19 nov. 2021

UTMANINGEN 19 nov - Hosea 11

 


KALLAD AV GUD

Bibelläsning: Hosea 11

Läs bibeltexten här

"Men ju mer de har blivit kallade, desto mer har de dragit sig undan" (Hos 11:2 FB)

Gud är besviken på sitt folk. Kan Gud vara besviken? Ja, kärleken blir besviken då den blir förrådd. Och Gud är kärleken.

Gud kallar sitt folk, men de bara drar sig undan (vers 2).

Gud drar dem med kärlekens band, han lättar deras ok, han böjer sig ned och ger dem mat (vers 4), men ingenting hjälper.

Hur mycket han än kallar folket att vända sig till Honom, så kommer det ingen tillbedjan från folket (vers 7).

Men ändå säger Herren "Hur skulle jag kunna överge dig?" (vers 8).

Hur är situationen idag? Hur svarar Guds folk på kallelsen från sin Gud?
Hur svarar jag på Guds kallelse för mitt liv? Hur svarar jag på Guds kallelse för idag? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur svarar jag på Guds kallelse för mitt liv? Hur svarar jag på Guds kallelse för idag? 

____________________

Innehåll kapitel 11:
Guds hjärtelag mot det upproriska folket

Kommentar:
Vers 1
citeras i Matt 2:15 som en profetia om Kristus.

Vers 5
Efter att Israel drog sig bort ifrån Jerusalem överlevde de i tvåhundra år. Landets ledare lyckades aldrig leda folket rätt och trots Guds omsorg och kärlek vände de inte tillbaka till Gud. 722 f.Kr. föll Nordriket för Assyrierna och folket fördes bort i fångenskap. Sydriket Juda överlevde ytterligare ca 150 år innan de fördes bort till fångenskapen i Babylon. Efter sjuttio år återvände en del av befolkning och byggde på nytt upp landet och Templet i Jerusalem.

Vers 12
Kungarna i Nordriket var alla ogudaktiga medan det fanns några av kungarna i Sydriket Juda som försökte föra folket rätt. Bland andra Hiskia och Josia.

Till eftertanke:
Jämför situationen bland människorna i vårt land med situationen i Israel och Juda.
- Hur är det med situationen bland Guds folk idag?
- Hur är det med mig idag?

Inga kommentarer: