13 apr. 2018

Dag 8

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 8 - 13 april - Dagens bibelläsning: Mark 10:13-16

   Bön: Gud, vi vill inte stå i vägen för barnen utan hjälpa dem att lära känna dig, att växa i dig och få en stark personlig Gudsrelation. Hjälp oss att finnas närvarande i miljöer där barn och ungdomar möts och lever sina liv.
   Veckans bönefokus: 
Alla de människor vi möter på gatorna under den nationella samlingen

Inga kommentarer: