22 nov. 2021

UTMANINGEN 22 nov - Hosea 14


 
HERRENS VÄGAR ÄR RÄTTA

Bibelläsning: Hosea 14

Läs bibeltexten här

"Den som är vis förstår detta, den som är förståndig besinnar det. Ty HERRENS vägar är rätta, och på dem vandrar de rättfärdiga" (Hos 14:10 FB)

Det sista kapitlet i Hosea talar om vägen tillbaka då vi har distanserat oss från Herren. Vi får be innerligt "Förlåt oss våra synder" (vers 3). Gud kommer då att hela oss från vårt avfall (vers 5).

Det finns många vägar att välja på här i livet, men det finns bara en som är rätt och det är att lyssna på Herren och följa Honom dag efter dag, såväl i de små vardagsbesluten som i de stora livsbesluten. Ty Herrens vägar är rätta. Det förstår den som är vis. (vers 10).

Vi får avsluta Hoseas bok med en bön om att Herren ska förlåta våra synder och att han i fortsättningen ska leda oss på de vägar som är rätta för oss. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Förlåt mina synder. Led mig den väg som är rätt för mig.

___________________

Innehåll kapitel 14
Kallelse till omvändelse och löfte om nåd.

Kommentar:
Vers 1-3
En kallelse till omvändelse till Herren. Omvändelsen innebär att vi vänder oss bort från synden och ber Herren om förlåtelse. Och i gemenskapen med Gud vill vi ge honom "en frukt från våra läppar". Uttrycket återkommer i Hebreerbrevet där det står att "vi ständigt ska "frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn" (Heb 13:5).

Vers 4-8
Då vi vänder om till Gud vill han hela oss från vårt avfall och älska oss generöst, trots att vi levt i synd under många år. De som bor i hans skugga ska få återvända från fångenskapen och leva i Guds gemenskap.

Till eftertanke:
I Gamla Testamentet offrade man djur till Herren. I Nya Testamentet är vårt offer, det som vi vill ge till honom, lovsång.
- Hur är det i mitt liv? Finns det plats för lovsång då vi ber till Gud?

Inga kommentarer: