31 okt. 2019

Bibelskolan: TIO STEG I TRO del 6: RUSTAD MED KRAFT

 
Steg sex i serien Tio steg i tro
 
Då Jesus skulle lämna sina lärjungar och återvända till Fadern i himmelen säger han till dem:  Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden." (Luk 24:49)

Jesus var medveten om att hans lärjungar behövde en speciell utrustning av kraft för att kunna övervinna som kristna.

På samma sätt behöver vi idag fyllas med och utrustas med Guds kraft, för att kunna stå emot frestelse, leva ett rikt kristenliv och för att kunna leva i tjänst för Gud och vara till hjälp för andra människor.

I Bibeln finner vi flera olika uttryckssätt för att beskriva denna kraftutrustning:
…men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande." (Apg 1:5)
Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen” (Apg 1:8)
Och de uppfylldes alla av den helige Ande” (Apg 2:4 om händelsen på pingstdagen)

Tömmas och fyllas
Att bli rustad med kraft, bli fylld med den helige Ande, innebär både att tömmas på något och att bli fylld av något. Både att bli av med något och att få något:
-   - Det innebär ett reningsbad. Att be om rening och förlåtelse för all synd och orenhet (se steg 5).
-   - Det innebär att befrias från sin självcentrering och låta Jesus vara centrum.
-   - Det innebär att tömmas på tillit till sig själv och fyllas av tillit till Gud.
-   - Det innebär att ge ifrån sig hat, bitterhet och avundsjuka mot andra människor och låta sig fyllas av Guds kärlek och omsorg till dem.
-   - Det innebär att sluta vara beroende av min egen bristande kraft och uthållighet och bli fylld av Guds kraft genom den helige Ande.

Född av Anden och fylld av Anden
En gång då Jesus var på vandring från Jerusalem till Galileen, stannade han vid en brunn i Samarien och samtalade med en kvinna. Eftersom hon just höll på att hämta upp vatten, använde Jesus vattnet som en bild på det nya livet, frälsningen. Han säger: ”Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv." (Joh 4:14)

Detta är vad som sker i pånyttfödelsen. Jesus placerar själva källan, utflödet av liv, i oss. Vi har blivit födda av Anden. Att bli född av Anden är att bli frälst, att bli pånyttfödd, att bli ett Guds barn. Den helige Ande flyttar in i oss, föder oss på nytt och vi blir en boning, ett tempel, för den helige Ande. Anden bor sedan i oss med sin fullhet. (Steg 3)

Alla kristna har alltså tagit emot den helige Ande och är ständigt bärare av det gudomliga livet.

Vid ett senare tillfälle i Jesu liv står Jesus i Templet och undervisar om det som kommer att ske på pingstdagen. Han säger: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick!  Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." (Joh 7:37-38)
Här talas det inte längre om att livet skulle födas in i oss, utan att källan som vi redan tagit emot, ska frigöras och fritt få strömma fram från vårt inre.

Att bli uppfylld med den helige Ande, rustad med kraft, sker då denna källa av liv i vårt inre blir förlöst och frigjord och kan strömma fram med ny kraft, glädje och kärlek. Då jag på detta sätt överlåter mig helt i Guds händer är det Guds egen kraft som får ta över i mitt liv.

Detta är att bli fylld av Anden, döpt med den helige Ande.

Den gamle kyrkofadern Augustinus (300-talet e.Kr.) lär ha förklarat detta med att jag får den Helige Ande då jag blir frälst, men då jag blir andedöpt får den helige Ande mig.

”Låt er uppfyllas av Ande” (Ef 5:18)
På samma sätt som Jesus var angelägen om att hans lärjungar skulle bli döpta med den Helige Ande, så uppmanar oss Bibeln idag att låta oss uppfyllas av Ande.

-   Det är möjligt, och efter Guds vilja, att alla ska bli födda av den helige Ande och att alla ska bli fyllda av den helige Ande.
-   Gud vill att vi ska vara bärare av hans liv och att vi ska låta hans kraft förlösas i våra liv.
-   Gud vill att vi ska uppleva både påskens och pingstens under.

Vad har Gud lovat?
Att detta är en möjlighet för alla kristna
·         Jag utgjuter min Ande över alla människor” (Apg 2:17)

Gud vill ge detta till var och en som uppriktigt ber honom
·         Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader ge helig Ande från himmelen till dem som ber honom” (Luk 11:13)

Hur kan jag ta emot det?
Guds löfte om att bli fylld med den helige Ande tar man emot på samma sätt som löftet om frälsningen (se steg 3), genom att ta ett steg i tro.

Gud vill ge den helige Ande till den som ber. Om det är ditt hjärtas längtan att Gud ska fylla den med sin Ande och du vill överlåta dig år honom, får du be Gud om det. Då kommer Gud att göra det.
Om du tror att Guds löfte är sant får du sedan tacka Gud för att han har fyllt dig med den helige Ande. På samma sätt som med frälsningen är detta inte först och främst en känsloupplevelse. Det är en andlig verklighet.

-   Man blir inte frälst för att man känner sig frälst – man blir frälst för att Gud lovar det.
-   Man blir inte fylld med den helige Ande för att man känner det så – man blir det för att Gud lovar det.

Någon har formulerat hur man tar emot Guds gåva på följande sätt:
Du behöver bara falla ner på dina knän och be om det, och sedan resa dig och tro att du har fått det, och sedan gå ut och leva som om du tagit emot det, bara för att upptäcka att det verkligen tillhör dig.” (Chick Yuill ”Vi behöver helgon” FA-press förlag sid.97)

Är någon törstig, så kom till mig och drick”, säger Jesus i Joh 7:37. Är du törstig? Har du en längtan att överlåta dig till Gud? Har du en längtan att Guds kraft ska få fylla dig helt och fullt?
 
Då kan du be Gud om det och göra denna bekännelse till din egen:
Jag har tagit emot förlåtelse och rening (steg 5), och låter nu Jesus fylla mig med den helige Andes kraft. Jag låter också Jesus vara Herre i mitt liv, så att det är hans kraft som gör mig stark och inte min egen.”
Steg 6 på norska kan du läsa här: http://www.frelsesarmeen.no/no/nysgjerrig_pa_tro+/ti_steg_mot_tro/steg_6_kraft_trenger_du_kraft+/#content

Dagens Andakt 31 oktober
 ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken… Och Herren sträckte ut handen och rörde vid min mun och sade: Jag lägger mina ord i din mun…” (Jer 1:5,9)

När profeterna i Gamla testamentet fick sina Gudsuppenbarelser, står det ofta att Guds hand rörde vid dem. Alltid när något viktigt budskap skulle förmedlas till folket via profeten, så fick profeten höra Guds vilja först. Budskapet föregicks alltid av ett möte mellan Gud och människa. 
Också idag vill Gud uppenbara sin vilja för människorna. Han utväljer och söker efter kristna, som är beredda att ta upp profettjänsten och han söker efter kristna som är villiga att gå in i andra uppdrag. Men Gud fångar inte sina profeter i flykten, när de är upptagna med allt annat. Han stoppar oss inte som i en poliskontroll. Det är bara människor som själva söker sig till Honom, som får uppleva ett Gudsmöte, människor, som vågar bli så stilla i Guds närhet att han kan få röra vid dem. Gud längtar efter ett sådant möte med var och en av oss. 
På sjuttitalet sjöng vi ibland en kör med orden:
”Herre när din hand i gränslös kärlek rör vid mig.
Då föds en sång från djup till djup, att du älskar mig.
Och jag ser ett land, med vida fält där jag får gå
Och lära mig vad frihet är, som mognat fram i dig.”

BÖN
Tack Gud att du har utvalt mig och tack för att du vill ge mig och varje kristen ett heligt uppdrag. Hjälp mig att bli så stilla, att din hand kan röra vid mig.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 31 okt - Jakob 1

DÅ TRON SÄTTS PÅ PROV

Bibelläsning: Jakobs brev 1
"Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga" (Jak 1:2-3 FB)

Sången "Prövningar vi möta få, som vi ofta ej förstår", brukade vi sjunga mycket förr. Vem vill ha prövningar? Det är inte det vi längtar efter här i livet.

Men dagens bibelord talar om det positiva med prövningar. Prövningar göra att vi utvecklas. Det ger en möjlighet till växt. Varje gång vi utsätts för en prövning, testas vår tro. Om vi inte möter prövningen på ett bra sätt, tror jag att prövningen ofta kommer tillbaka, till dess vi lärt oss att hantera prövningen i tro på Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att lära mig fort, så jag inte möter fler prövningar än nödvändigt.

30 okt. 2019

Bibeln förtjänar sin särställning i grundskolan


Det brukar ibland sägas att den västerländska kulturen går tillbaka till tre uråldriga städer: Aten, Rom och Jerusalem. Saken kan även uttryckas med att vårt samhällsbygge vilar på tre kullar: Akropolis, som symboliserar konsten, filosofin och politiken; Capitolium, som symboliserar den romerska rätten; och Golgata, som symboliserar västerlandets andliga rötter.
Mot denna bakgrund var det häpnadsväckande när Skolverket i sitt förslag till ny kursplan för grundskolan valde att helt plocka bort Antiken ur historieämnet. Detta väckte därför upprörda känslor, och efter några dagar kom beskedet att Skolverket backade: Även framöver ska våra svenska skolbarn få lära sig grunderna i Antikens historia.

Därmed är dock bara två tredjedelar av treklangen räddad. Det nya förslaget – vars remisstid sträcker sig fram till i dag – innehåller nämligen förändringar även i skrivningarna om det kristna arvet. Aten och Rom är alltså räddade, men Jerusalem hänger löst. Visserligen menar man att våra barn även framöver ska få lära sig om olika ”religiösa urkunder”, men specifika hänvisningar till ”Bibeln” har tagits bort såväl i religions- som i historie- och samhällskunskapsämnet.
På motsvarande sätt har man i ämnet musik tagit bort skrivningen att man ska lära sig ”några av de vanligaste psalmerna” för att i stället tala om ”musikaliska traditioner vid olika högtider”. Som tidningen Dagens ledarskribent Elisabeth Sandlund påtalar öppnar detta för ett betydande godtycke från lärarnas sida: ”I den ena skolklassen får eleverna lära sig de klassiska julpsalmerna, i klassrummet intill blir det ’Hej tomtegubbar’ och ’Nu är det jul igen’ för hela slanten.”

Det är svårt att inte tolka dessa förslag som ett uttryck för såväl historielöshet som en beröringsskräck inför vårt kristna kulturarv.

Läs mer här:  http://olofedsinger.se/bibeln-fortjanar-sin-sarstallning-i-grundskolan-dagens-samhalle/

Dagens Andakt 30 oktober ”Till de judar som trodde på honom sade Jesus: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Joh 8:31-32)
Det finns en viktig tågordning i dagens bibelvers: 1) förbli – 2) förstå – 3) bli fri. I en engelsk översättning används ordet ”continue” = fortsätta, för vårt svenska förbli. Lärjungaskapet börjar med att vi tar till oss Bibelns budskap, och att vi fortsätter att göra det. Det handlar om att leva med och hålla Bibelorden levande i oss hela tiden. Någon har sagt att vi får idissla Guds ord, äta det om och om igen. Om vi gör det, kommer vi nämligen till punkt 2 i kedjan. Då kommer vi att förstå. Att lära känna sanningen är att förstå. Och när vi förstår, blir vi fria, som är slutpunkten i kedjan. Friheten hänger alltså ihop med hur vi tar till oss Bibelordet. Att förbli är något som vi människor måste göra. Sedan är förståelsen och frigörelsen Guds verk i oss. 
Men, som Jesus säger i dagens bibelord, gällde det här budskapet endast ”de judar som trodde på honom”. Tror du på honom?

BÖN
Jesus, jag vill öppna för ditt ord i mitt liv idag, genom att läsa det med ett öppet sinne. Jag vill förbli i ditt ord, genom att återkommande läsa det och påminna mig själv om vad du har sagt. Tack för att du lovar att jag då ska förstå och bli fri.
______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 30 okt - Heb 13

FÖREBILDER

Bibelläsning: Hebreerbrevet 13
"Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.
Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?"
(Heb 13:5-6 FB)

- Varför kan vi frimodigt säga att Herren är min hjälpare och att jag inte ska frukta?
- Därför att Gud själv har sagt att han aldrig ska lämna mig eller överge mig.

Det skapar trygghet och stabilitet om jag kan bygga mitt liv på vad Gud har sagt och inte bara hur jag känner mig idag.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren är min hjälpare - jag skall inte frukta.

29 okt. 2019

Vittnesbördet: Livet vände för Roger och Lilian

För några år sedan befann sig Lilian Hansen i ett mörker som präglades av alkohol och psykisk ohälsa. Känslan av att inte passa in någonstans och känslan av ensamhet gjorde att hon började döva sig med hjälp av alkohol.
– Det fanns ingen plattform eller botten att stå på i mig själv. Alkoholen fick bli en del i att försöka hålla mig ovanför ytan. Jag var rädd, ängslig och hade mycket ångest, säger Lilian. 


Livet präglades av alkohol och terapi av olika slag för att kunna känna ett slags lugn, men inget av det hjälpte för Lilian. Träning har alltid varit en del av livet, vilket även det har varit en del av att hålla sig ovanför ytan. På gymmet fick hon kontakt med en kvinna och berättade om sin kamp. Kvinnan tog upp telefonen och slog ett nummer till en pastor i en kyrka i Piteå.

– Hennes uppmaning var att jag skulle ringa honom på en gång, vilket jag gjorde. Vi fick kontakt och jag började på samtal. Jag började även gå på gudstjänster och sög in allt som sades. 

För första gången i livet kunde hon spegla sig i något och kände att hon dög som hon var.
– Guds kärlek forsade över mig. Budskapet att jag dög som jag var kom till mig och jag kände mig fullkomligt älskad för första gången någonsin. Det var en kärlek som inte finns i mänsklig kraft, säger Lilian.


Läs mer här:   http://www.inblick.se/livsberattelser/2019/10/24/livet-vande-for-roger-och-lilian

Dagens Andakt 29 oktober”Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen” ( 1 Tim 6:12)

”Det är i uppförsbackarna som konditionen tränas” – så sa’ han bibelläraren, och alla som kommit för att få höra tröstens ord om att Gud skulle ta oss ur alla våra prövningar blev lite besvikna. Kunde det vara så att de motgångar som vi fick möta, var ett led i Guds träningsprogram, för att göra oss till starkare kristna? 
En kamp innebär alltid motstånd. Ibland tycker vi att livet far hårt fram emot oss, och allt går emot oss och vi kämpar hårt. Uppförsbacken tycks oändlig och omöjligt brant. Men när man ska gå i långa uppförsbackar, behöver vi inte ta hela backen i ett enda språng. Vi får ta ett steg i sänder. Det enda vi egentligen behöver söka efter är en plats där vi kan sätta ner foten nästa gång. Vi kan få hålla på så ett tag, men om vi håller ut så, kommer vi förr eller senare till backens topp.

BÖN
Jesus. livet känns omöjligt ibland, men Du hjälper oss att fortsätta. Du vill visa oss steg för steg var vi ska sätta ner foten nästa gång. Tack för att du aldrig ger oss svårare utmaningar än vad vi kan klara av.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 29 okt - Heb 12

MED BLICKEN FÄST PÅ JESUS

Bibelläsning: Hebreerbrevet 12
"Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas." (Heb 12:15 FB)

Då du blir sårad är det lätt att en bitter rot får fäste i ditt inre. Det kan leda till att både du och många andra kommer till skada om du låter den bittra roten finnas kvar.

Dagens kapitel uppmanar oss att lägga bort allt som tynger (vers 1) och fästa vår blick vid Jesus (vers 2).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill med Guds hjälp rensa i mitt inre så att ingen bitter rot får fäste.

28 okt. 2019

"Är jag andedöpt?"

Ett mail kom där brevskrivaren berättar om en speciell händelse i sitt liv och ställer frågan: "Är jag andedöpt?" 

Här kommer ett försök till svar:


Hej och tack för din fråga

Ja, hur tar man emot något som Jesus redan har givit oss?
I Petrus pingstpredikan (Apg 2) kan vi läsa ” Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst” (vers 21)
Det är ett löfte som är givet till varje människa, men varje människa måste själv ta emot gåvan. Jesus dog på korset för alla människor, men det är bara de som tar emot gåvan som har någon glädje av den.
Både Gud och människa är aktiva i den processen. I Rom 10:12 står det att det finns två villkor för att bli frälst. Den ena kan bara Gud göra och den andra är det bara vi som kan göra. Gud har gjort det möjligt, vi får tro det i vårt hjärta och bekänna Jesus som Herre i vårt liv.
Det är det enda som krävs av oss för att vi ska bli frälsta. Några upplever det med starka känsloreaktioner andra känner inget alls, men alla blir 100% frälsta.
I samma pingstpredikan kan vi också läsa ett annat löfte: ” Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor.”
Gud har alltså utgjutit sin ande över alla människor, men det är inte alla som har tagit emot gåvan.
Hur tar man då emot den gåvan? Det är enkelt. Det är på samma sätt som vi tar emot frälsning, förlåtelse och dopet i den Helige Ande.
Jag tycker att den här versen från 2 Kor 1:20 kan vara till hjälp: ”Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära.”
Guds löften har redan fått sitt ”ja” genom Jesus. Gud har sagt sitt. Men vi måste också säga vårt för att löftet ska gälla oss. Då vi säger vårt ”Amen” tar vi emot den gåva som Gud redan har gett. Amen betyder ungefär ”låt det ske”.

Nu tillbaka till din fråga ”är jag andedöpt?”
Gud har givit sitt löfte. Han har utgjutit den Helige Ande över alla människor, också över dig. I ditt fall har han till och med gjort det genom fysiska manifestationer i ett bestämt ögonblick präglat av Guds närvaro.
Då är det bara din bekräftelse, ditt Amen som fattas. Det enklaste sättet är att du säger till Gud ”Tack Jesus att du har döpt mig med den Helige Ande”. Det finns kraft i en sådan bekännelse. Du kanske måste upprepa den flera gånger så att du verkligen förstår att Gud står bakom sitt löfte och att det från och med nu är verklighet i ditt liv.
Så, ett kort svar på din korta fråga är att du bara är ett ”tack” ifrån att det ska bli verklighet i ditt liv. Gud har sagt sitt, nu får du säga ditt.
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen.” (Ef 1:3)

Med önskan om Guds välsignelse
Peter Baronowsky

PS
Tungotalet är inget krav för att vi ska bli döpta med den Helige Ande. Tungotal är en gåva och en gåva kan aldrig vara ett krav. Tungotal är den Helige Ande som bor i varje troende som talar. Om du längtar efter den gåvan får du be om den, och förr eller senare kan du få uppleva att orden bara kommer fram från ditt inre där den Helige Ande bor.

Dagens Andakt 28 oktober”Mina kära. i min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning känner jag mig tvungen sända er en maning att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga” (Jud 1:3)

Bibeln gör ingen hemlighet av att en troendes liv innehåller kamp. Flera bibelord uppmanar oss att kämpa för tron. Judas känner sig särskilt manad att skriva till ”de kallade” och göra dem uppmärksamma på detta faktum, eftersom falska lärare hade smugit sig in bland de kristna. Det pågår en andlig kamp och många krafter vill underminera, smutskasta eller bortförklara det enkla evangeliet, om att Jesus är enda vägen till Gud, - att han är vägen, sanningen och livet, och att varje människa kan få bli frälst, om man bara vill tro på denna sanning, ge sitt hjärta till Jesus och inbjuda honom att få herraväldet i sitt liv.
När man kämpar handlar det om att vinna eller förlora. Det finns inget neutralläge. Det handlar om att kämpa tills man blir besegrad eller tills man vinner. När det gäller att kämpa för vårt tro, handlar det om att kämpa för att försvara tron mot yttre angrepp. Men det handlar framför allt om att kämpa för att bevara tron på de djupa sanningarna i mitt eget inre. Den som bevarar tron har vunnit seger. Jesus, som känner våra svagheter lovar i Matteusevangeliet att ” Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger”. 
BÖN
Herre hjälp mig att ta del i kampen för tron, - att den ska bevaras emot yttre angrepp och att jag själv ska stå fast i tron på dig som världens Frälsare.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________