16 apr. 2018

Dag 5

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 5 - 16 april - Dagens bibelläsning: Luk 9:28-36

   Bön: Jesus Kristus, vi vill lyssna till dig. Tack att du ger oss förtroendet att gå ut med evangelium på gator och torg. I en tid då våldet sprider sig på våra gator ber vi om nåd att förmedla din förvandlande kärlek.
   Veckans bönefokus:
Alla som medverkar – från tekniker till musikanter, från mötesvärdar till mötesledare.

Inga kommentarer: