14 nov. 2021

UTMANINGEN 14 nov - Hosea 6

YTLIG KÄRLEK

Bibelläsning: Hosea 6

Läs bibeltexten här

"Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer." (Hos 6:6 FB)

Folket uttrycker sin önskan att vända om till Herren: -"Kom låt oss vända om till Herren" (vers 1) -"Låt oss lära känna Herren" (vers 3)

Men Gud ser till folkets hjärtan och inte bara till deras ord. Även om de har en stark bekännelse i munnen ser Herren att den är väldigt ytlig och flyktig. Gud liknar folkets kärlek med ett morgondis som försvinner eller med daggen som kommer på morgonen (vers 4).

Vad Gud söker är hjärtan som är överlåtna i kärlek till Honom och inte bara ord eller ceremonier.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer." (Hos 6:6 FB) 

______________________

Innehåll kapitel 6:
Folkets kärlek är ytlig.

De ersätter gudslängtan med ceremonier

Kommentar:
I de tre första verserna vänder folket sig till Gud med uppmaningen att vända om till Herren (vers 1) och med en önskan om att lära känna Herren (vers 3). Men Gud såg längre än till de vackra orden (vers 4). Deras önskan var att komma tillbaka in i Herrens välsignelse. De tänkte att om de bara bar fram de rätta bönerna till Gud skulle de kunna fortsätta med sitt syndfulla liv.

Istället för att Ge Gud det han vill ha överöste de Gud med det han inte ville ha (vers 6).
- Gud ville ha kärlek. Istället gav de honom offer
- Gud ville se kunskap om Gud hos folket. Istället gav de honom brännoffer. 

Till eftertanke:
Gud har kallat oss till gemenskap med Jesus (1 Kor 1:9). Men istället för tid tillsammans med Jesus har vi en benägenhet att arbeta så mycket för Jesus så att vi inte hinner med att ge Gud det han kallat oss till. Gemenskap.

 

Inga kommentarer: