norr) kännetecknas av lögn och våld (vers 1).

Men Gud ska också gå tillrätta med Juda (Sydriket Juda = de två stammarna i söder) (vers 2).

Då det talas om Jakob gäller det både Nordriket och Sydriket (vers 2). Jakob var stamfar till alla tolv stammar.

Då vi läser att en profet förde Israel ut ur Egypten (vers 13), så är profeten Moses och Israel betecknar alla tolv stammar. På den tiden var inte Israel delat. Det skedde först efter kung Salomos död.

Gud uppmanar sitt folk att hålla fast vid kärlek och rätt (vers 6). Dessa två balanserar varandra.

Verklig kärlek visar sig i upprätthålla det som är rätt (
"Ty den Herren älskar tuktar han" Hebr 12:6). Verklig föräldrakärlek sätter upp gränser för att fostra sina barn på rätt sätt. 

Att upprätthålla rätten kan lätt leda till kärlekslös bestraffning.

Till eftertanke:
Kärlek och rätt balanserar varandra. I Nya Testamentet ser vi samma balans hos Jesus, "Han var full av nåd och sanning" (Joh 1:14). Nåden förlåter och älskar, sanningen håller fast det som är rätt.
- Hur är det med balansen mellan nåd och sanning i ditt liv?
- Håller du fast vid det som är rätt så att du fördömer den som felar utan medkänsla?
- Håller du fast vid kärleken så hårt att du förnekar att det finns något som är rätt och något som är fel?Inga kommentarer: