12 nov. 2021

UTMANINGEN 12 nov - Hosea 4

 


ETT FOLK SOM GÅTT VILSE

Bibelläsning: Hosea 4
Läs bibeltexten här

"Hör HERRENS ord, ni Israels barn! Ty HERREN går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet."
(Hos 4:1 FB)

Herren går till rätta med folket i landet genom profeten Hosea. Då man läser beskrivningen av tillståndet i landet kan man bli fundersam om det inte i lika hög grad talar in i tillståndet i dagens Sverige.

-ingen sanning (alla "sanningar" lika sanna) (vers 1)
-ingen kärlek (vers 1)
-ingen kunskap om Gud (vers 1)
-glömt Guds undervisning (vers 6)
-de har glömt att hålla sig till Herren (vers 10)
-ockulta yttringar, tillbedjan av saker, spådom (vers 12)
-sexuell lössläppthet bland både kvinnor och män (vers 13-15)
-omåttlig dryckenskap (vers 18)

Detta manar till bön för Sverige. En bön om att kunskapen om Gud ska få komma tillbaka och vända folkets hjärtan till Herren. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser min "lista" ut i Guds ögon? Hur är det med min kunskap om Herren? Min kärlek till Gud och människor?

____________________
Innehåll kapitel 4:
Herrens anklagelser mot Israel.

Kommentar:
Situationen i Israel vittnar om ett folk som tappat kontakten med Gud. Efter kung Salomos död splittrades landet. Jerobeam gjorde uppror mot Salomos arvtagare Rehabeam och bildade Nordriket Israel med tio av Israels stammar. Kvar fanns bara två stammar i Sydriket Juda.

Eftersom Templet fanns i Jerusalem ville inte Jerobeam att hans folk skulle dra till ett annat land för att tillbe. Jerobeam byggde därför två nya offerplatser i Nordriket. Där gjorde Jerobeam två guldkalvar och uppmanade folket att tillbe dem. Dessutom tillsatte han präster inte var präster och som inte kom från Arons prästsläkt.

Till en början var det säkert tänkt att de nya offerplatserna skulle användas för att tillbe Israels Gud men efter en tid började man också tillbe de kananeiska gudarna och Baal kom att ersätta Gud mer och mer.

Till eftertanke:
En grundorsak att det gick så illa i Nordriket var att man hade brist på kunskap och glömde Guds undervisning, Guds ord (vers 6).

Hur är det med kunskapen i Guds ord idag:
- i Sverige?
- i församlingen?
- i ditt liv?


Inga kommentarer: