30 apr. 2018

Elias Brunzell: Vill muslimer lära sig om kristendom?

- Dagen -
Fördömanden och anklagelser mot icke-troende är något som är frekvent i Koranen, skriver Elias Brunzell.

Det finns en välvilja från kyrkans håll att skapa förståelse och tolerans mot våra muslimska bröder och systrar som har kommit till Sverige, vilket vi har sett prov på den senaste tiden. Den 7 april fick en imam delta under minnesgudstjänsten i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, en minnesgudstjänst för att hedra offren för terrorattacken i Stockholm ett år tidigare...

... Imam Mahmoud Khalfi, som fick läsa ur Koranen i Adolf Fredriks kyrka, läste ur sura (kapitel) 16 vers 90. En fin, fredlig vers från en av de fredligare Mekka-surorna, men långt ifrån en vers som kan representera hela Koranen för den som läst denna bok i sin helhet.

Hets, hot, fördömande och anklagelser mot icke-troende är något som är frekvent i Koranen. Judar och kristna benämns ofta i Koranen som “efterföljare av äldre tiders uppenbarelser” eller “People of the Scripture” (i den engelska översättningen). I sura 98 vers 6 kallas dessa tillsammans med månggudadyrkarna för “de uslaste av alla skapade varelser”. Kan det hända att Mahmoud Khalfi vid någon gång reciterat denna vers, eller någon av de andra nedvärderande verserna mot icke-muslimer när han predikat i Stockholms moské på Södermalm, där han för övrigt är direktör?

Läs mer HÄR.

29 apr. 2018

Hugget i sten


Man brukar säga om sådant som eventuellt kan komma att förändras att det "är inte hugget i sten".

Men det finns också det som är tänkt att vara över tid, det som är oföränderligt. Guds ord är till exempel bildligt talat hugget i sten. Det står fast då allt annat vacklar säger Jesus.

En annan sak som bör vara hugget i sten är vårt personliga "mission statement". Det är ingenting som bara gäller för en dag, en vecka eller ett år. Det är tänkt att vara ett styrdokument för mitt liv, en hjälp att ta viktiga beslut.

Jag har haft ett personligt "mission statement" i närmare 25 år. Det lyder så här: "Jag vill leva så nära Herren, så att mitt liv väcker en törst och längtan att lära känna Gud". Nu är det inte så att jag slutar att ha det som riktmärke. Det är fortfarande hugget i sten. Men jag vill nu formulera ett nytt "mission statement" för mitt liv de kommande åren. Det är hämtat från Herrens bön och det är lätt att komma ihåg.

DITT NAMN - helgat vare Ditt namn och inte mitt eget
DITT RIKE - jag vill vara med och bygga Guds rike och inte mitt eget
DIN VILJA - ske din vilja och inte min eget

Har du inte ett eget "Mission Statement"? Sätt dig ned och be till Gud att han hjälper dig att formulera vem du vill vara.

/Peter Baronowsky

Femte söndagen i påsktiden - ATT VÄXA I TRON

Hos 11:1-4, 1 Joh 4:10-16, Joh 16:5-11, Ps 98:1-8
Det ord som används för tro i grundtextens språk är ett rikt ord som också betyder trofasthet, tillit och förtröstan. Ibland har vårt svenska ord tro förringats till att betyda att man hoppas och tror på något, men kan inte riktigt veta. Detta är långt ifrån Paulus uttalande ”Jag vet vem jag tror på” (2 Tim 1:12). Tron är en fast övertygelse och tillit över det som ännu inte är synligt för våra fysiska ögon (Heb 11:1).

Läs mer HÄR.

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 29 april

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen i slutet av en vecka där vi, för ovanlighetens skull, fått sova de flesta nätter i våra egna sängar.

Veckan började i Stockholm med en ledardag för Frälsningsarméns officerare och övriga ledare för de olika verksamheterna i Sverige. Vi var runt 200 personer samlade och de flesta hade varit med om kongressen den gångna helgen.

En av deltagarna under kongressen skrev så här:
"Jag kan inte motså att få uttrycka min stora tacksamhet till alla medverkande i helgen, "hög som låg", helt otroligt vilka gåvor Gud har satt ihop inom vår rörelse!
Berörd över ALLA som var med under helgen!!
Det spelar inte så stor roll hur bra ledare och medarbetare vi har om det inte finns mottagare som fångar bollen/budskapet. Har nog aldrig upplevt en liknande känsla av mottaglighet och samstämmighet, "nu ska vi inta landet"!
Tack framförallt till Gud som manifesterade sin heliga närvaro genom alla möjliga uttrycksätt!
Vi har fått allt vi behöver för att behålla fältet för att stå fast vid alla beslut vi tagit!
Efesiebrevet 6"

Jag är benägen att hålla med.

Under den senare delen av veckan har vi haft besök av några gamla vänner från Norge, med större betoning på "vänner" än på "gamla".

Vi fick tillsammans komma ihåg alla fantastiska upplevelser som vi fick vara med om under våra nio första år 1979-1988, och de fyra åren 2013-2017. Sammanlagt har vi bott tretton år i Norge.
Då vi får besök från utlandet ger det oss också möjlighet att se på en del av de många sevärdheterna i den stad vi bor i.
Nu är det söndagsmorgon och vi är snart på väg till Frälsningsarmén i Västerås. Idag är det familjgudstjänst och efter mötet fortsätter vårt besök västerut hem till Norge.

Ha en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

28 apr. 2018

Konferensväska

Regina konferensväska. Stort huvudfack med blixtlås och ficka fram med dold dragkedja. Förstärkta dubbla vadderade bärhandtag. Justerbar axelrem. 600d polyester.

Vi har betalat 241:- per väska och vi säljer dem för samma pris. Postens porto tillkommer.

Skicka ett mail till info@rupeba.se och beställ din väska.

Light walkers

Det kommer en dag då du inte längre kan hantera din tamburin... lyft upp din rollator!

Växande intresse för mikrochip i handen

Göran Jacobson i Inblick
Trots att många fruktar att den nya tekniken med ett inopererat mikrochip i handen är inledningen på en ny tidsålder och en föraning om Bibelns varningar för att sätta Vilddjurets märke i pannan eller på handen, så låter alltfler svenskar operera in ett sådant chip, mellan tummen och pekfingret i ena handen. Bra eller dåligt? Ja, här går meningarna verkligen isär.

Mikrochipet är inte större än ett riskorn och opereras in med hjälp av en grov kanyl i ena handen, mellan tummen och pekfingret. Intresset för ett sådant chip är minst sagt lavinartat i vårt land. På knappt ett år har antalet svenskar med ett mikrochip i ena handen mer än tredubblats.

Tanken med mikrochipet är att det ska kunna ersätta saker som elektroniska passerkort, körkort, id-brickor och kort i kollektivtrafiken. Chipet ska även ersätta alla lösenord och koder som vi använder oss av varje dag. Många personer låter därför lagra personlig information på sitt inopererade mikrochip i handen. Vissa utnyttjar även möjligheten till att kunna låsa upp sin mobiltelefon bara genom att lägga den mot handen. Spellistor på Spotify, mejladresser och inloggningsuppgifter till sociala plattformar som Facebook, Instagram och Twitter är annan data som kan lagras på chipet.
Rent praktiskt är själva tanken med mikrochipet att bäraren ska få ”en egen digital röst”. Till exempel ska personen med chipet i handen inte behöva använda sig av ett passerkort för att låsa upp en dörr. Intresset är stort och på knappt ett år har antalet svenskar som låtit operera in ett chip i handen ökat från ett knappt tusental till 3 500.

Tekniken är ännu så länge i sin linda och inte fullt utbyggd, vilket gör att många känner tveksamhet inför ett sådant chip.  Många, främst inom frikyrkligheten, fruktar även att den nya tekniken med ett inopererat mikrochip i handen är inledningen på en ny tidsålder och en föraning om Bibelns varningar för att sätta Vilddjurets märke i pannan eller på handen.
Företagen som är verksamma inom denna bransch vädrar dock morgonluft och ser en mycket expansiv utveckling framöver.

Läs mer HÄR.

27 apr. 2018

RFSU:s blinda fläck i abortfrågan.

- Stefan Gustavsson i Världen idag -
Jag surfar in på RFSU:s hemsida och läser artikeln ”Abort – argument och myter”. Den börjar med att presentera fem argument för rätten till abort. Första argumentet lyder: ”Alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och hälsa.”

Det är ingen slump att detta står först. Slagordet om rätten till sin egen kropp står alltid i främsta ledet när frågan om abort kommer på tal. Anledningen är inte svår att begripa: det är verkligen en fundamental rättighet att få bestämma över sin egen kropp. Självklart har alla kvinnor rätt till sin kropp, precis som alla män har rätt till sin kropp – och alla barn har rätt till sin kropp.

Men här blir situationen märklig; dessa saker är ju alla överens om! Det finns inga motståndare att besegra. Abortkritiker bär gärna plakat med texter om rätten till sin egen kropp. Konflikten när det gäller abort handlar inte om att en sida bejakar kvinnans rätt till sin kropp och den andra sidan förnekar den. Nej, konfliktpunkten finns på ett annat ställe.

Jag läser vidare på RFSU:s hemsida och ser att de höjer svensk abortlagstiftning till skyarna: ”Vår abortlag är en av världens bästa”. RFSU bejakar alltså svensk abortlag, som innebär fri abort till vecka 18 och därefter rätt till abort efter särskild prövning fram till vecka 22. En graviditet varar under 40 veckor. Det innebär alltså att svensk abortlag ger rätt till fri abort under den första hälften av graviditeten men förbjuder abort under den andra hälften.

Om abortfrågan handlar om kvinnans rätt till sin kropp borde RFSU skrika i högan sky över svensk abortlagstiftning; den förbjuder ju abort under ungefär lika många veckor som den tillåter abort. Ändå är RFSU knäpptysta på den punkten.

Läs mer HÄR.

25 apr. 2018

Citat Cox 1


...och er gamla män skall ha drömmar...

Den citerade versen börjar med orden "Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud..."(Apg 2:17)

De sista åren har jag läst eller hört om många händelser där Gud talar till människor i en dröm. Alla drömmar är naturligtvis inte från Gud, men det kan kanske vara så att Gud har en speciell ingång i vårt tankeliv då vi sover och inte direkt avvisar tankarna vi får.

Jag har läst om ett antal olika tillfällen där Gud uppenbarat sig för muslimer i drömmen, och att drömmen så småningom lett till att de blivit kristna. 

Jag har också hört om situationer där Gud talat till människor som inte har känt till Frälsningsarmén. Drömmar som sedan har lett till att de gått in i fulltidstjänst för Gud i Frälsningsarmén.

Jag återger berättelserna här med reservation att jag kan ha missuppfattat någon detalj eftersom jag fått några av dem förmedlade genom tolk.

I Lettland var det en kvinna som blev frälst medan hon avtjänade ett straff i fängelse. Då hon avtjänat sitt straff började hon och hennes man att på egen hand arbeta för Gud. De ordnade barnläger och startade en hjälpverksamhet för missbrukare.

En natt såg hon i en dröm att hon gjorde samma arbete i en uniform. Hon bodde i en stad där Frälsningsarmén inte har något arbete. Vid ett senare tillfälle var hon på besök i en stad tio mil från hemorten och där såg hon en frälsningssoldat. Då hon såg uniformen kände hon igen den från sin dröm. Detta ledde till att hon och hennes man blev soldater och senare officerare. De är nu framgågsrika i sitt arbete som kårledare i den stad där hon först kände igen uniformen från sin dröm.

Vid ett senare tillfälle hörde jag om ett kristet par som bodde tio mil väster om Riga. Där bedrev inte heller Frälsningsarmén någon verksamhet. Deras son, som jag tror var i åttaårsåldern vid det tillfället, fick en återkommande dröm där han såg sina föräldrar i uniform. Han berättade detta för sina föräldrar vid upprepade tillfällen. Då officeren från en stad på västkusten besökte staden där familjen bodde för att undersöka möjligheten att starta en kår där fick hon kontakt med familjen. Paret blev soldater och mannen är nu snart färdig med sin officersutbildning.

I helgen hörde jag berättas om hur Frälsningsarmén för tio år sedan startade sin verksamhet i Mali i Afrika. En pastor i Mali såg i en dröm en grupp människor med vita uniformer. De hade trumpeter och de ropade ut "Vänd om för himmelriket är nära". I drömmen såg han också sin mor och hon sa till honom att han skulle bli en del av den gruppen han sett i sin dröm. Drömmen var så verklig så han kunde inte släppa den. Han berättade för andra människor om sin dröm och någon gav honom till och med en trumpet.

Pastorn hade aldrig sett eller hört talas om Frälsningsarmén. Han sökte på internet för att se om han kunde hitta något om dessa människor. Han googlade på vita uniformer, trumpeter, bibelordet han hade hört och många andra sökord. Plötsligt kom det upp en bild på en grupp människor med vita uniformer och trumpeter. Inslaget kom från Kongo och kallades för Frälsningsarmén. Han letade fram adressen och åkte dit. Då han kom in i lokalen möttes han av budskapet:  "Vänd om för himmelriket är nära". Den pastorn var den som senare reste tillbaka till Mali och startade Frälsningsarmén där. 

(Bilden: Musikkår i Kongo som jag hittade på internet. Vill du höra hur det låter: Lyssna HÄR)

Hur kommer det sig att Gud "i de sista dagarna" i ökad omfattning talar till oss i drömmar? Kan det vara så att vi kristna, som det också beskrivs i Bibeln, i de sista dagarna blivit så "varken varma eller kalla" att vi inte prioriterar tid tillsammans med Herren i bibelläsning och bön, så att Herren kan tilltala oss då. Kan det vara så att Gud måste tala till oss då vi sover och då vi inte har några försvarsmurar?

/PB

24 apr. 2018

Vem kan man lita på? Några tankar om profeterna och den profetiska tjänsten.

- Daniel Alm i Världen idag -
”När vår präst från konfirmationen står och pekar i det blå och ingen fattar om han visar vägen eller känner vilket håll vinden blåser på.” Den gamla vänsterprogglåten viskar något allvarligt till alla oss som har ansvar att vara med och tjäna församlingen genom att leda den. Vindar blåser mer än någonsin, mängden av information ökar lavinartat. Det är svårt att vara sunt källkritisk och veta vad som verkligen är sanna nyheter.
Det profetiska kan hjälpa församlingen att peka ut vägen, oavsett vart vindarna blåser.

Det är vissa saker i livet man inte kan vara utan, men samtidigt är de svåra att förhålla sig till. Med kärleken är det så att vi knappt kan leva utan den, men dess vägar är ibland svåra att förstå. Jag tror att det är så också med den profetiska dimensionen av tron. Vi behöver den – vi behöver den verkligen – men samtidigt är det profetiska så kraftfullt i sitt innehåll att många också tvekar.

Församlingen är profetisk i sin grund, enligt Paulus i Efesierbrevets andra kapitel. Det betyder att den har något att förmedla om framtiden i sin samtid. Det sanna profetiska talet är alltid något ur fas med samtidsandan, men i harmoni med Andens framtidstilltal.

Läs mer HÄR.

Frälsningsarmén i Lettland

Inför generalens besök i Lettland visades en nyproducerad presentation av Frälsningsarméns arbete i Lettland. (ca 10 minuter engelsk text)

23 apr. 2018

Efter helgen: Frälsningsarméns kongress i Stockholm

I helgen har Frälsningsarmén varit samlad till kongress i Stockholm under temat "Jesus till alla".

Det började på fredagskvällen med startmöte på Templet med titeln "Livet med Jesus". Kvällen manifesterade temat genom förkunnelse, vittnesbörd, inslag av sång och musik. Många olika grupper medverkade: Templets musikkår, kören från Jönköping, en gospelgrupp från Linköping och barngrupper.

Ett av barnen läste också upp ett bejublat välkomsttal till Generalen, Frälsningsarméns världsledare. Välkomsttalet innehöll många lovord om Generalen. Han kan så mycket. Det enda han inte kan, så vitt vi vet, är att tala svenska. Välkomsttalet innehöll också analys av generalens förkunnelse och hur han gång på gång poängterade vikten av att det vi förkunnar måste överensstämma med det liv vi lever, så generalen kan definivt inte var med i Svenska Akademin.


Kvällen kan sammanfattas med:
Stark förkunnelse
Fantastisk musik
Fullsatt lokal
Långa möten
Glädje och hänförelse
Varmt och svettigt
Ja, helt enkelt, kongress. 

Lördagen började med en samling på Templet i mer avslappad stil "God morgon Jesus"
Vid lunchtid var det utåtriktade aktiviteter på fyra platser i Stockholm under temat "Gatorna tillhör oss"
Lördagen innehöll och tre storsamlingar i Folkets hus: Familjefest, "Tjänande med Kristus" och "Ledarskap med Kristus"

Söndagen avslutades kongressen med Gudstjänst och Sång- och musikfest i Folket Hus.
Kvällsmöte i Folkets Hus
Vasa gospel
Stort tack till alla som varit med att planera och genomföra denna kongress. Hoppas att det inte dröjer alltför länge till nästa kongress.

/PB

22 apr. 2018

Frälsningsarmén vill återerövra gatorna

I helgen pågår Frälsningsarméns återkommande kongress i Stockholm. Bland annat har man gett sig ut på gatorna, där känner sig medlemmarna som hemma.

Under lördagen kunde flanerande stockholmare och turister inte bara njuta av den värmande vårsolen utan även till tonerna av minst ett brassband signerat Frälsningsarmén. Repertoaren var publikfriande, syftet var att locka folk.
– Vi bjöd på kaffe, pratade med folk och knöt kontakter, säger en nöjd Kjell Karlsten som ansvarar för Frälsningsarméns programsektion.

På fyra olika platser runt om i huvudstaden fanns Frälsningsarméns människor utplacerade, redo att berätta om sin kristna tro, ge en ballong till ett barn eller bara finnas till.

– Det viktiga när man går ut så där är att få kontakten. Många i dag har inte ens ett förstahandsmöte med en kristen person. Kanske har de hämtat sin bild av kristna via media eller film där det ofta är det udda som visas.


Läs mer HÄR.

Tidig söndagsmorgon i Stockholm den 22 april

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Veckan började i Riga och slutar i Stockholm. Dagarna i Riga präglades huvudsakligen av att Frälsningsarméns general (världsledare) besökte Riga. Vi följde all aktivitet på högkvarteret i Riga inför generalens ankomst. Alla löpande frågor fick hänskjutas till efter generalsbesöket. Uppgifter som inte hade med besöket att göra fick skjutas på framtiden. I de sammanträden där jag deltog såg jag till att varje uppgift märktes med antingen f.Ge. eller e.Ge. Det betyder före Generalen respektive efter Generalen. Och då jag mötte hårt arbetande medarbetare för att förbereda allt fick jag flera gånger fråga "tror du på ett liv  e.Ge.?"

Teamet på högkvarteret i Riga är fantastiskt. Då vi sent på kvällarna lämnade byggnaden var de i full gång och då vi tidigt om morgonen kom så var de också i full gång.
                                        Generalen talar på Riga 1
Barnen hade ett bejublat inslag med sång, dans och trummor. Matilda längst till höger har inte hunnit fira så många födelsedagar ännu.

På onsdagen hade vi först officerssamlingar och på kvällen möte med folk från hela Lettland. Den katolske ärkebiskopen och många andra representanter från de olika kyrkorna var också närvarande. Jag vet inte om någon kunde räkna hur många som var närvarande, men med min kunskap om hur många stolar som placerats ut så var det mellan 300 och 400 personer samlade (Se bilden överst). Och de som inte fick plats i lokalen fick följa allt på storskärm i kafeterian.  
På torsdagen var det samling på ett av affärshotellen i Riga för ambassadörer och andra ambassadtjänstemän  samt representanter från handelskammaren från flera länder. Det var den brittiska och den svenska handelskammaren som inbjudit till samlingen och generalen var huvudtalare och informerade om Frälsningsarméns världsvida arbete.

Men nu är det söndag morgon och kongress i Stockholm, men jag får återkomma till det i morgon.

/Peter Baronowsky

21 apr. 2018

"Hela mitt liv förändrades på en sekund"

- Dagen -
Frälsningsarméns världsledare, general André Cox, är just nu på exklusivt Sverigebesök. På en presskonferens på fredagen i Stockholm berättade han om utmaningarna för Frälsningsarmén i dag - och om sin egen väg till att bli soldat i den världsvida rörelsen.


André Cox tog emot pressen i ett vårvackert Stockholm, tillsammans med sin fru Silvia Cox, som är president för Frälsningsarméns kvinnor.

Själv är Andre Cox uppvuxen inom armén, men det var inte alls självklart att han själv skulle bli frälsningssoldat.

– Nej, jag var mycket motvillig. Men en dag när jag skulle gå på en Bond-film fick jag plötsligt en kallelse. Det tog en sekund - så förändrades hela mitt liv. Jag såg att jag skulle gå in i Frälsningsarmen och att jag skulle åka till Afrika.

– Den kallelsen har burit mig sedan dess, jag har inte tvivlat en sekund på den, berättar han.


Läs mer HÄR.

VÄGEN TILL LIVET - Fjärde söndagen i påsktiden

- Från kyrkoaretstexter.se -
Jes 54:7-10, Heb 13:12-16, Joh 16:16-22, Ps 147:1-7


Varje dag avverkar vi ett stycke på vår livsvandring. Det vi gör dag efter dag, summeras ihop och blir till sist vårt liv. I Ordspråksboken 4:18-19 liknas de rättfärdigas väg med gryningsljuset som blir starkare och starkare tills det blir full
dag!

För en kristen som vandrar med Jesus är den dag då det här jordelivet avslutas inte ett så stort steg. Vandringen med Jesus och gemenskapen med honom bara fortsätter när vi får se honom ansikte mot ansikte (Upp 22:4)!


Läs mer HÄR.

20 apr. 2018

Yoga i Barnkanalen – igen

- Världen idag -
 

SVT lärde ut yogarörelser i Barnkanalens Morgonshow i lördags. Yoga är bra och viktigt, fick barnen lära sig i programmet, trots att man tidigare mött stark föräldrakritik då man lärt ut den nyandliga disciplinen.

Det var återigen programledaren Tobias Blom, mer känd som ”Tobbe Trollkarl”, som i lördagens morgonshow i Barnkanalen lärde ut yogarörelser. Yoga presenterades bara som en rolig träningsform. Vid flera olika tillfällen under programmet utförde man sedan rörelser och förklarade att det är bra och viktigt med yoga.

Det här är alltså inte första gången som SVT uppmanar barn till yoga. När man exempelvis i Morgonshowen 2015 utförde barnyoga, var det många föräldrar som reagerade starkt. Bland annat gick kritiken ut på att SVT inte bör ta ställning för och uppmana till något som används i religiöst syfte runt om i världen.

”Det han inte berättar är hur alla övningar har en andlig koppling och leder till ett högre medvetande. Yoga är hinduism”, menade en förälder.

Vid det tillfället inkom också en anmälan till Granskningsnämnden som inte ledde till någon påföljd.


Läs mer HÄR.

Dag 1


KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön.
Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 1 - 20 april - Dagens bibelläsning: Apg 2:22-47


   Bön: Gud, tack att du kallar på ditt folk, att du inbjuder till en högtidssamling. Nu lyfter vi upp vår nationella samling inför dig och ber att du Gud i din nåd vill vara mäktigt bland ditt folk. Jesus kom var centrum bland ditt folk. Nu kör vi!    Veckans bönefokus: Alla som medverkar – från tekniker till musikanter, från mötesvärdar till mötesledare.

19 apr. 2018

Jesus till alla


Läs mer HÄR.

Vatikanen: Ökat behov av exorcism

- Dagen - 

En kurs i andeutdrivning hålls den här veckan i Rom.
– Kunskapen behöver bli större, säger katolske prästen Benigno Palilla. Behovet av exorcism - andeutdrivning - ökar, enligt Vatikanen. Oron över problemet med personer som är besatta av onda andar får katolska kyrkan att agera.

– Vi befinner oss en kritisk tidpunkt i historien. Många kristna tror inte längre på Djävulens existens, säger prästen Cesare Truqui till Vatican News.
Den här veckan hålls en kurs i andeutdrivning vid det av Vatikanen godkända universitetet Pontifical Regina Apostolorum i Rom.

Där erbjuds "reflektion kring en fråga som det ofta talas tyst om" och fokus ligger på bön om befrielse, berättar prästen Benigno Palilla för Vatikanradion.

– Att vara besatt av onda andar innebär ett stort mänskligt lidande, konstaterar han och menar att kyrkan har ett ansvar att ge stöd och hjälp till befrielse.


Läs mer HÄR.

Dag 2

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön.
Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 2 - 19 april - Dagens bibelläsning: Apg 2:1-21


   Bön: Himmelske Fader, tack för Hjälparen den helige Ande. Välkommen helige Ande! Elias Gud vårt rop besvara: Sänd din eld, sänd din eld! Välkommen helige Ande! Smält mig, fyll mig, tänd mig och sänd mig!   
Veckans bönefokus:
Alla som medverkar – från tekniker till musikanter, från mötesvärdar till mötesledare.

18 apr. 2018

Dag 3

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön.
Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

 

Dag 3 - 18 april - Dagens bibelläsning: Joh 3:16-21


   Bön: Gud vi vill tacka dig för general André Cox och kommendör Silvia Cox. Vi vill välsigna dem i ditt namn Jesus Kristus, vi tar emot dem som en gåva från dig. Helige Ande, tack för att du vill vara deras Hjälpare mäktigt och underbart dessa dagar.   
  Veckans bönefokus:
Alla som medverkar – från tekniker till musikanter, från mötesvärdar till mötesledare.

Sverige är ett missionsland – för både kristna och muslimer


- Olof edsingers blogg -

Religionens plats i vårt svenska samhälle diskuteras som aldrig förr. Nu senast är det frågan om muslimska böneutrop som har fått känslorna att svalla, men detta är vare sig det första eller sista exemplet på hur islams närvaro i Sverige debatteras i media. En aktuell studie från Pew Forum hävdar att Sverige år 2050 kan komma att få den största andelen muslimer i hela Europa. Både i kyrka och samhälle behöver vi därför vara rustade för denna nya vardag.

Något som hittills inte har fått så mycket uppmärksamhet som det förtjänar är den muslimska missionsverksamheten. På ett antal platser i Sverige engagerar så kallade Dawah-team unga muslimer med ambitionen att dela med sig av sin tro. På muslimska poddar diskuteras vikten av att vinna själar för islam och muslimska grupper tar fram material som riktar sig specifikt mot den kristna tron. Ett exempel kan vara häftet ”Jesus i islam enligt Bibeln” som åtminstone för ett par år sedan delades ut i Stockholms moské, där författaren för fram argumentet att evangelierna är fulla av motsägelser och att ”Jesus själv aldrig ens hade i åtanke att offra sig för andras synder”.

Det är helt i sin ordning att religioner och deras anhängare gör vad de kan för att dela med sig av sin tro till andra. Samtidigt har svensk kristenhet haft ett ambivalent förhållningssätt till islams och Koranens anspråk. Ett välkänt exempel kommer från Svenska kyrkans senaste ärkebiskopshearing, där de flesta kandidaterna inte kunde svara klart på frågan om Jesus ger en bättre bild av Gud än Muhammed. Ett annat exempel är när fem präster från Stockholms domkyrkoförsamling 2015 skrev på DN Debatt att ”judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin väg”. I Dagens enkätundersökning året därpå var det drygt 30 procent av de svarande prästerna som helt instämde i samma påstående.


Läs mer HÄR.