16 nov. 2021

UTMANINGEN 16 nov - Hosea 8


 SÅ VIND OCH SKÖRDA STORM

Bibelläsning: Hosea 8
Läs bibeltexten här

"Vind sår de, och storm skördar de" (Hos 8:7 FB)

Vind och storm är samma sak. Storm är bara så mycket mer än bara vind.

Det finns ett samband mellan det vi sår ut och det vi skördar. Då vi sår vill vi få tillbaka samma sak som vi sår ut, fast mycket mer.


Så är det också i livet. Det finns ett förhållande mellan det vi sår ut och det vi skördar. "Det människan sår skall hon också skörda" (Gal 6:7)

-Då vi sår hat är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-När vi sår misstänksamhet är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-När vi sår vänlighet är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-Då vi sår kärlek är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.

Vi kanske inte ser resultatet av det vi sår på en gång, men förr eller senare når det ifatt oss.

Vad är det jag sår ut omkring mig i mitt liv? "Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp." (Gal 6:9 FB) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är det jag sår ut omkring mig i mitt liv?

___________________
Innehåll kapitel 8:
Israels falska gudstjänst

Kommentar:
Huvudstaden i Nordriket Israel blev Samaria och Nordriket kallas ofta för Samaria.

Samarias kalv är förkastlig (vers 5). Samaria hade tillverkat två guldkalvar som avgudabilder. Men kalven är ingen Gud, den är bara något som människor tillverkat (vers 6).

Nordriket hade tappat kontakten med Guds bud (vers 12) och de kommer att besegras och föras bort i fångenskap. "De ska få vända tillbaka till Egypten" (vers 13) är en bild på fångenskap och pekar fram mot 722 f.Kr. då Assyrierna besegrade Israel och förde bort folket i fångenskap.

Till eftertanke:
Israel tillbad det människor åstadkommit i stället för att tillbe Gud.
- Har vi också en benägenhet att tillbe människor och det de åstadkommer i stället för att tillbe Gud?
- Har vi vår förväntan på människor i stället för på Gud?Inga kommentarer: