28 feb. 2011

Det ska komma en total upprättelse

Fortfarande domineras världen av den djävul som kastades ut från himlen och ockuperade vår värld. Ondskan härjar på alla områden av vår existens.
Den totala upprättelsen sker när Jesus kommer tillbaka och djävulens makt krossas, skriver Stanley Sjöberg.

Läs mer i Hemmets Vän >

Rupebas morgonkoll den 28 februari

Islamiska radikaler dödar kristna konvertiter i Somalia
Världen idag - "En kristen konvertit från islam har blivit mördad av en grupp islamiska radikaler i Somalia. Men han är långt från ensam. Han är den 24:e kristna konvertiten sedan 2009 som islamister har dödas i landet."

Diakon anmäld för ”ockult verksamhet”
Dagen - "En diakon i Nederluleå församling har anmälts för "ockult verksamhet". Diakonen säljer, enligt anmälaren, samtalstjänster med koppling till new age."

Ministerrådet i skarpt uttalande mot religiös intolerans
Kyrkans Tidning - "Vid sitt senaste möte i Bryssel antog EUs ministerråd ett uttalande som starkt fördömer det tilltagande våldet mot religiösa grupper i världen."

27 feb. 2011

Vad är egentligen Guds ord?

Vad är egentligen Guds ord? Vilka böcker är det som ingår?
I några utgåvor av Bibel 2000 har de apokryfiska böckerna smugit sig in. Det är böcker som inte fanns med i den hebreiska bibel som Jesus läste och bekände som högsta auktoritet.
Försöker Svenska Bibelkommissionen ändra det som varit "Guds ord" i sverige under många hundra år?

Stefan Gustavsson skriver om detta i Svenska evangeliska alliansens nyhetsbrev:
"Den svenska evangelieboken från 2003 används i allt fler kyrkor i Sverige, med tema och textläsningar för kyrkoårets alla firningsdagar. Som kanske noterades i söndags var GT-läsningen hämtad från apokryferna; det sker så fem söndagar per år. Det är texter från Tobits bok, Manasses bön, Salomos Vishet och Jesu Syraks vishet.
Anledningen till detta är bland annat att apokryferna finns med i den senaste svenska bibelöversättningen, Bibel 2000. Antalet böcker i Bibeln har därmed ökat mellan 1917 års översättning och Bibel 2000: från 66 till 77 böcker.
Apokryferna är böcker som tillkom i tidsperioden mellan GT och NT. De liknar till stil och innehåll ofta GT och har genom historien haft stor betydelse i folklig fromhet. Men har vi anledning att läsa dem som Herrens Ord? På den frågan ger kyrkor olika svar. Den ortodoxa och den romersk-katolska kyrkan svarar ja; den senare väljer också att efter kyrkomötet i Trient på 1500-talet benämna dem deuterokanoniska ("den andra kanon") istället för apokryfer.
De reformatoriska kyrkorna svarar nej. Även om de med Luthers välkända ord kan säga att apokryferna i mångt och mycket är "god och nyttig läsning", så är de inte Herrens Ord och har ingen  förpliktigande auktoritet. Eller som det sägs i den anglikanska kyrkans 39 artiklar: "not apply them to establish any doctrine".
Varför denna avvisande hållning? Det finns flera goda skäl.
För det första ingick apokryferna inte i Jesu Bibel och vi som kristna tar emot GT på hans auktoritet. GT:s kanon var avslutad vid Jesu tid. Den bestod av de 39 böckerna vi fortfarande idag har i GT.
Det finns en intressant indirekt bekräftelse från Jesus på kanons omfång. I Luk 11:51 talar Jesus om det blod som utgjutits "alltifrån Abels blod ända till Sakarjas blod, som spilldes mellan altaret och tempelhuset". Den Sakarja Jesus syftar på omnämns i slutet av 2 Krönikeboken - som stod sist i den hebreiska bibeln! Jesus refererar alltså till det första och det sista mordet i GT och verkar alltså se de 39 kanoniska böckerna som en egen enhet.
För det andra har judarna aldrig accepterat apokryferna som helig skrift. Fortfarande idag om man köper en hebreisk bibel i Israel innehåller den GT:s 39 kanoniska böcker och inga apokryfer. De har, för att använda den judiske historieskrivaren Josefus ord, "not been thought worthy of equal credit" jämfört med de kanoniska böckerna.
För det tredje citeras apokryferna inte direkt i NT, än mindre introduceras som "Skriften" eller med orden "det står skrivet", vilket regelmässigt sker med GT. Författarna kände väl till apokryferna och anspelar många gånger på texter därifrån (i t ex Hebr 11) men likställer dem inte med GT.
För det fjärde har apokryferna hela tiden varit omstridda i den kristna kyrkan, både till omfånget (Vulgata har med 10 böcker, Bibel 2000 11 böcker, King James 13 böcker...) och till status.
Utifrån denna bakgrund är det beklagligt att apokryferna i den svenska evangelieboken fått status av Herrens ord. För kyrkor som följer evangelieboken finns det anledning att de fem söndagar som har läsningar från apokryferna byta ut dem mot den psaltarpsalm som också finns föreslagen för dagen.
Om Gud har talat och gett oss sitt Ord är det en viktig fråga att kunna dra gränsen mellan vad Gud backar upp helt och fullt och vad som saknar denna hans unika legitimering."

Från SEA:s nyhetsbrev. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet här>

24 feb. 2011

Rupebas morgonkoll den 25 februari

Uppmaning: ”Be om mod åt Libyens kristna”
Dagen - "Be för kristna i Libyen och be hellre om mod än om skydd, vädjar Arab World Ministries till omvärlden."

Kristna tron kan bli hans dödsdom
Världen idag - "FELLINGSBRO. Noor Nasimi har i tre år levt under hotet att avvisas till Afghanistan. Där är han som kristen konvertit dödshotad av såväl talibaner som Mujaheddin och islamska fundamentalister."

Inget skadestånd - inte nog kränkt
Hemmets Vän - "I FN:s barnkonvention, artikel 3, står det: "Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn." Det gäller tyvärr inte i svenska domstolar, skriver Åke Hällzon."

För cirka sextio år sedan....

Jag fick ett mail från en god vän med dessa bilder. Jag vet inte vem upphovsmannen är, men hjälp gärna till att sprida bilderna.

Marcus Birro om den fria viljan

Marcus Birro: Den fria viljan är aldrig särskilt fri. Den är självisk och hädande
Marcus Birro skriver i Expressen - "Det bor en revolt i att underordna sig. Det verkliga upproret sker aldrig på gatorna. Den ständiga och sanna revolutionen äger rum i all tysthet, i hjärtats allra mjukaste kammare.


Den fria viljan är aldrig särskilt fri. Den är självisk och hädande. Den tar egentligen ingen hänsyn till vad jag vill, vad jag drömmer om.


När människor talar lugnt med Gud på kvällarna kan man se en försiktig vit rök stiga mot himlen. Det är som andetag. Gud andas. Vi också. Vi är i samklang med oss själva. Den stora anden i världen leder oss rätt först när vi kommit fram till den gemensamma gläntan i skogen. Först när vi lagt bort alla svärd och sköldar, först när vi klätt av oss all skinande plåt och rustning, ska vi upptäcka att vi nakna kan ta oss igenom vilken eld som helst.


När vi gör oss sårbara växer vi i styrka. När vi står gråtande på botten av det här livet kan ingen skada oss längre."

En hälsning från Gnistes

 Vi har här på rupeba.se många gånger publicerat artiklar om den dramatiska branden hos familjen Gniste i Uddevalla, hur de mirakulöst räddades ur lågorna, och om den långa vägen tillbaka för Håkan (Du kan läsa flera av inlägen längst ned i detta blogginlägg). Vi fick just en hälsning från Håkan, med tillstånd att publicera den:
Hej Rut och Peter!

Ville bara knacka ned några rader och tala om att jag följer era eskapader

med intresse och glädje. Har ju inte kunnat göra det under en tid
av förklarliga skäl. Har nu gjort det ett tag...

Läste idag på morgonen, innan jag for till Fristaden, om gamla "Sexan". För
min del är det kongressernas måndagsförmiddagar, som hölls där för ungdomar, som är "heliga" minnen.

Jag är så tacksam för all bönehjälp, har gått igenom arkiven.

Tacka gärna syskonen!

Jag är ju ute och predikar en del i regionen, har också en del ledarsamtal/träning.
Bl.a. leder jag en ledarskola för fyra församlingars ledargrupper här i Uddevalla.

Sakta, men säkert, är jag på väg tillbaka och framåt på en spännande resa.


Ja, några korta rader...


Rut och Peter!

Gunilla och jag uppskattar er mycket,
tänker på och ber för er och ert arbete emellanåt.

God bless!

Håkan.

12 Nov 2010
"Natten till tisdagen den 3 mars förra året vaknade familjen Gniste av att det börjat brinna på övervåningen. Gunilla och alla barn sprang ut. Men Håkan kom efter, han försökte släcka elden men lyckades inte. ...
30 Jun 2010
UDDEVALLA Helgens kyrkliga midsommarfest i Uddevalla avslutades med predikan av fristadens Håkan Gniste. Det var hans första sedan den hemska branden för ett år och fyra månader sedan.
23 Mar 2009
"Den svårt brännskadade pastorn från Uddevalla, Håkan Gniste, börjar långsamt återvända till livet. Han öppnar ögonen ibland och reagerar på tilltal. Församlingen inleder idag en fasteaktion för Håkan Gnistes helande. ...
03 Mar 2009
"Vid en villabrand i Uddevalla i morse brännskadades pastorsparet Håkan och Gunilla Gniste. Håkan Gniste är svårt skadad och förd till Universitetssjukhuset i Linköping, Gunilla Gniste vårdas på Näl, regionsjukhuset i Trollhättan. ...

23 feb. 2011

rupebas morgonkoll den 23/2

Kan kyrkans budskap väcka männen?Dagen - "Varför hatar män att gå i kyrkan? Det undrar författaren David Murrow. Han menar att männen blivit världens största onådda folkgrupp."

Allt fler nyktra ungdomarVärlden idag - "Alkoholkonsumtionen går ner bland unga och allt fler väljer att helt avstå från alkohol. Det visar den senaste årsrapporten från alkoholforskningscentrat Sorad.
– Många yngre dricker inte överhuvudtaget, konstaterar docent Mats Ramstedt."

Sanningen blir verklig i mötet med Gud

Jag tror att den enda möjligheten för kristen tro i vår tid är att leva och förmedla den karismatiska kristendom som kännetecknar Bibelns historia och Nya testamentets teologi. Det innebär starkare uppenbarelsekristendom och Guds personliga närvaro. Därför är trons förväntan med prioritet för bön helt avgörande om kristendomen ska överleva västerlandets materialism, skriver Stanley Sjöberg.
Läs mer i Hemmets Vän>

Begravning i Blekinge

Så var det dags för begravning i Blekinge. Den var den sista begravningen i vår föräldrageneration inom släkten. Nu är det vår generation som är den äldsta.

Karin föddes den 11/11 1911 och dog den 11/1 2011. Karin var en av sju syskon och var den enda som stannade kvar på hemmaplan. De övriga blev frälsningsofficerare (4), amerikaner eller Gnosjöbor och Karin blev släktens enda fasta punkt i Ramdala, dit den övriga släkten regelbundet kunde återvända.

Jag själv har ju bara varit en del av släkten i fyrtio år, men jag vet att långt tidigare fyllde Karin funktionen av att vara släktens samlingspunkt.

Karin arbetade ihärdigt med att driva Karins Ekiperingsaffär hela veckorna, men då lördagen kom, innan helgmålsringningen, gjorde Karin allt fint och avslutade med att kratta hela gårdsplan av singel, så att varje sten låg på sin plats då det blev helg. Då det sedan blev söndag cyklade Karin till Vallby Missionshus för att ta del av gudstjänsten och spela orgel.

Karin Håkanson fick leva ett långt rikt liv. Det var mycket ljus och glädje, men naturligtvis också dagar som var tyngre att bära. Nu har Karin flyttat för sista gången. Flyttat hem. Till en förberedd plats.
„I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.”  Joh 14:2-3

/PB

22 feb. 2011

Stefan Gustavsson om helvetet

En debatt om synen på helvetet har initierats efter att Stefan Swärd, pastor och ledamot i SEA:s styrelse, gett tillkänna att han planerar skriva en bok i ämnet. För den intresserade har predikosajten Rom1017.se lagt upp ett föredrag av SEA:s generalsekreterare, Stefan Gustavsson, som tar upp frågan om tron på helvetet är förenlig med Guds kärlek.

Kalla fakta granskar Fräsningsarmén

Från Frälsningsarmén hemsida där man redogör för frågorna från Kalla Fakta:

Många frågor kring homosexualitet, abort, äktenskapet och dödshjälp
Vid intervjun i Norrköping som varade cirka 45 minuter, uppehöll sig Kalla fakta till största delen med frågor kring vår uppfattning om homosexualitet och även något om abort, om äktenskapet och om dödshjälp. De svar som lämnades klargjorde tydligt att vi välkomnar och hjälper alla utan åtskillnad.

När det gäller Frälsningsarméns syn på HBTQ-personer, så är det viktiga för oss att vi i vårt sociala hjälparbete tar emot ALLA som söker hjälp hos oss oavsett vem man är, hur man lever eller vilken läggning man har.

Alla är välkomna hos oss
På samma sätt är ALLA välkomna som vill vara medlemmar hos oss eller besöka våra gudstjänster. Men när det gäller att vara frälsningssoldat, så utgår vi här från Bibelns sätt att se på äktenskapet som enligt Bibeln är avsett för en man och en kvinna. Frälsningssoldaten ingår en frivillig förbindelse om sin livsstil som bland annat tar upp vår syn på äktenskap och sexuell samlevnad.

21 feb. 2011

Stark trend att ingå äktenskap

I samband med Äktenskapets dag, söndagen 13 februari, som i år firades på flera håll i landets församlingar, kan SEA konstatera det råder äktenskapsboom bland unga. Antalet unga nygifta har ökat med nästan 25 procent på åtta år, enligt statistik från SCB. Metro rapporterade 14/2 att många är dessutom måna om att gifta sig innan de skaffar barn. Från att ha behandlats som en nästan bortglömd gammal sed, som gärna fick försvinna helt, har äktenskapet fått ett uppsving.
(Från SEA:s nyhetsbrev)

rupebas morgonkoll den 21 februari

Frälsningen har blivit stötande
Stefan Swärd i Världen idag - "Evangeliet om Jesus utmanar. Evangeliet handlar om synd och att vi är syndare. Problemet definieras tydligt. Syndens lön är döden. Hur vi än anstränger oss kan vi inte bli tillräckligt goda för att kunna leva i gemenskap med Gud, som är absolut helig och rättfärdig. Gud dömer synden. Syndaren ska en dag stå till svars för all sin synd. Det handlar då inte bara om de stora skurkarna som Pol Pot, Mao, Stalin och Hitler. Utan också om alla oss vanliga och ganska skötsamma, men som ändå har en självisk rot, som inte klarar av att älska Gud av hela vårt hjärta, som gärna tycker om grannen, släktingar och arbetskamrater, men vi kommer till korta när det gäller att älska vår nästa som oss själva."

Fy för frikyrkopastorer
Anders M i Sändaren - ""Frikyrkopastor" är tydligen det vanligaste skällsordet i socialdemokratiska politikerkretsar. I alla fall om man ska tro TV-serien "Drottningoffret". Det låter litet otidsenligt som kraftuttryck. Men eftersom serien ligger synnerligen väl i tiden i övrigt, kanske den återsepglar någotslags verklighet."

Nattvardssynen styr medlemskapet
Daniel Wärn i Dagen - "Pingströrelsens diskussion om medlemskap hör, som jag ser det, ihop med de utvecklingsstadier alla väckelserörelser går igenom. När väckelsens eld falnar blir församlingarna alltmer förvärldsligade, förkyrkligade och andligt sterila. Bara ett gudomligt ingripande kan förhindra att dagens frikyrkor blir en parentes i kyrkohistorien."

20 feb. 2011

Känslor får inte hindra fördömandet av brott mot kristnas mänskliga rättigheter

Stefan Gustavsson skriver i SEA:s nyhetsbrev:
När EU:s utrikesministrar möttes i slutet av januari för att ta fram en gemensam skrivelse mot religiös förföljelse kunde man inte nå enighet i att tydligt ta ställning för förföljda kristna minoriteter.

På måndag den 21 februari möts EU:s utrikesministrar igen för att fortsätta diskussionerna om den senaste tidens religiösa förföljelser. Då är det viktigt att inte låta rädsla för sårade religiösa känslor stå i vägen för ett tydligt fördömande av brott mot kristnas mänskliga rättigheter.

Det är viktigt att alla religiösa grupper som utsätts för förföljelse inte exkluderas från skydd, samtidigt har kristna grupper varit särskilt utsatta den senaste tiden. Detta behöver den gemensamma ministerskrivelsen spegla utan att upplevas som stötande för andra religiösa grupper.

I den nyligen antagna utrikesdeklarationen lyfts religionsfriheten fram som ett prioriterat område tillsammans med övriga mänskliga rättigheter. Utrikesministern har uttryckt oro över de ökade tendenserna till växande intolerans och övergrepp mot religiösa minoriteter. Nu måste utrikesdeklarationen leda till konkret handling.
Europeiska Evangeliska Alliansen, som SEA relaterar till, har uppmanat de europeiska nationella allianserna att erbjuda möjligheten till att göra sin röst hörd för respektive utrikesminister. SEA har därför tagit fram en brevmall på sin hemsida, med en uppmaning till utrikesminister Carl Bildt att vidta åtgärder för religionsfriheten.

Enligt utrikesministern ska EU vara en stark röst för frihet och en stark kraft för fred och att Sverige har ett ansvar att bidra till detta. Nu är det upp till bevis.

19 feb. 2011

"Veckans Jostein": Skattjakt

Från den norska sidan:
På videregående hadde jeg en norsklærer som var veldig opptatt av at vi skulle lese ”mellom linjene”. Det gjaldt både prosa og poesi. Oppfordringene hennes var en god hjelp til å trenge inn i nye tekster.

Bibelens lengste salme har et sterkt fokus på Guds ord. Der ber salmisten slik:
    Lukk opp mine øyne, så jeg kan se de underfulle ting i din lov. Salme 119:17–24
Bønnen inneholder en klar erkjennelse av at ”ordet” inneholder mer enn bare det som ”fysisk” står skrevet. Som bibelleser er dette også min daglige bønn: La meg se de underfulle tingene! Det er en kontinuerlig jakt og skattene er mange! 
Fra Jostein Nielsens blog

Söndagsmorgon: Minnen - 20/2

Söndagsmorgon igen! Den här veckan har flera händelser fört mina tankar till flydda tider.

Jag skrev förra veckan att det nu var bestämt att vår officersgrupp från Lettland ska ha ett kongresspreludium på Kungsholmskåren i Stockholm.
På den kåren växte Rut och jag upp. Den hette 6:e kåren på den tiden och det står fortfarande kvar på neonskylten ovanför ingången. På den kåren var Rut och jag juniorsoldater. På den kåren blev vi invigda till soldater vid samma gudstjänst. På den kåren var vi musikledare, Rut var ledare för strängmusiken och jag var ledare för hornmusiken. På den kåren hade vi vårt andliga genombrott. Soldatinvigningen var 1961, mer än femtio år sedan!

I veckan talade jag med mellansonen som bor i Norge och är lärare på Jelöy folkhögskola. På den skolan var Rut och jag lärare 1979-1988. Mellansonen sa att han han "tyckte om att vara en del av folkhögskolemiljön, inte bara under lektionerna, utan på kvällar och helger. Det var så jag växte upp." Och jag kom ihåg hur det var....

Under veckan har vi också börjat förbereda för moster Karins begravning i Blekinge. Det ger också anledning att tänka tillbaka. Moster Karin föddes 1911 och dog 2011. Ett långt och händelserikt liv. Jag återkommer nog till begravningen under veckan som kommer.

Men verkligheten kallar oss ständigt tillbaka från minnena till nuet som är fullt av arbete och liv. Om jag ska se framåt så gäller fortfarande vårt fokus på att människor ska bli frälsta, de frälsta ska tränas till att bli lärjungar och som ett resultat av detta ska vi tillsammans sträcka oss ut till dem lider runt omkring oss.

Jag anar att det kommer att bli ett segerrikt år för Frälsningsarmén i Lettland, men segrarna kommer att kosta många motgångar och prövningar.

Men vi tar en vecka i taget och den kommande veckan önskar jag ska bli en välsignad vecka för dig. Och just nu är det söndagsmorgon och vi ska snart sätta oss i bilen för den två timmar långa bilfärden till förmiddagsmötet i Drusti.

Peter Baronowsky

Ledarskap: Vem har hand om färgkritorna?

Från den engelska sidan:
Stora visionärer och ledare, är stora bara för att människorna i deras team gör dem stora! Ingen kan gå vägen själv. Detta är min observation. Stora ledare, och för att vara mer exakt, stora visionärer förstår att deras roll är "att teckna bilden." Med andra ord är de mästare på att rita bilden av vart de är på väg.


Men här måste visionären stoppa! Då bilden är tecknad, måste visionären ge färgkritorna till sitt team och lita på att de kan färlägga teckningen! Om de rätta personerna finns i teamet, kommer de att vara mycket noggranna att färglägga inom linjerna och vara noggranna i valet av färger och kommer att ha en stadig hand så de kan färglägga de små detlajerna. Om allt går enlig planen... kommer ett mästerverk att framträda!


Läs mer på engelska: From artiedavies.com Read more>

Lördagsgodis den 19 februari

18 feb. 2011

Nya tider med nya medier

Bloggaren Andreas Möller skriver på sin blogg:
"Jag läste idag i DN om en lite ny angreppsvinkel på det här med mediekontakter. Särskilt fascinerades jag av exemplet med Frälsningsarmén, där TV4/Kalla Fakta hörde av sig med lite inledande frågor inför ett kommande program, och FA genast lade ut hela konversationen på sin hemsida. På liknande sätt agerade kommunchefen i Katrineholm, när lokaltidningen ville ställa frågor. Han uppmanade till och med sina bloggläsare att hjälpa honom att svara på tidningens frågor… 
Det hela handlar förstås om initiativet – genom att publicera journalisternas granskande frågor flyttar man samtalet utanför tidningens/tv-programmets sfär, och kan därmed kanske till och med ta luften ur hela frågeställningen. Fast den sortens öppenhet kräver förstås att man har rent mjöl i påsen…"

Pengarna eller livet!

Den traditionella rånarrepliken "Pengarna eller livet" har tagits upp av Frälsningsarmén i Danmark. Förmodligen efter förebild av en tidigare reklamkampanj i Göteborg. Insamlingsbössorna har devisen "Pengene eller vi synger!"

Jag vet inte vad som är mest hotande, rånarens hot om livet, eller Frälsningsarméns hot om ännu en sång, men jag tror absolut på att humor är ett bra sätt att kommunicera på. Om du klickar på insamlingsbössan kommer du automatiskt till den danska sidan där du kan donera pengar.

Men mitt tips är att du ska ge dina pengar till Frälsningsarmén i Lettland. Men jag vet inte vad jag ska hota med. Vi finns ju så långt bort så du kan ju inte höra vår sång hur startk vi än sjunger. Om du klickar här kommer du till Lettlands insamlingssida.

Frälsningsarmén till skid-VM!

Representanter for Frelsesarmeens VM-tropp. Foto: Frelsesarmeen/Jarle Stokland
Från den norska sidan:
"Armeen går ikke for gull, men vil være til stede med suppe, såpe og frelse.

Vil lette byrder
I disse dager gjør utøvere fra over 60 nasjoner seg klare til 21 øvelser. Også Frelsesarmeen prikker inn toppformen; 35 mennesker skal nemlig servere suppe, såpe og frelse under VM-dagene, opplyser Peter Eide.
Han forteller at Frelsesarmeen ønsker å være til stede der folk er, og til VM kommer over 300 000 mennesker. - Vi vil være der og møte ulike behov; om det er toppidrettsutøvere, hjemløse eller turister. Alle er der med sin historie, og uten det hjemlige nettverket kan byrder bli ekstra tunge å bære. Dessuten har vi jo et gledelig budskap til alle og enhver - en tro som holder uavhengig av prestasjoner i skisporet, smiler Peter."

Pressemeldning fra Frelsesarmeen. Les mer>

rupebas morgonkoll den 18 februari

Marcus Birro: Att älska är svårt
Expressen - "Det är varken progressivt eller beundransvärt att spotta på folks tro. Det är billigt och enkelt. Det är att dundra in med en bulldozer i ett hav av öppna dörrar.
Människor som lever sina liv utan något heligt missar flera dimensioner av tillvaron."


Tusen kristna ledare till stor bönesamling
Dagen - "Runt tusen kristna ledare från de brittiska öarna väntas komma samman för ett gigantiskt bönemöte på Wembley stadion."

Brödraskapet avgör arabvärldens öde
Hemmets Vän - "Vid fria rättvisa val i Egypten har det Muslimska brödra­skapet stor chans att vinna en majoritet av rösterna. Redan nu måste vi fråga oss vad som kommer att hända i arabvärlden ifall denna systerorganisation till Hamas kommer till makten, menar Lars Mörling."

Obama: ”Jag lärde känna Jesus och tog emot honom som min frälsare”
Världen idag - "När Barack Obama sade samma sak vid den nationella bönefrukosten häromsistens, uteblev däremot reaktionerna. Dessutom var detta första gången som Obama, i motsats till de kritiska anklagelserna om religionssynkretism, tydligt markerade sin tro på Jesus Kristus som sin frälsare och herre."

Himmel och helvete, Elsander och Swärd
Stefan Swärds blogg - "Min pastorskollega Joachim Elsander som är en kreativ teologisk fritänkare tycker jag levererar ett riktigt lågvattenmärke idag, när han sammankopplar de som tror på evigt liv eller evig förtappelse med en kvinna som mördar sina fem barn för att de inte ska hamna i helvetet enligt detta blogginlägg. Elsander menar tydligen att Örebromissionens och Helgelseförbundets predikanter sedan 1890-talet och framåt har stått för en förkunnelse som i värsta fall kan inspirera människor till mord. Det var nog bland det värsta jag har hört av en EFK-pastor. Argumentet är så lågt att jag bemödar mig inte ens om att bemöta det, skulle det innehålla en uns av sanning borde det ha varit massor av mord i ÖM- och HF-sammanhang och i  våra missionsarbeten under 100 år."

17 feb. 2011

Rötter 2011

Frälsningsarmén i Finland inbjuder till "Rötter-kongress" 23-26 juni. Läs mer>

16 feb. 2011

Katolsk Iphone-app för syndabekännelser

Enligt Guardian har katolska kyrkan godkänt en app* för Iphones där man kan bikta sig digitalt. I appen finns en rad frågor som man kan använda sig av i sin syndabekännelse. Bland annat finns frågan "Har du gjort dig skyldig till homosexuell aktivitet?"
Denna fråga har gjort representanter för hbt-rörelsen upprörda och de framhåller att appen bidrar till att skapa "neurotiska personer som skäms för vem de är."
Läs också i Dagen:
Katolska kyrkan öppnar för ny teknik vid bikt
Katolsk Iphone-app retar hbt-personer

*app betyder:  program för Iphone eller andra handdatorier

Östersund: skola vädjar till Frälsningsarmén

Skola%20tvingas%20v%C3%A4dja%20till%20fr%C3%A4lsningsarm%C3%A9n

Himmel eller helvete?

Stefan swärd följer upp sitt blogginlägg om helvetet och svarar på många av kommentarerna:
"Bibeln talar om en dubbel utgång, evigt liv eller evig död. Jesus säger i bergspredikan att ”den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den”. Matt. 7:13,14 ”De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom”. Joh. 5:29. I slutet av Uppenbarelseboken läser vi om mänsklighetens slutpunkt, inför den stora vita tronen då vi alla ska möta Gud som domare. Och det blir en slutgiltig uppdelning."
 Läs mer>

15 feb. 2011

Överlåtelse

rupebas morgonkoll den 15 februari

Kärleken överlever allting
Världen idag - "Du är aldrig ensam om att vara ensam. Det bara känns så", skriver Marcus Birro i sitt blogginlägg."

Demonutdrivning på tapeten i Danska kyrkan
Dagen - "Kunskapen om demonutdrivning är för låg i Danska kyrkan anser en del präster i kyrkan. De vill få upp frågan på bordet och efterlyser tydligare riktlinjer."

14 feb. 2011

Bok om helvetet

Stefan Swärd skriver på sin blogg att han håller på att skriva en bok om helvetet. I bloggen skriver Swärd:
"Och jag kommer i en kommande bok att stryka under Joh. 3:16, Kristus kom för att frälsa världen, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Man kan alltså gå förlorad. Ska försöka förklara i boken vad det innebär att gå förlorad.
Tycker att den moderna kyrkan i Sverige har hamnat i en moralisk kollaps kring denna fråga. Tror man på helvetet och eviga straffen, då är det moralisk katastrof att inte lyfta fram det i förkunnelse och undervisning. Sedan kan jag naturligtvis förstå att i mötet med sekulariserade svenskar, som helt saknar en biblisk referensram, går det inte att börja i denna ände. Men tron på domen, och möjligheten att gå förlorad, behöver ha en central plats i kristen förkunnelse. Att sopa det under mattan, för att man tycker det är svårt, eller för utmanande - är logiskt ohållbart, och mycket kärlekslöst mot alla människor vars liv kraftigt kommer att beröras av detta."
Läs mer >

rupebas morgonkoll den 14 februari

”Föräldrar borde reagera”
Johan Hakelius i Världen idag - "Att högstadieelever uppmanas skriva uppsats om sexupplevelser är en följd av den sexualliberalism som helt kontrollerar den svenska debatten, menar krönikören och debattören Johan Hakelius.
– Det här är ett typ­exempel på vad som händer när människor med ganska extrema uppfattningar har monopol på all sexualdebatt."


Om prästen inte går i kyrkan varför ska andra göra det?
Göran Skytte i Dagen - "Det är inte bara sorgligt när präster, pastorer och kyrkans övriga anställda inte sätter sin fot i kyrkan om de inte har tjänsteplikt. Det är faktiskt upprörande. Hur har det kunnat gå så långt? Om inte kyrkans eget folk går i kyrkan, varför ska då andra gå i kyrkan? Hur blir det med trovärdigheten?"

12 feb. 2011

Söndagsmorgon den 13 februari

Liten veckokrönika från mitt personliga perspektiv.
Ännu en vecka har gått. Det såg ut att bli vår, men så kom snöovädret över oss lagom till helgen.

Vi fick för någon vecka sedan en inbjudan från Rigas Kristna skola att komma och berätta om Frälsningsarmén. I tisdags blev det av. Jag fick hålla en dubbellektion i klass 11-12 och en dubbellektion i klass 9-10. Det var mycket intressant att få berätta för ungdomarna om vad Frälsningsarmén är, gör och tror. Jag tror att Frälsningsarmén var helt okänt för de flesta av ungdomarna.

I förbindelse med välkomstmötet för den nya territoriella ledaren, Marie Willermark var Rut och jag inbjudna till Stockholm för att berätta om Frälsningsarméns verksamhet i Lettland för den nya ledaren samt Europasekreteraren Robert Street.

Vi älskar att berätta om Lettland och det fantastiska som Gud gör här. Vi har varit i Lettland i ett och ett halvt år och vi har fått se en fantastisk växt. Över trettio nya soldater har invigts. Det innebär en ökning av antalet soldater med 15-20 procent. Vi har sett mer än tjugo civilmedlemmar välkomnas. 19 juniorsoldater har invigts (för ett och ett halvt år sedan fanns det inga juniorsoldater i Lettland). Vi har åtta kadetter på vår officersskola i Lettland. Just nu har vi elva lettiska officerare (om vi inte räknar med de utländska). Om våra åtta kadetter klarar sig igenom utbildningen och blir ordinerade nästa sommar blir det en ökning av den lettiska officerskåren med 73 procent!!!

I lördags kväll var det installationsgudstjänst för Marie Willermark som ny territoriell ledare för Frälsningsarmén i Svergie/Lettland. Gudstjänsten hölls på Templet i Stockholm. Europasekreteraren Robert Street svarade för installationen och Marie Willermark talade om att sluta förbund med Gud. Medverkade gjorde Templets sångare och musikanter samt en lovsångsgrupp från Uppsala.
Installationen av Marie Willermark

Templets Musikkår
Templets sångare
I veckan blev det också klart att vi (=alla officerare och kadetter i Lettland) ska ha ett kongresspreludium på Kungsholmskåren dagen innan Kongressen börjar i Stockholm. Riga Staff Songsters kommer att sjunga och det blir många vittnesbörd. Boka in kvällen om du har möjlighet att vara i Stockholm då. Det blir torsdagen den 30 juni kl.19.00.


I väntan på det önskar jag dig en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Sexlobbyns makalösa makt

Jacob Rudolfsson skriver i Svenska Evangeliska Alliansens nyhetsbrev:
Författaren Johan Hakelius skriver en mycket klarsynt krönika i Affärsvärlden om RFSU:s monopol på sexualundervisningen, Sexlobbyns makalösa makt:

”[…] RFSU är monopolist på den sexualpolitiska marknaden. Och det är ett monopol i den klassiska bemärkelsen: sanktionerat av statsmakten. Skattebetalarna står för närmare två tredjedelar av RFSU:s budget, och vid sidan av organiserade homo-, bi-, trans-, poly-, pan- och andra prefixsexuella, är RFSU den enda organisation som riskminimerande politiker lyssnar på, då de närmar sig sexualitetens våta myrmarker.”

Precis så. Numera är det tabubelagt att förespråka avhållsamhet. Tycker man att sex hör hemma i äktenskapet, är man sexualfientlig och ska skämmas. Det blir ett omvänt moraliserande. Det anses vara fint om man har gjort det – och helst experimenterat. De som hävdar motsatsen, och uppriktigt gläds över att vara oskuld den dagen man gifter sig, får ställa sig i skamvrån. Hakelius igen:


”RFSU driver en sexualliberal ideologi. Varje alternativ som inte går ännu längre åt det hållet är från början uträknat, eftersom den 'sexualfientlige' har lika låg status som en fyrtioårig oskuld.

Det betyder inte att svenskar i allmänhet är tillnärmelsevis lika sexualliberala som RFSU, men svenskar vill ogärna skylta med att de inte vill skylta med sexlivet. De när en skam över att inte vara hämningslösa.”


Det är märkligt att RFSU tycker att det talas för lite om sex i ett samhälle där sex i såpor, sexchocker på löpsedlar och sextips i tidningsbilagor är vardagsmat. Mer ska uppenbarligen till då detta inte är tillräckligt: åttondeklassare ska redovisa sina sexupplevelser för läraren och förskolelärare heja på småbarnens ”sexlekar”. Det finns alltid gränser att bryta för en organisation som låter jultomten göra reklam för sexleksaker, producerar tecknad film för att visa skolbarn hur man har oralsex, efterlyser en sexminister och på sin hemsida utgår från att partners (pluralis) är sängkamratsnormen när de ger ”Tips & Trix”.


Det är inte otänkbart att det kan ligga ett kalkylerat vinstintresse i bakgrunden när man uppmanar till ett ökat samhälleligt sexsamtal. Organisationen omsätter 140 miljoner kronor och kontrollerar 90 procent av den svenska kondommarknaden. Inom juridiken brukar en sådan situation kallas jäv. Samtidigt står skattebetalarna för nära två tredjedelar av RFSU:s budget.


Under tiden som modern forskning visar att svenska tonåringar vill dela livet med den man älskar, få uppleva trygghet i tillvaron samt att både män och kvinnor har bättre relationer om man väntar med att ha sex tills man gift sig, står RFSU för ett sexualliberalt särintresse som göder flyktiga relationer. Därför tycks det ytterst märkligt att deras perspektiv har blivit sex- och samlevnadslektionernas svanenmärkning. Lägg till att många ungdomar känner sig pressade att ha sex. Det blir inte bättre med RFSU:s pekpinnar.


Läser man ett ämne som till exempel religionskunskap är det inte ovanligt att man presenterar olika livsåskådningars perspektiv – ofta med hjälp av företrädare för olika religioner. Är det då inte konstigt att alternativ till RFSU:s perspektiv saknas? Är det inte märkligt att sexualkunskapen har lagts ut på entreprenad med en extremliberal organisation som enda tillåtna budgivare?


Debattören Bitte Assarmo gjorde nyligen denna iakttagelse i en krönika i Världen idag:


”Lika oroväckande är det att svenska skolor lär ut sexualkunskap enligt RFSU:s modell utan att reflektera över ensidigheten. I alla andra ämnen ska det finnas en mångfald, ett brett spektrum av idéer och tankesätt men när det gäller sexualundervisningen har man gett RFSU monopol. Svenska barn skolas in i ett hedonistiskt tankesätt där sex är lika okomplicerat som att tugga i sig ett äpple.”


RFSU ser sig gärna som ett komplement till skolans undervisning. Men två plus två är alltid fyra – oavsett om det kommer från läraren eller Svenska matematikersamfundet. Synen på lämplig sexdebut är däremot en värderingsfråga. Och där sitter RFSU fast i ett värdenihilistiskt vakuum.


I grunden är det en fråga om människosyn. Är vi kapabla att ta ansvar för våra känslor eller är vi bara offer för dem? Förminskar vi våra ungdomar till hormondrivna robotar eller stärker vi deras självbild som ansvarstagande individer som kan fatta betydelsefulla val?


Psykologen Alf B. Svensson skriver också i Dagen om att våga prata sex och samlevnad. Inför äktenskapets dag har SEA sammanställt en mängd material som du kan hitta på vår hemsida.
 
Du kan prenumerera på SEA:s nyhetsbrev här.

Alltfler märkliga tidstecken aktuella

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän -
"Folkupproret i Nordafrika överraskade oss alla. Det som händer i vår tid sker snabbt. Tv-satelliter och internet har skapat en tät kommunikation. Bibeln har förutsagt också detta. Plötsligt kan allt ha blivit verklighet som ska hända innan Jesus kommer." 
 Läs mer>

Lördagsgodis - Går det öppna fönstret på flyget?

Dagens Nyheter skrev i veckan:
Några undrar om man kan köpa hamburgare. Andra vill veta var lekplatsen ligger. Här är de märkligaste frågorna som flygvärdinnor kan få — i luften.
3 000 av dem har i en undersökning plitat ned några av de mest märkliga frågor de har fått, rapporterar brittiska tidningen The Telegraph.
En flygvärdinna har fått frågan om man kunde köpa en Big Mac-meny. Men den allra vanligaste frågan är, enligt undersökningen, om det finns någon möjlighet att öppna fönstret eftersom det är så varmt.

11 feb. 2011

Vittnesbördet

Då jag tog emot mitt första förordnande i Frälsningsarmén var jag ännu soldat och hade kommit till tro bara fem år tidigare. Jag var helt övertygad om att Gud hade mycket att förmedla genom mig. Jag var helt säker på att människorna ivrigt ville höra det jag kunde berätta för dem om Gud, och det jag kunde undervisa dem om. 

Jag tog emot min order övertygad om att jag kunde ge människorna väldigt mycket.

Hur litet förstod jag väl då att det inte räcker att man vet något – det är egentligen väldigt litet. Men vid den tiden var jag säker på att det räckte till, och att Gud verkligen drömde om hur han skulle sända mig ut för att tjäna människor, eftersom jag kände till hela sanningen. Bara jag kunde visa dem ljuset.

Läs Sofia Sidorovas vittnesbörd i det finska Krisgsropet. Sofia är kårledare i Ryssland.

rupeba morgonkoll den 11 februari

Ny konvoj till Gaza planeras
Världen idag - "Förra året seglade fartygskonvojen ”Freedom flotilla”, där svenska Ship to Gaza ingår, mot Israel i syfte att ”bryta blockaden” kring Gaza. Aktionen blev uppmärksammad över hela världen och slutade med att nio personer dog. Nu är en ny resa planerad."

SVT kritiskt till Danmarks nya public-service avtal
Dagen - "I det nya public-service avtalet i Danmark heter det att man ska lägga särskild vikt vid att förmedla "det kristna kulturarvet". SVT:s Eva Hamilton säger sig vara beklämd över förändringen."

10 feb. 2011

Följ med!

Idag börjar den dagliga bibelläsningen i två nya böcker samtidigt. I Gamla Testamentet är det Josua bok och i Nya Testamentet är det Apostlagärningarna. Två spännande böcker om framgång för Guds folk. Förlj med redan från börja idag och följ bibelläsningen i GT eller i NT eller i båda. (Följ länkarna högst upp på sidan)

rupebas morgonkoll den 10 februari

Afghan riskerar dödsstraff för sin tro
Dagen - "Said Musa, 45-årig sexbarnsfar, har konverterat från islam till kristendom i Afghanistan. För det riskerar han döden."

Dansk public service ska förmedla kristen kultur
Kyrkans Tidning - "Det nya sändningsavtalet för statliga tv- och radiobolaget Danmarks Radio slår fast att spridningen av det kristna kulturarvet ska stödjas samtidigt som kravet på att främja integration försvinner."

9 feb. 2011

Stoppa RFSU:s sexmonopol

Bitte Assarmo skriver i Världen idag:
"Lika oroväckande är det
att svenska skolor lär ut sexualkunskap enligt RFSU:s modell utan att reflektera över ensidigheten. I alla andra ämnen ska det finnas en mångfald, ett brett spektrum av idéer och tankesätt men när det gäller sexualundervisningen har man gett RFSU monopol. Svenska barn skolas in i ett hedonistiskt tankesätt där sex är lika okomplicerat som att tugga i sig ett äpple. Och om ”olyckan” är framme – ja, då är det bara att göra abort.
Det är ansvarslöst, ytligt och cyniskt. Därför är det hög tid att svenska föräldrar gör gemensam sak och kräver ett slut på RFSU: s sexmonopol."

Läs mer>

"Föräldrar måste tåla barns tårar"

I Skandinavien frågar vi alltför mycket efter vad små barn vill, tycker vinnaren i Eurovision Song Contest Alexander Rybak. Ska man bli riktigt bra på något, då kan man inte ha roligt hela tiden, säger han i Insidans nya serie.
Alexander Rybak var fyra och ett halvt år när han började spela piano. När han var fem började han spela fiol också.
– Egentligen tyckte jag att det var tråkigt att öva så mycket. Hade mina föräldrar varit skandinaver hade de sagt ”han får sluta, han tycker ju inte att det är roligt”, säger Alexander Rybak, som föddes i Vitryssland.
Läs mer i Dagens Nyheter

Kaffe med blod och eld

Kyrkkaffebloggen skriver:
I helgen var jag i Riga och gjorde bland annat en intervju med Rut och Peter Baronowsky på Frälsningsarmén (få se nu om jag kan stava till det på lettiska: Pestisanasarmija) där. Den intervjun ska nog snart dyka upp här — men det finns en annan fantastisk sak att titta på så länge. Någon som känner igen de här burkarna? Det lilla reportaget finns med i Kärlek, nål och tråd — det bästa från syföreningarnas värld.


”Frälsningsarméns kaffe – blod och eld” står det på den röda burken. Medlemmarna i Frälsningsarméns Örebrokår har samlat ihop vad deras hyllor och skåp rymmer av det som på modern svenska kallas profilprylar och gjort en utställning. Men det är inte bara porslin med bilder av Booth som predikar på gatan, dockor, flaggor och skedar – de röda plåtburkarna är en tidig variant av vad vi i dag kallar rättvis handel. Från första hälften av 1900-talet!
– Frälsningsarmén i London samordnade transporter av kakao, te och kaffe från
Ceylon och några afrikanska länder där det fanns kårer och där Frälsningsarmén hade lantbruksskolor, berättar Bo Albinsson som arbetar med Frälsningsarméns museum. Jag har själv varit i Ghana och hälsat på i en skola som driver en apelsinodling, och det fungerade nog på ungefär samma sätt då.
Läs mer>

rupebas morgonkoll den 9 februari

Allt fler muslimer i Danmark omvänder sig
Dagen - "Allt fler muslimer i Danmark upptäcker en kärleksfull Gud och omvänder sig till kristen tro.
Tidningen Politiken tar upp fenomenet som blivit allt tydligare under senare år. Muslimer vänder ryggen till islam när de vistats i Danmark en tid och haft möjlighet att lära känna kristen tro. Omkring 100-150 iranska muslimer har tagit det steget det senaste året och siffran är stigande."


”Muslimska brödraskapet är en del av problemet”
Svenska Dagbladet - "När det gäller möjligheterna till demokrati måste religiöst motiverade partier och rörelser med en odemokratisk, antisemitisk och våldbenägen ideologi ses som en del av problemet snarare än lösningen."

Mobb brände ner kyrkor i Indonesien
Kyrkans Tidning - "En muslimsk mobb har bränt två kyrkor och plundrat en tredje i Indonesien på tisdagen, uppger nyhetsbyrån AFP."