23 nov. 2021

Joels bok


Joels bok är en profetia om kommande dagar. Det första kapitlet talar om en gräshoppsinvasion. Ofta har det tolkats som att det gäller invasion av främmande makter.

Det andra kapitlet handlar om en kommande "Herrens dag" som pekar fram mot Jesu återkomst. Där finns också den profetia som Petrus citerar i sitt tal på Pingstdagen (vers 28-32).

Det tredje kapitlet talar om Guds dom över Israels fiender, om Herrens återkomst och om det kommande fridsriket.

Inga kommentarer: