23 nov. 2021

UTMANINGEN 23 nov - Joel 1

 


FÖRTORKAD KRISTENDOM

Bibelläsning - Joel 1
Läs bibeltexten här

"Fältet är ödelagt, marken sörjer, ty säden är förstörd. Det nya vinet har torkat bort, och oljan har sinat." (Joel 1:10 FB)

Joels bok börjar med en beskrivning av tillståndet i landet. Allt man hade hoppats på hade slagit fel. Man hade sått och planterat och förväntat resultat. Men det blev ingenting av alla förhoppningar. Kvar blev bara en förtorkad åker som skulle kunnat ge ett gott resultat.

Så kan man kanske också uppleva situationen i den kristna församlingen. Man hade försökt. Man hade genomfört olika aktiviteter som man hade hoppats skulle ge resultat. Men då vi ser på situationen idag, kanske vi inte ser de resultat som vi väntat. Kanske till och med livet i församlingen har blivit förtorkat.

Vers 10 nämner tre tecken på att livet har blivit förtorkat:
-Säden. Används ofta som en symbol för Guds ord. Det kan kanske kännas som att kraften och glädjen i Guds ord har försvunnit. Kanske till och med tilltron till ordet.
-Vinet. En symbol för glädjen. I stället för en översvallande glädje präglas församlingslivet av slentrian och tråkighet.
-Oljan. Den Helige Ande. Andens kraft och manifestationer har ersatts med mänsklig förmåga och ansträngning.

Vad gör man i ett sådant läge? Vägen tillbaka till det överflödande livet är densamma idag som den var då: "Pålys en helig fasta, lys ut en högtidsförsamling. Samla de äldste, samla alla som bor i landet, till HERRENS, er Guds hus, och ropa till HERREN."  (vers 14)
"Till dig, HERRE, ropar jag" (vers 19)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Till dig, HERRE, ropar jag

__________________

Innehåll kapitel 1:
Ett förtorkat land och rop efter hjälp

Kommentar:
Gräshoppssvärmar kunde ödelägga stora områden så att ingenting lämnas kvar. Gräshoppssvärmar var också en av plågorna i Egypten i förbindelse med Israels frigörelse från slaveriet (2 Mos 10:1-19). Det framgår av vers 6 att gräshoppssvärmarna kan vara en bild på ett hednafolk som invaderar landet.

Joels bok är huvudsakligen en bok om den sista tiden som avslutas med Herrens dag, den dag Jesus kommer tillbaka (Upp 19:11-13). Den händelsen har föregåtts av stora globala katastrofer. Jesus talar om den stora Vedermödan som avslutas med att Jesus kommer tillbaka (Matt 24).

Men Joels bok kan också peka på en mycket närmare uppfyllelse. Assyrierna och babylonierna skövlade både Israel och Juda och förde bort folket i fångenskap.

Men jag kan dessutom tänka mig en mer bildlig tolkning på en nutida församling som har förlorat glädjen och tron på Guds ord.

Till eftertanke:
Tänk på den bildliga tolkningen där församlingen förlorat tilltron till Guds ord (säden), vinet som torkat (glädjen) och oljan som sinat (den Helige Andes kraft).
- Hur tycker du den beskrivningen stämmer överens med situationen i Guds församling i Sverige idag?
Inga kommentarer: