30 juni 2024

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 30 juni

 Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet
Så var det söndag igen. Veckan har varit extremt varm. Flera dagar med 30-gradig värme.

Men så kom fredagen och vi skulle få besök av "Strömstadsfamiljen". Under fredagen fick uppleva det som väderleksrapporterna varnat för. Skyfall och åska.

Och mitt bland alla oväder kom vårt besök. Det dåliga vädret hindrade inte barnbarnen att tillbringa hela eftermiddagen i poolen. Det gjorde inte så mycket att det regnade. De blev ju ändå våta av badvattnet. På bild 1 ser vi Charlie (5 år och snart 6) och storasyster Maja (10 år snart 11).

Storasyster Linnea har sitt första sommarjobb på en järnaffär och mamma Jessica jobbar fortfarande på Fretex (=Myrorna i Norge). Daniel, som är gymnasielärare, får ju som bekant en längre sommarledighet.

På lördagen kom även två representanter från "Stockholmsfamiljen": Stefan (vår yngste son) med Vendela (hans äldsta dotter). På bild 2 ser du hela sällskapet utom undertecknad.

Idag är det söndag och Frälsningsarmén i Västerås flyttar ut sina söndagsgudstjänster till dansbanan på Djäkneberget (Bild 2).

I morgon börjar en ny vecka och en ny månad och halva året har då redan gått.

Jag önskar dig en välsignad ny vecka,
Peter Baronowsky 

DAGENS ANDAKT, den 30 juni

 

”Herren Israels Konung bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont… Herren, din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. (Sef 3: 15b, 17)

Första gången jag läste dagens bibelord var jag ganska nyfrälst, eller rättare sagt hade jag för första gången i livet fått det, som de gamla kallade för ”frälsningsvisshet”. Jag var 25 år gammal. Jag hade varit med i församlingen hela mitt liv, men jag hade aldrig etablerat en personlig relation till Gud och till hans ord. Bibeln var en otillgänglig bok, vars berättelser jag visserligen kunde ganska väl från söndagsskolan, men vars övergripande budskap fortfarande var ganska okänt för mig. Ordet från Sefanja bok blev mycket personligt när någon gav mig detta bibelord på en lapp. Tänk att budskapet var till mig - Det handlade ju om att Gud bodde i mig och att han gladde sig över just mig, att han älskade mig och att han fröjdade sig över mig. Ofattbart och underbart!

Senare i livet när jag skulle delta i, och tala vid, en konferens långt bort i världen, kände jag mig ensam och ganska hjälplös inför det viktiga uppdraget. Då mötte Gud mig ännu en gång med samma hälsning. Herren bor i dig! Och plötsligt blev det svåra överkomligt för Gud skulle vara med.  

BÖN

Tack Gud, min far för att du har tagit din boning i mig och att jag därför aldrig behöver frukta något ont. Tack att du räddar, tack att du älskar och tack att du gläder dig över mig.

"LÅT DET DRYPA FRÅN OVAN" – Jes 45

 

Bibelläsning: Jesaja 45
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+45&version=SFB15

"Låt det drypa från ovan, ni himlar, må rättfärdighet strömma ner från skyarna. Må jorden öppna sig och ge frälsning som frukt, ja, må den låta rättfärdighet växa upp. Jag, HERREN, skapar detta."  (Jes 45:8 FB)

Ett kapitel fullt av löften och framtidstro....
Herren ska gå framför dig. Han ska jämna ut groparna och öppna stängda dörrar (vers 2).
Herren ska ge dig skatter som varit dolda i mörkret (vers 3)


... och av bön om att vi ska låta Guds rike bryta igenom...
Låt det drypa från himlen. Låt det drypa av rättfärdighet och frälsning. En bön om att jorden ska öppna sig och ta emot (vers 8).


... och om att vi ska våga lämna över omsorg och bekymmer åt Herren.

Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk (vers 11).
_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
"Lämna omsorgen åt mig" säger Herren.
_______________________________

Innehåll:
Kallad som Guds tjänare (vers 1-8)
Blindhet för skaparens storhet och makt (vers 9-25)

Kommentar:
Kapitlet innehåller en profetia till kung Koresh i det Medo-persiska (vers 1). Trots att Koresh inte känner Gud (vers 4-5), blir han utvald att besegra Egypten och Babel och för att befria Guds folk från fångenskapen i Babylon.

Koresh kan också tjäna som förebild till Jesus som kom för att befria folket från synd och död.

Orden i vers 23 "För mig ska alla knän böjas, alla tungor ska ge mig ed" återkommer i Romarbrevet 14,11 och i kristushymnen i Fil 2:10-11.

Vers 1-4
De stora saker Gud ska göra för Koresh för att göra det möjligt för Koresh att utföra sitt uppdrag.

Vers 5-7
Genom detta kommer Gud att demonstrera sitt herravälde nu och i framtiden.

Vers 8
Bön om att Guds vilja och rike ska bryta fram.

Vers 9-10
Gud går tillrätta med de judar som klagar på Gud för det sätt Gud agerar på jorden under fångenskapen .

Vers 11-15
Uppmuntran till de judar som litade på Gud och som levde i ständig bön och förtröstan på att Gud i sin tid skulle befria dem.

Vers 16-25
Herren går tillrätta med dem som tillber avgudarna och bekräftelse till dem som litade på Gud.

Till eftertanke:
I detta kapitel möter vi två olika hållningar bland Guds folk. De som klagar på Gud för att ingenting ser ut att hända och de som litar på att Gud ska låta sitt rike bryta igenom bland oss. Var finns du bland dem? Hur många procent lever du efter den första gruppen och hur många procent lever du i den andra gruppen?

29 juni 2024

Inför söndagen. Tema: APOSTLADAGEN


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Hes 1:26-2:3,8-10

26 Ovanför valvet över deras huvuden syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. 27 Och jag såg något som liknade glänsande malm, omgivet runt omkring av något som liknade eld, från det som tycktes vara hans höfter och ända upp. Och neråt, från det som såg ut att vara hans höfter, såg jag något som liknade eld omgiven av ett sken. 28 Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag.
2:3 Sådan var synen som tycktes vara Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade.
3 han sade: ”Människobarn, jag sänder dig till Israels barn, till de avfälliga folken som har gjort uppror mot mig. De och deras fäder har syndat mot mig ända till i dag. 
8 Men du människobarn, hör vad jag talar till dig. Var inte upprorisk som detta upproriska släkte. Öppna din mun och ät vad jag ger dig.” 9 Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. 10 Han bredde ut den framför mig. Den var fullskriven på insidan och utsidan, och där stod skrivet sorgesånger, suckan och jämmerrop.

FRÅN BREVLITTERATUREN
1 Tim 1:12-17

12 Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, 13 jag som förr var en hädare, förföljare och våldsman. Men jag mötte barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde.
14 Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. 15 Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste! 16 Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig, som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. 17 Ära och pris åt evighetens Kung, den odödlige, osynlige, ende Guden, i evigheters evighet. Amen.

FRÅN EVANGELIERNA
Luk 5:1-11

1 En gång stod Jesus vid Gennesarets sjö, och folket trängde sig inpå honom för att få höra Guds ord. 2 Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. 3 Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten.
4 När han hade slutat tala, sade han till Simon: "Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst." 5 Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten." 6 De gjorde så, och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. 7 Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka.
8 När Simon Petrus såg detta, föll han ner vid Jesu knän och sade: "Gå bort från mig, Herre! Jag är en syndig människa." 9 Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått, 10 även Jakob och Johannes, Sebedeus söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sade till Simon: "Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor." 11 Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom.

FRÅN PSALTAREN
Ps 40:6-12

 • 6 Herre min Gud,
 • många är undren du gjort
 • och tankarna du tänkt för oss.
 • Inget kan liknas vid dig.
 • Jag vill förkunna
 • och berätta om dem,
 • de är fler än man kan räkna.
 • 7 Slaktoffer och matoffer
 • vill du inte ha
 • – du har öppnat mina öron
 • brännoffer och syndoffer
 • begär du inte.
 • 8 Därför säger jag:
 • "Se, jag kommer,
 • i bokrullen står det skrivet om mig.
 • 9 Att göra din vilja, min Gud,
 • är min glädje.
 • Din lag är i mitt hjärta."
 • 10 Jag förkunnar glädjebudet
 • om rättfärdighet
 • i den stora församlingen,
 • jag sluter inte mina läppar.
 • Du, Herre, vet det.
 • 11 Jag döljer inte din rättfärdighet
 • i mitt hjärta,
 • jag talar om din trofasthet
 • och din frälsning.
 • Jag gömmer inte
 • din nåd och din sanning
 • för den stora församlingen.
 • 12 Du, Herre, tar inte
 • din barmhärtighet ifrån mig.
 • Din nåd och din sanning
 • ska alltid bevara mig,
 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)

  DAGENS ANDAKT, den 29 juni

   

  ”Herren, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder.” (Hab 3:19 FB)

  Det står att Herren ”gör mina fötter som hjortens”. Hurdana är hjortens fötter? Jag tror att de är snabba och effektiva och ger tydliga avtryck. Och vi får be att vår tjänst för Herren, hur den nu än ser ut, ska vara effektiv och ge tydliga avtryck.

  När det står att ”han låter mig gå fram över mina höjder” tänker jag på de utmaningar och svårigheter som ska övervinnas och tar till mig löftet om att han som är min starkhet ska låta mig övervinna dessa – Han ska se till att det sker!

  BÖN

  Jesus, tack för löftet om att du vill vara min starkhet. Tack att du vill göra min tjänst till en effektiv tjänst och att du vill vara med och låta mig övervinna de svårigheter som kanske kommer att möta mig idag.

  STRÖMMAR ÖVER DET TORRA - Jes 44

   

  Bibelläsning: Jesaja 44
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+44&version=SFB15

  "Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag skall utgjuta min Ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar."  (Jes 44:3 FB)

  Det finns liv och välsignelser i överflöd för den som längtar.

  Herren utgjuter vatten över den som törstar. Den som saknar törst, som tycker att det är bra som det är, ställer sig utanför detta löfte.

  Herren utgjuter vatten över det torra. Det som inte är torrt längtar inte efter vatten. Det är vår törst och vår längtan som öppnar för Guds välsignelser.

  Det är våra behov som gör oss mottagliga för Herrens gåvor.

  Herren tvingar inte på oss välsignelser, men då vi har ett behov och vågar öppna oss för Guds kraft, kommer Herren att utgjuta sin kraft och sina välsignelser över oss.

  Jesus ropar fortfarande ut: "Om någon törstar, så kom till mig och drick" (Joh 7:37)

  ________________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Den som törstar får komma till
  Jesus och dricka.

  ________________________________

  Innehåll:
  Det sanna Israel och den ende guden (vers 1-8)
  Det dåraktiga med avgudar (vers 9-23)
  Jerusalem skall bli bebott (vers 24-28)

  Kommentar:
  Vers 1-8
  Herren uppmuntrar sitt folk med löften om de stora välsignelser som är förberedda för dem då de återvänder från sin fångenskap i Babylon. Löftet kan även gälla oss idag efter den Helige Andes utgjutande på pingstdagen: "Jag ska utgjuta min Ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar" (vers 3). Liknande ord finner vi i Joels profetia som går i uppfyllelse på Pingstdagen (Apg 2:17-21).

  Vers 9-20
  En utläggning av det dåraktiga i att tillbe avgudar. Man fäller träd som man sedan använder för att värma sig vid brasan och för att tillaga sin mat. Av en träbit som blir över tillverkar man sedan en avgud som man faller ned för att tillbedja (vers 17).

  Vers 21-28
  Ytterligare bekräftelser av löften om stora välsignelser i framtiden. Jerusalem ska byggas upp igen och grunden till Herrens Tempel ska läggas på nytt (vers 28). Vers 28 återger exakt vad som kommer att hända 180 år senare. Kung Koresh som hade besegrat babylonierna ger judarna tillåtelse att återvända till sitt land efter den babyloniska fångenskapen. Den judiske historieskrivaren Josefus skriver att det var Jesajas profetior som fick Koresh att frige judarna. Daniel var samtida med Koresh och det var kanske Daniel som gjorde Koresh uppmärksam på Jesajas profetior.

  Till eftertanke:
  Orden som Josua uttalade i sitt avskedstal är lika trovärdiga på Jesajas tid och i våra dagar: "Inte ett ord har slagit fel av allt det goda som Herren er Gud har lovat" (Jos 23:14)

  28 juni 2024

   

  "En sekulariserad kyrka är något allvarligt. En kyrka som inte längre tror på sin egen tro är inte värd att marknadsföra....

  ....På marknaden är det alltid kunden som har rätt. Och eftersom kundernas smak växlar fort tvingas kyrkan att anpassa sig efter varje ny vind som blåser. Många kyrkliga trender och växlande vindar i trosläran beror säkert på att kyrkan vill ge människorna det de vill ha, som om de var kunder.

  Mot denna bakgrund tenderar kyrkan att bara vara en bland många andra organisationer som kämpar för att bli valda av kunderna. Om vi anpassar  oss efter detta, måste vårt budskap paketeras så att det säljer. Då måste vårt budskap vara positivt. Då måste vi erbjuda något avslappande, något trevligt, något lättsamt, möjligen med en andlig tvist på slutet.

  Vi önskar hålla tyst om det negativa och det korrigerande. Och detta resulterar i att  vi slutar tala om allvarliga teman. Vi slutar tala om synden som den stora människoförstöraren. Vi slutar tala om att det här livet har en dubbel utgång. Vi slutar tala om att Jesus ska komma tillbaka till jorden. Vi slutar att tala om att
  alla knän en dag ska tvingas böja sig för Jesus, och vi slutar att tala om för människorna att de en dag ska dömas för sina handlingar här på jorden.

  Men om vi slutar tala om dessa frågor, rycker vi samtidigt undan möjligheten för människorna att göra något åt sin situation och söka frälsning ur sitt dilemma."

  Från "Dags att reflektera" sid 101-102; Rut Baronowsky


   

  DAGENS ANDAKT, den 28 juni

   

  ”Dina lagbud ger du i rättfärdighet och i stor trofasthet”                                                         (Ps 119:138)

  Det är av omsorg och i stor trofasthet som Herren sätter gränser. Psalmisten vet detta väl. Därför vågar han be i versarna innan dagens bibelord

  -      Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar (vers 135)

  -      Led mina steg som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig (vers 133)

  -      Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag kan lära känna dina lagbud (vers 125)

  -      När dina ord öppnar sig ger de ljus, åt de oerfarna ger de förstånd (vers 130)

  Så får också vi vara förvissade om att Gud har omsorg om oss, och be honom fostra oss på det sätt som han finner för gott.

  BÖN

  Jag ber dig Jesus att dag lära mig dina stadgar. Jag ber om att ingen ondska ska få makt över mig. Jag ber att du ska ge mig förstånd så att jag kan ta emot ditt ord. Tack för att jag får vara din tjänare idag.

  SE, JAG GÖR NÅGOT NYTT – Jes 43

   

  Bibelläsning: Jesaja 43
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+43&version=SFB15

  "Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?" (Jes 43:18-19)

  Det största hindret för Guds nyskapande verk i vår tid och i våra liv kan vara det som har hänt tidigare. Vi kan sitta så fast i det som har varit att vi missar det som Gud vill göra idag.

  Det kan vara tidigare misslyckanden som vi ständigt blir påminda om, men oftast är det traditioner, rutiner, vanor som vi lärt oss att älska. Allt detta kan vara ett hinder.

  Gud frågar: "Märker du inte att det håller på att hända något nytt?"

  Jesus sa samma sak till sina lärjungar som tänkte sig att det fortfarande var lång tid till dess man kunde skörda. Jesus sa till dem att lyfta blicken. De skulle då se att fälten redan hade vitnat till skörd (Joh 4:35).

  Släpp taget om det som varit och som du ändå inte kan göra något åt. Lyft din blick och låt Herren visa dig vad som ligger framför och din uppgift i framtiden. Du får bli befriad från det som varit. Fri att frimodigt gå in i den nya dagen tillsammans med Jesus.

  _______________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Märker jag att Herren vill göra
  något nytt? I mig och genom mig?

  _______________________________

  Innehåll:
  - Löften om Guds ledning och beskydd
  - Högt älskad i Guds ögon
  - Gud vill göra något nytt.

  Kommentar:
  Vers 1-7
  Tröstens ord och löften om Guds räddning. Guds kärlek till sina barn (vers 4). Gud ska rädda sitt folk mitt i prövningarna (vers 2). Löften om att Gud åter ska samla sitt folk efter fångenskapen. Det löftet uppfylls sedan på flera nivåer:
  1/ Befrielsen från fångenskapen i Babylonien (500-talet f.Kr.)
  2/ Det globala återsamlandet (1948) från väster, öster, norr och söder (vers 5-7)
  3/ Det andliga uppvaknandet av Guds folk där många miljoner människor blir frälsta och befriade från synden (Det började på pingstdagen ca 30 år e.Kr. och  pågår fortfarande).

  Vers 8-13
  Uppmaning till Guds folk i alla tider att befria männsikor som inte har upptäckt Guds frälsning. De har ögon men kan inte se, de har öron men kan inte höra (vers 8). Även hedningar (de som inte är judar) från alla länder kommer att bli vittnen om Gud (vers 9). Det är Guds storhet som kommer at utföra detta (vers 11-13).

  Vers 14-21
  Löftesord, uppmuntran och förberedelse för seger. Även om det kan tyckas omöjligt kommer Gud att förändra situationen. Nu kommer något nytt och då får vi inte sitta fast i det som varit. I första hand talar det om befrielsen från den babyloniska fångenskapen, i förlängningen handlar det om oss idag. Gud vill inte att vi ska vara fokuserade bara på det som Gud har gjort i historien. Han vill göra något nytt. Nu. Märker vi det (vers 18-19)?

  Vers 22-28
  Guds sorg över att Guds folk har vänt honom ryggen (vers 22-24). Trots folkets avfall kommer Gud att utplåna folkets synder och inte mer minnas dem (vers 25).

  Till eftertanke:
  Hur är det med församlingen idag? Har vi ett levande Kristus-liv eller präglas vi och våra gudstjänster bara av ceremonier och formella handlingar?
  Hur är det i mitt liv?

  27 juni 2024

  Sommarbibelskolan - TIO STEG FRAMÅT - Steg 3 Överlåtelse

   


  Steg 3 – Överlåtelse


  Steget

  I steg 1 har vi insett vår maktlöshet och vågat släppa fram den längtan som bor i oss.

  I steg 2 har vi börjat rikta denna längtan i en bestämd riktning – mot Gud.

  Men varken steg ett eller steg två kommer att kunna hjälpa oss vidare i vårt liv om vi inte är beredda att ta steget och överlåta oss till Jesus.

  Att överlåta sig till någon annan kan vara en skrämmande tanke. Att överlåta sig innebär att man ger sig till någon och öppnar sitt liv för den personen.

  Det är möjligt att du är sårad på den punkten. Kanske har du öppnat ditt liv för någon person som senare har gjort dig djupt besviken och utnyttjat dig.

  Men det är ändå viktigt att du vågar ta det där steget för att komma vidare i livet.

  Att överlåta sig till Jesus innebär att du ger dig, kapitulerar för Jesus. Men det betyder inte bara att du ger upp något, det betyder också att du tar emot något. Då du öppnar ditt liv för Jesus och ger ditt liv till honom, ger han också sitt liv till dig.

  Guds Ande flyttar in i dig. Det är det som kallas att bli född på nytt, frälst.

   

  Kraften i Guds löften blir förlöst då vi handlar som om löftet var sant

  Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Då Jesus dog på korset gjorde han det möjligt för alla människor att ta emot frälsningen.

  Men trots att Gud vill det och har gjort det möjligt, hjälper det inte mig det minsta förrän jag gör det till mitt. Kraften i Guds löften blir inte förlöst för mig förrän jag handlar som om det är sant för mig.

  Bibeln är full av berättelser om situationer där Gud har förberett en befrielse eller välsignelse, och ber folket att gå in i den nya verkligheten. Men människorna tvekar och går miste om det som Gud erbjuder. Inte förrän man tar ett steg och går in i det Gud lovar blir kraften i Guds löfte frigjord och befrielsen/välsignelsen är ett faktum.

  Du måste själv öppna dig och ta emot det som Gud har lovat för att det ska bli verklighet för dig.

  Det kan finnas många invändningar som väcks i ditt inre inför att överlåta dig till Gud. Det kanske är många saker du inte förstår. Men man kan aldrig förstå sig in i Guds rike. Förståelsen är något som ofta kommer senare. Jesus säger: ”Om någon vill göra hans vilja, ska han förstå” (Joh 17:7)

   

  Vad har Gud lovat?

  Gud har lovat att denna nya födelse, frälsningen, är till för alla som vill ta emot den. Både för dem som ser ut att lyckas bra och för dem som misslyckas gång på gång och kanske känner att de inte är värdiga att ta emot frälsningen. Guds ord säger: ”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn” (Joh 1:12), och ”Var och en som åkallar Guds ord ska bli frälst” (Apg 2:21).

  Hur kan jag ta emot det?

  Då man har beslutat sig för att ta emot Jesus i sitt liv och överlåta sig till honom kan det hända att man inte riktigt vet hur man ska göra för att ta steget.

  I Romarbrevet 10:9 får vi en bruksanvisning för att ta steget: ”Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre i ditt hjärta och tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst.”

  Det är alltså något man måste tro i sitt inre och något man måste bekänna med sin mun. Frälsningen måste vara grundad på två ställen i dig. I ditt inre och i en yttre bekännelse.

  Fråga: Hur kan man veta att man har tillräckligt med tro i sitt hjärta för att bli frälst?
  Svar: Då man har en inre vilja att bli frälst är hjärtats tro mogen att ta steget.

  Fråga: Vad är det man ska tro?
  Svar: Att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Det vill säga att Jesus är levande idag.

  Fråga: Vad är det man ska bekänna?
  Svar: Att Jesus är Herre. Det vill säga att det är han som har makten och bestämmer i ditt liv.

  Om du tror att Jesus lever och om du bekänner honom som Herre, är du frälst enligt denna vers.

  Du kan också uttrycka din bekännelse på följande sätt och om du gör denna bekännelse till din egen, kan du också bli ett Guds barn:

  Jag överlåter mig själv medvetet till Jesus Kristus. Jag bekänner Jesus som Herre och tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Jag tackar Gud för att han har frälst mig.”

  DAGENS ANDAKT, den 27 juni

   

  ”Gud … låt ditt ansikte lysa mot oss så att hela jorden lär känna vad du gör och alla folk får veta att du hjälper” (Ps 67:2-3)

  Har du vandrat på en sandstrand en solig dag. Då har du säkert upptäckt att bland alla millioner sandkorn som ligger där, är det några som gnistrar och glimmar på ett alldeles särskilt sätt. Jag har upptäckt att de sandkorn som gnistrar så där extra, egentligen inte är annorlunda, än alla andra sandkorn där på stranden. Men de har en liten plan yta som är vänd mot solen och fångar upp solen strålar och reflekterar dem mot mitt öga.

  Jag skulle önska att alla kristna var som de där sandkornen på stranden, att vi skulle gnistra och glimma bland alla alldagliga människosandkorn runt oss. Det kan vi göra om vi lever våra liv vända emot levande Gud så att kan belysa oss med sin härlighet. 

  Psalmisten i dagens bibelord ser sig själv som ett sådant där speglande sandkorn. Han tänker att om bara Gud låter sitt ansikte lysa över honom så kommer andra människor att se vem Gud är genom honom.

  BÖN

  Låt din härlighet Jesus bli sedd hos mig
  All den skönhet och renhet som bor i dig
  Rena mig i ditt blod. Gör mig helig och god
  Så din bild kan framträda alltmer hos mig.

  (A.Osborn)

  HÖJ DIN RÖST – Jes 42

   

  Bibelläsning: Jesaja 42
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+42&version=SFB15

  "Höj din röst, du öken med dina städer, ni byar där Kedar bor. Jubla, ni klippornas invånare, ropa från bergens toppar. Ge HERREN ära, förkunna hans lov i havsländerna."  (Jes 42:11-12 FB)

  Höj din röst....ropa....förkunna....

  Det är budskapet till oss idag. Vi får inte tystna. Vi har något fantastiskt att berätta och det finns så många som inte har fått höra det ännu.

  Vi är kallade (vers 6) att "öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker" (vers 7).

  Många människor famlar i mörker idag utan att se något ljus. Herren kallar ett folk som vägrar att vara tysta, utan som frimodigt förkunnar befrielse från mörkret och pånyttfödelse in i Guds ljus.

  Jesus säger om sig själv: "Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet" (Luk 4:18)

  Jesus var den första uppfyllelsen av profetian från Jesaja. Jesus säger till oss idag "Som Fadern har sänt mig sänder jag er" (Joh 20:21).

  Nu är det du och jag som ska vara uppfyllelsen av Jesajas profetia.
  _______________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Sänd av Gud för att föra dem ut,
  som är fångade i mörker.

  ______________________________

  Innehåll:
  Herrens tjänare (vers 1-9)
  En ny sång (vers 10-12)
  Herren ska gripa in (vers 13-17)
  Budskap till dem som är blinda och döva (vers 18-25)

  Kommentar:
  Vers 1-4
  Profetia om den kommande Messias. Han benämns här med "Min tjänare" (vers 1) och versen citeras i Matteusevangeliet som en profetia om Jesus (Matt 12:18f).
  Guds Ande ska vara över honom (vers 1). Detta uppfylls vid Jesu dop i Jordanfloden (Matt 3:16). Han kommer i ödmjukhet utan att dra uppmärksamheten till sig själv (vers 2).

  Vers 5-9
  Messias startar sitt uppdrag som han fått av Fadern. Hans uppdrag sammanfattas med orden "Du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker" (vers 7). Med liknande ord presenterar Jesus sig själv och sitt uppdrag vid sitt första offentliga framträdande (Luk 4:18-21)

  Vers 10-12
  Glädje och lovsång bland dem som tog emot Messias och hans budskap.

  Vers 13-16
  Evangeliets framgång genom Messias (Vers 13-15) och han omsorg om de svaga (vers 16).

  Vers 17-25
  Domsord över dem som håller sig till avgudar och förkastar Messias.

  Till eftertanke:
  På vilket sätt kan jag bidra till att profetian om Gudsrikets genombrott kan gå i uppfyllelse idag?

  26 juni 2024

  För femton år sedan...

   


  Det här kunde man läsa på rupebabloggen den 28 juni 2009!

  Tidig söndagsmorgon den 28 juni 2009

  Tidig söndagsmorgon mitt i året. Halva året har gått och jag som tycker att det var helt nyligen som jag började skriva 2009.

  Veckan som gick
  Den gångna veckan var sista veckan på FASI, Frälsningsarméns Sociala Institut. Rut och jag har arbetat där 21 år, så det har varit en hel del att sortera, kasta och arkivera. Det blev långa dagar med sent kvällsarbete varje dag.

  Under veckan har Rut genomgått en fotoperation. Operationen gick bra, men den innebär att Rut kommer att vara mindre rörlig de närmaste veckorna.

  Idag
  Fantastisk uppfinning av Gud att vi ska ha en vilodag i veckan. Tänk att inte behöva ha dåligt samvete för att jag inte står på huvudet i alla flyttkartonger idag.

  Veckan som kommer
  På tisdag åker vi till Riga. Onsdagen blir första arbetsdagen som regionchefer i Lettland. På torsdag är det ledarsamling och sedan installationsmöte på Riga 1 (Se bilden. Någon i Lettland har tydligen hittat en bild på Rut och mig någonstans på nätet och lagt in bilden på annonsen av vårt välkomstmöte i Riga). Rapport kommer naturligtvis på rupeba.se.

  Om allt går som vi räknar med reser vi hem på semester på lördag. Vi har inte haft någon semester hittills i år så det ser vi fram mot.

  Under semestern räknar vi med att någon gång, någonstans träffa alla barn och barnbarn. Tre söner med respektive och fem barnbarn (varav två födda i år).

  Ha en välsignad vecka
  Peter Baronowsky

  DAGENS ANDAKT, den 26 juni

   

  ”Så gjorde han några till… herdar och lärare” (Ef. 4:11)

  Idag fortsätter vi att se på ännu några olika människotyper som ska ”göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp” (Ef 4:12). Idag handlar det om herdemänniskor och lärarmänniskor.

  Herdemänniskorna är de verkliga omsorgsmänniskorna. För herdemänniskorna är det inte svårt att bry sig om andra. De älskar att visa omsorg. Det är de som bjuder hem dig till sig när ingen annan tycks bry sig om. Det är de som fråga efter hur du mår och verkligen menar det. Det är de som orkar lyssna på din berättelse när du berättar den för tionde gången. Det behövs många herdemänniskor i Guds församling, eftersom det är begränsat hur många människor en enda herde kan hinna med att visa omsorg om.

  Slutligen är det lärarmänniskorna som finns med i uppräkningen i Efesierbrevets fjärde kapitel. Lärarmänniskorna har ofta lätt att tänka logiskt. De ser samband i Bibeln som andra går förbi och kan undervisa på ett sätt som lätt kan förstås.

  Både evangelistfunktionen som vi talade om igår och lärarfunktionen är förkunnartjänster, men evangelisten har sitt fokus på de ännu inte frälsta, medan läraren har sitt fokus på att undervisa Guds folk så att de kan växa som kristna. Vi ber idag samma bön som igår

  BÖN

  Herre hjälp mig att hitta känna igen den uppgift som du har avsett för just mig i Kristi kropp. Tack för att det finns en plats för mig i ditt rike och för att du har skapat mig för en speciell funktion där.

  FRUKTA INTE – Jes 41

   

  Bibelläsning: Jesaja 41
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+41&version=SFB15

  "Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand."  (Jes 41:10 FB)

  I Folkbibeln har kapitlet fått rubriken Herren eller avgudarna. Det beskriver livet som Herrens efterföljare i mötet med avgudarna (vers 7) och med dem som förnekar Herren.

  Det kan vara svårt att stå i konfrontation med en värld som inte vill veta av Gud och tar till sig allehanda avgudar.

  Där möter oss löftet från Herren: "Frukta inte" (vers 10 + 14). Herren kommer inte att överge oss då vi står upp för honom. Herren kommer att utrusta oss och ge oss kraft att fullborda det verk han kallar oss till (vers 15-16).

  Profetian talar också om en kommande väckelsetid: "Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag skall göra öknen till sjö och ett torrt land till källsprång" (vers 18).

  ________________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  "Frukta inte, ty jag är med dig..."  (vers 10) 
  ________________________________

  Innehåll:
  Tröst i tider av motstånd mot Guds folk.
  En ny väckelse skall komma.

  Kommentar:
  Kapitlet innehåller omväxlande varningar till dem som hänger sig år avgudarna och tröst till dem som håller sig till Herren.

  I verserna 1-9 går Herren till rätta med dem som tillber avgudarna. I verserna 10-20 talar profeten tröstens ord från Herren till de trofasta och i verserna 21-29 utmanar Herren avgudarna.

  I verserna 2-3 och 25 talas det om en man från norr. Det handlar förmodligen om Koresh, kungen i det medo-persiska riket. Det medo-persiska riket övertog rollen som den dominerande stormakten efter babylonierna.

  I vers 4 kan vi läsa om Herren: "Jag, Herren, är den förste och hos de sista. Jag Är". Detta upprepas sedan gång på gång i Jesaja. Namnet "Jag Är" använder Jesus upprepade gånger om sig själv (Mark 6:50, 14:62). Uttrycket återkommer sedan även i Uppenbarelseboken (1:8,17; 22:13).

  Till eftertanke:
  Herrens namn är "Jag Är". Det betyder att Jesus inte bara var någon som var, eller någon som ska komma.
  - Han var från skapelsen och sedan i mänsklig gestalt som Jesus.
  - Han är ständigt närvarande hos dig varje stund och han vill att du också ska vara hos honom.
  - Han kommer en dag tillbaka till jorden för att döma världen och upprätta sitt fridsrike