16 nov. 2021

Dagens andakt, den 16 februari


 ”Jesus vände sig först till sina lärjungar och sade: akta er för fariséernas surdeg, hyckleriet. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt” ( Luk 12:1-2)

För att ett skepp ska kunna segla bra, måste det finnas balans mellan det som finns under vattenytan och det som finns över vattenytan. Segelbåtar som har höga segel behöver ha en djup köl under båten för att inte båten ska välta.

Orsaken till att Vasaskeppet sjönk på Stockholms ström på 1600-talet, var att man hade för lite ballast. Skeppet hade för mycket över ytan i det synliga och för lite tyngd under ytan.

I vårt kristna liv kan det lätt bli så att vi lägger ner en massa kraft på att smycka ut det som finns över ytan. Vi vill så gärna visa upp ett ståtligt ”segel”. Men om vi glömmer att ha en motsvarande tyngd under ytan kommer vårt skepp lätt att kantra. Tyngden under ytan, består i vår dagliga gemenskap med Gud genom bibelläsningen, där vi matar vårt sinne med Guds tankar, och bönen där vi talar med och lyssnar till Gud.

BÖN

Hjälp mig Herre att ha en balans mellan det, som andra människor ser och uppfattar om mig, och den relation jag har till dig när det bara är du och jag.

Inga kommentarer: