30 nov. 2020

Nu är det snart dags att börja öppna Uppenbarelseboken i adventstid


I morgon, den 1 december, börjar vi med Uppenbarelseboken i adventstid.

Det är egentligen inte en adventskalender, men den liknar en adventskalender på flera sätt.

En adventskalender har 24 luckor
Uppenbarelseboken har 22 luckor (=kapitel) 

En adventskalender brukade alltid ha Jesus i slutet. I varje fall då jag var barn. Vi visste aldrig vad som fanns bakom luckorna, men en sak visste vi: Det var alltid en bild på Jesusbarnet i lucka 24.
I Uppenbarelseboken kommer Jesus också på slutet.

I en adventskalender var innehållet bakom luckorna fördolt. Det som fanns bakom luckorna uppenbarades en dag i taget
I Uppenbarelseboken ska vi öppna ett kapitel om dagen. Då vi öppnar kapitlet uppenbaras det vad som finns i kapitlet (luckan).

/PB

De sju församlingarna – Del 6: När ryktet är bättre än vi förtjänar – brevet till Sardes

 


- Olof Edsingers blogg -

Man kan förstås träta om vad det egentligen betyder att vara ”fullkomlig” inför Gud. Är vi inte alla syndare? Men jag tror inte att det är detta som ska vara vår huvudfråga här. Visserligen skriver Johannes i ett annat sammanhang att ”Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss” (1 Joh 1:8). Men Guds ord säger också att denna sanning behöver kompletteras med åtminstone två andra perspektiv.

För det första: I Kristus är vi utan synd. Genom tron på honom får vi del av hans rättfärdighet – hans fullkomliga liv för vår skull.

För det andra: Vår kallelse som kristna är att vända ryggen till den typ av ”döda gärningar” som satte sin prägel på våra liv före omvändelsen (se Hebr 6:1). I stället för i köttet ska vi leva i den helige Andes kraft. Med aposteln Paulus ord: ”Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem” (Ef 1:10).

I Sardes verkar det så illa som att man hade missat inte bara en, utan båda dessa punkter. Majoriteten av församlingen var nämligen utan de ”vita kläder” som är en biblisk bild för den dop- eller bröllopsskrud som vi får ikläda oss i mötet med Herren. Därför ska vi notera att det avslutande löftet till församlingen skiljer sig från de övriga sändebreven: ”Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Far och hans änglar.” I fråga om Sardes är alltså Jesu löfte defensivt: den som segrar ska slippa att gå under. Själva utgångsläget för församlingen är med andra ord att de flesta av dess medlemmar kommer att gå förlorade, och att de som inte går detta öde till mötes är att betrakta som undantag.

Läs mer här:  https://olofedsinger.se/de-sju-forsamlingarna-del-6-nar-ryktet-ar-battre-an-vi-fortjanar-brevet-till-sardes/

Dagens andakt den 30 november


 ”Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker” (Luk 11:35)

Idag talar man mycket om att kvalitetssäkra organisationer och företag. Sven Nygren har formulerat tre frågor som man måste ställa när man kvalitetssäkrar ideella organisastioner. 1) Är vi rätt i grunden? 2) Gör vi rätt saker? och 3) Gör vi sakerna rätt?

Dessa frågor är också bra att ställa om man vill stämma av hur det står till med min tro. Första frågan gäller om jag är rätt i grunden. Bibeln säger att grunden måste vara Jesus Kristus. Det är bara om du har byggt ditt liv på honom som du kan svara ja på första frågan. Det räcker inte med att du är aktiv medlem i någon församling eller att du är uppvuxen i ett kristet hem.

Den andra frågan är meningslös att ställa om du inte har svarat jag på den första. Då måste du först ta itu med den. Men om du svarat ja på första frågan kan du gå vidare och svara på frågan om du gör rätt saker. Grunden är densamma för alla kristna, men rätt saker är olika från människa till människa. Svaret på frågan om du gör rätt saker i livet kan du bara komma fram till genom att samtala med Jesus och få hans bekräftelse i ditt inre.

Den tredje frågan kan ses som en finjustering av de föregående frågorna. Det är en fråga som vi ständigt måste hålla levande och vi måste lyssna efter den helige andes vägledning så att vi kan göra det vi gör på bästa sätt.

BÖN
Gud, jag vill bygga mitt liv på den enda grund som håller, Jesus Kristus, så att inte ljuset i mig är mörker. Jag tackar dig för att du har en plan för mitt liv och jag ber att jag ska göra rätt saker så att den planen kan förverkligas och jag ber att du ska hjälpa mig att göra dessa saker rätt.

UTMANINGEN 30 nov - 1 Krön 20


 
FÄLTTÅG

Bibelläsning: Första Krönikeboken 20
Läs bibeltexten här

"Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra ut i fält..." (1 Krön 20:1 FB)

Det verkar som de hade en årsrytm på den tiden. Det var en speciell tid då de brukade dra ut i fält. Jag vet inte vilka övriga aktiviteter som följde årsrytmen, men detta var i alla fall ett återkommande inslag bland folken där och då.


Jag minns min uppväxt då vi anordnade mötesserier. Möten varje kväll i en hel vecka. Det kallades för fälttåg. Jag tror till och med att de var årligen återkommande som till exempel Vinterfälttåget.


Under fälttåget var alla fokuserade på att vinna människor för Jesus. Man bjöd in sina vänner (om man vågade) och det var sång och musik och någon framstående gästtalare. Under den veckan planerade man inga andra aktiviteter. Då var det bara fälttåget som gällde.


Allting var inte bättre förr, men jag kan sakna fokuseringen då man tillsammans drog ut i fälttåg för att vinna för Guds rike.


Jag tror att vi brukade sjunga en sång med mansstämmor med orden: "Drag ut som förr i striden, du tappra frälsningshär, att fienden besegra..."


Det är en sak att sjunga det och en annan sak att göra det. Vilken tid på året brukar jag dra ut i fälttåg? 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill inte luta mig tillbaka och se på kampen om människornas eviga väl. Jag vill vara med i kampen. Vem kan jag tala med idag?

____________________
Innehåll:
- Vers 1-3
- David intar ammoniternas städer
Vers 4-8

- Strider med filisteerna

Kommentar:
"Vid tiden då kungar Drar ut i fält" (vers 1). Den tiden inföll normalt på våren efter vinterregnen men före skördetiden.

Här var det Joab som gick ut med krigshären för att härja i ammoniternas land (vers 1). Vi kan läsa i samma vers att David stannade hemma i Jerusalem under det fälttåget. Men det står ingenting om vad som hände med David i Jerusalem medan kriget pågick. Under fälttåget inträffade Davids och Bat-Sebas äktenskapsbrott och under det fälttåget såg David till att Bat-Sebas man Uria blev dödad i fälttåget mot ammoniterna (2 Sam 11).

Första Krönikeboken fokuserar på Davids framgång och segrar, inte på hans misslyckanden och synder. Absaloms uppror mot sin far David som tidsmässigt infaller mellan kapitel 20 och 21 finns inte heller nämnt i Första Krönikeboken.

Till eftertanke:
Gamla dagars "fälttåg" hos väckelserörelserna var inte för att döda människor, utan istället för att ge liv åt människor, evigt liv.
- Hur viktigt är det för dig att vinna människor för Jesus och vinna evigt liv?

29 nov. 2020

Tidig söndagsmorgon i Västerås 29 november


 Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. Och inte vilken söndag som helst. Nu börjar adventstiden. Jag tror nog att de flesta svenskar vet att advent betyder ankomst, men jag tror att många har glömt vad vi väntar på.

Under veckan som gått har vi som vanligt haft en del mentorssamtal. I tisdags hade vi lärjungaträning. I onsdags hade jag den sista samlingen i serien med Bibelstudier på kåren i Västerås. Den första samlingen hade vi i kårlokalen men efter det har vi fått träffas digitalt på zoom. Temat för den avslutande samlingen var dopet i den Helige Ande. Vi gick igenom Bibelns undervisning i ämnet och avslutade med förbön för dem som ville bli fyllda med den Helige Ande. Tänk att man till och med kan göra det digitalt.

Nu har vi också kommit igång med julgryteinsamlingen på kåren i Västerås. Varken julgrytan eller de två grytvakterna som står varje timme är digitala. De är analoga. Men om man inte har några pengar med sig (vilket många inte har nuförtiden) så kan man betala till julgrytan digitalt. Kårens swish-nummer finns på plakatet ovanför grytan.

I adventstid kommer vi att läsa Uppenbarelseboken. Det är egentligen inte en adventskalender även den påminner en hel del om det. Jag berättar mer om det i morgon.

Däremot kommer vi att ha ha en riktig adventskalender! Från den första till den tjugofjärde december. Varje dag kommer vi att presentera en bok från vår webbshop. Den dagen den presenteras får du 15% rabatt på boken. Här gäller det att vara på hugget. Du vet ju inte vilken dag din favoritbok kommer. 

Men nu är det söndag och idag har vi vår gudstjänst klockan 15:00 digitalt på Zoom. Jag längtar efter den dag vi kan "ses på riktigt". Men vi får bara gilla läget och gå på digital gudstjänst tills vidare. En fördel är ju att vi ser alla deltagare framifrån. Då vi går på möten på kåren ser vi oftast de övriga gudstjänstbesökarna bakifrån.

Jag önskar att du ska få en välsignad upplevelse av din gudstjänst och därefter en välsignad ny vecka.

Psalm 84


 
GUDS VÄGAR I HJÄRTAT

Bibelläsning: Psalm 84
"Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion." (Ps 84:6-8 FB)

Psalmen talar om människor som längtar efter och söker Guds närhet. De går från kraft till kraft (vers 8), och Herren vägrar dem inget gott (vers 12).

Ett kännetecken på sådana människor är att de har sin styrka i Herren och inte i andra saker. Ett annat kännetecken är att de bär Guds vägar i sina hjärtan.

Att möta dessa människor är uppfriskande och uppbyggande. Där de går fram gör de tåredalen rik på källor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre, hjälp mig att bli en sådan människa