25 nov. 2021

UTMANINGEN 25 nov - Joel 3

 

VÄCK UPP HJÄLTARNA

Bibelläsning: Joel 3
Läs bibeltexten här

"Ropa ut detta till hednafolken, kalla till helig strid. Väck upp hjältarna, låt alla krigsmän komma och rycka fram". (Joel 3: 9 FB)

Joels sista kapitel för in perspektivet av den sista tiden och den slutliga domen. Det talas om att solen och månen förmörkas (vers 15, jämför Jesu tal om den sista tiden Matt 24:29-30). Det talas om domen (vers 14, jämför "den slutliga domen" i Upp 20).

Då den tiden börjar närma sig mobiliseras Guds folk. Det utgår ett rop som manar till strid - ett Stridsrop. En uppmaning följer att väcka upp hjältarna (vers 9). Några av hjältarna tror inte ens att de kan något, men de ska förvandlas genom den Helige Andes kraft: "Låt den svage säga: ´Jag är stark" (vers 10).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Väck upp hjältarna!

___________________
Innehåll kapitel 3:
Guds dom över Israels fiender

Kommentar:
Profetian i Joels avslutande kapitel uppfylls i tre dimensioner/tidsperioder.
- Den uppfylls i den kvarleva som fick återvända till Jerusalem efter fångenskapen i Babylon på 500-talet f.Kr..
- Den uppfylls också då judarna fick återvända från den världsvida förskingringen 1948 e.Kr.
- Den slutliga uppfyllelsen sker vid Jesu återkomst. Då utkämpas den sista striden (Upp 20).

Till eftertanke:
Väck hjältarna är ett stridsrop som borde höras också i våra församlingar. Det är så många som inte fått tillfälle att utveckla den tjänst som Gud kallar dem till. Det är dags att väcka upp de slumrande resurserna. Utrusta Guds folk med Guds kraft!
- Kanske du själv är en av hjältarna som behöver väckas upp?
- Eller finns det hjältar i din församling som behöver din hjälp för att väckas upp? Det är dags att mobilisera Guds folk! 

Inga kommentarer: