31 jan. 2020

Vittnesbördet: Yoga gav inte friden hon sökte

- Världen idag -
Annika Fransson sökte frid både i yoga och hos Jehovas vittnen, men fann den direkt när hon kom innanför kyrkans väggar och mötte Gud. Nu är hon själv ledare i både hemgrupp och söndagsskola. 


Läs mer här: https://www.varldenidag.se/vittnesbord/yoga-gav-inte-friden-hon-sokte/repslp!jxaAto28IAGutVwDRqhzJQ/

Dagens andakt 31 januari

”Lovsång tillkommer dig, o Gud… vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss. Lycklig den utvalde som får komma dig när och vara på dina förgårdar. Vi mättas av det goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel” (Ps 65:2-5)

Äkta lovsång gör någonting med de människor som hör den. Många gånger har vi fått vara med om att människor blivit djupt berörda av just lovsången. En kvinna ropade rakt ut mitt under lovsången: Vad håller ni på med? Jag orkar inte sitta här och höra på er. Och så rusade hon ut från rummet. En stund senare hade den här kvinnan blivit frälst.
Vid ett annat tillfälle hade vi gudstjänst på Island. En svensk utbytesstudent kom in på mötet. Hon hade aldrig tidigare varit på ett kristet möte, men följde med en vän. Efter 25 minuters lovsång måste hon lämna mötet. Hon stod inte ut. Hennes vän berättade efteråt att hon bara grät och grät och grät. Hon sa till sin vän: ”Jag har aldrig sett så många glada människor och det gjorde så ont”. Jag ber om att hon nu har funnit vägen till Jesus så att hon kan vara med i lovsången. Själv vill jag fortsätta att sjunga!
BÖN
Tack Herre för att vi får sjunga lovsånger och upphöja ditt namn bland människor. Tack för att du verkar med din helige ande och rör vid de djupaste strängarna i människor när vi som känner dig hyllar dig.

UTMANINGEN 31 jan - 1 Mos 32

VAD ÄR DITT NAMN?

Bibelläsning: Första Moseboken 32
Läs bibeltexten här


"Då sade han till honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Jakob". Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat." (1 Mos 32:27-28 FB)

På den tiden och på det språket betydde namnet Jakob "den som bedrar". Och Jakobs liv hade verkligen blivit som namnet. Han fick fly från sin bror Esau. Därefter fick han fly från sin morbror Laban. Men den han egentligen ville fly från var sig själv.

Har du upplevt att du inte längre vill vara dig själv? Det gjorde Jakob, men han kunde inte ändra på sig. Inte förrän han i mötet med Herren Gud får höra orden "Du skall inte längre heta..."
Där fick Jakob lägga ifrån sig sin gamla identitet och ikläda sig ett nytt namn. Ett nytt namn som berättade om ett möte med Gud.

Det är det Nya Testamentet handlar om. Jesus möter människor med brustna identiteter. I mötet med Gud blir de upprättade och får en ny identitet. Här är bara några exempel på människor som fick lägga av sin gamla identitet och börja om med en ny identitet: en blind tiggare, en kvinna som begått äktenskapsbrott, en publikan, en rövare på korset.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är det namn Gud vill sätta på dig? Fråga honom och kom sedan ihåg det namn han satt på dig.
________________

Översikt: 

- Vers 1-21  
Jakob förbereder sig för mötet med Esau. Han delar upp sitt folk och sina tillgångar i två grupper, så att åtminstone en kan överleva. Jakob sänder också tre omgångar med gåvor i förväg för att blidka sin bror Esau
- Vers 22-32  
Jakobs brottningskamp med Gud. Jakob fick lägga av sitt gamla namn Jakob (den som bedrar), och fick det nya namnet Israel (han som alltid håller sig nära Gud)

Kommentar: 
I sin kamp med Gud insåg Jakob hur han syndat mot sin bror. Där i den nattliga kampen grät Jakob och bad om nåd (Hos 12:4).
Gud mötte honom och gav honom ett nytt namn som ett tecken på en nystart i Jakobs liv. Det nya namnet kan också betyda "han som kämpat med Gud".

I fortsättningen används båda namnen, Jakob och Israel. Jakob är hans namn enligt naturen och Israel betecknar en andlig ställning som intas genom tron. 

Gud gav flera personer i Bibeln nya namn för att markera den förändring som Gud hade åstadkommit (Abraham, Sara, Jakob, Petrus).

Till eftertanke:
Ett av de många tillfällen i Bibeln där Gud ger någon ett nytt namn kan vi läsa om i Uppenbarelseboken 2:17 "Och jag ska ge honom en vit sten, och på den stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får den"
- Vad är det namn Gud vill ge dig? Fråga Gud, vänta på svar och kom sedan ihåg det namn han givit dig.
- Du kan också finna en liten vit sten som du kan bära med dig i fickan. Stenen kan hjälpa dig att komma ihåg vem du är. Och det är bara du och Gud som vet om vilket namn stenen symboliserar.

30 jan. 2020

Bibelskolan GAMLA TESTAMENTET - Del 4


Kapitel 4 - Patriarktiden

 Under linjen=i Landet  - Över linjen=utanför Landet
U - Urhistorien               
P - Patriarktiden            
E
- Tiden i Egypten
                                                                  
Ö - Ökentiden
D+K - Domartiden+Kungatiden
N + S - Det delade riket: Nordriket Israel och Sydriket Juda
B - Den babyloniska fångenskapen
P+G+R - Israel ockuperat av Perserna, Grekerna och Romarna
-------------------------------------------------------------------------

Översikt över innehållet i patriarktiden från 1 Mosebok
Gud kallar Abraham    11:27-12:7
Esau och Jakob   kap.24
Löftet till Abraham    12:2-3+7
Jakob flyr till Laban   kap.28
Löftet om en son   15:1-6
Lea och Rakel   kap.29
Hagar och Ismael    kap.16
Jakobs söner    kap.29
Nytt löfte om en son    kap.17
Jakob flyr från Laban    kap.31
Bön för Sodom och Gomorra    kap.18
Jakobs kamp    kap.32
Isak föds   kap.21
Josef blir såld    kap.37
Abraham ´offrar´ Isak    kap.22
Josef i Egypten    kap. 39-50
Isak och Rebecka     kap.24
Familjen flyttar till Egypten  kap.46-50ABRAHAM  1 Mos 12-25
Abraham kom från UR i Kaldéen. På befallning från Herren flyttade han bort till Kanaans land. Abraham och hans fru Sara hade inga barn, men efter många år, då Abraham och Sara hade kommit upp i hög ålder, fick de ett löfte från Herren om en son. Sonen fick namnet Isak.

ISAK  1 Mos 21-27
Isak gifte sig med Rebecka och de fick sönerna Esau och Jakob. Då Esau och Jakob hade vuxit upp lurade Jakob sin bror och sin far på förstfödslorätten och faderns välsignelse. Jakob måste på grund av det fly bort till sin morbror i Mesopotamien.
JAKOB  1Mos 25-37
Jakob gifte sig med Labans döttrar Lea och Rakel. Tillsammans med dessa två fruar och deras tjänstekvinnor fick Jakob tolv söner som blev utgångspunkten för Israels tolv stammar.
JOSEF  1 Mos 37-50
En av de tolv sönerna, Josef, säljs som slav av sina bröder. Josef kommer som slav till Egypten. Genom att tyda Faraos drömmar fick Josef en högt uppsatt position i Egypten.
Då det senare blir hungersnöd i Kanaan kommer Josefs bröder till Egypten för att köpa mat. Josef känner igen sina bröder och förlåter dem. Första Moseboken slutar med att hela familjen flyttar till Egypten.

Abrahams ätt


Kommentar till översikten av Abrahams ätt:
1. Abraham är stamfar till araberna genom Ismael och till judarna genom Isak. Ända sedan Isaks och Ismaels tid har det rått fiendskap mellan judar och araber.
2. Från Levi stam kommer Moses, Aron och prästerna.
3. Från Juda stam kommer Davids hus och senare Jesus

Rättfärdiggörelse genom tro

    I Nya Testamentet är det en central sanning att människan inte blir frälst eller rättfärdig genom laggärningar, utan bara genom tro på Gud.
    Denna tanke möter oss redan i Bibeln första bok: ”Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.” (1 Mos 15:6).
    Innehållet och betydelsen av detta blir senare förklarat och fördjupat i NT. Se t.ex. Gal 3:1-3 och Rom 3:20-28.

Löftet om Kristus

    Herren säger till Abraham att han ska bli till välsignelse (1 Mos 12:2). Men Herren säger också att Abraham ska bli till välsignelse för alla folk på jorden (1 Mos 12:3). Detta pekar fram mot Kristus.
     Fram till Kristus var Abraham en välsignelse för judafolket, men genom Jesus blir det vidare löftet en realitet. Alla släkter, raser, nationer och folk får ett erbjudande om denna välsignelse genom Kristus.
     Detta löfte om ett evigt förbund till välsignelse för alla folk ges till Abraham och till Isak (1 Mos 17:19) och till Jakob (1 Mos 28:14).1.Gör dig förtrogen med innehållet i texterna som du finner i början av detta kapitel.
2.Gör en personstudie på Abraham, Isak, Jakob eller Josef på följande sätt:
-Läs igenom bibelhänvisningarna om personen och gör anteckningar om följande saker:
    -Goda och dåliga egenskaper hos personen
    -Exempel att ta efter eller att ta varning av
    -Hur personen reagera i olika situationer, hur du skulle ha reagerat i samma situation och hur du anser att man borde ha reagerat
-Studera särskilt personens förhållande till Gud och vilka konsekvenser det får.
-Kan du se händelser eller förhållanden som du tycker pekar framåt mot händelser och förhållanden i Nya Testamentet?
3. Har du synpunkter, kommentarer eller frågor på Patriarktiden är du välkommen med dem.

Dagens andakt 30 januari

Gud har köpt er och priset är betalt; bli inte slavar under människor.” (1 Kor 7:23)

Inom fastighetsjuridiken finns det något som kallas för ”dolda fel”. Vid en försäljning av en fastighet är det alltid så att säljaren har upplysningsplikt och köparen har en långt gående undersökningsplikt. Om köparen efter köpet kommer på att det fanns fel, som han borde ha upptäckt innan han köpte huset, får han själv stå för kostnaden att rätta till felet. Om det däremot var ett fel på huset som var omöjligt att upptäcka både för säljaren och för köparen, så är det ett ”dolt fel” och säljaren får stå för kostnaden att reparera skadan.
Bibeln säger att vi kristna är köpta och priset är betalt. Förut ägde vi oss själva, men Jesus har köpt oss och nu tillhör vi honom. Skillnaden mellan en fastighetsaffär och frälsningen i Jesus Kristus är att det inte förekommer några dolda fel. Han vill att vi ska bekänna för honom alla våra fel och brister, men sedan köper Herren oss sådana som vi är. Och han tar fullt ansvar för att reparera alla kända och alla dolda fel.
BÖN
Tack Jesus för att jag får tillhöra dig idag. Tack för att du läker och upprättar det som är trasigt i mig och du står för alla kostnaderna. Hjälp mig att ge din helige Ande fritt tillträde till det som är ditt.

UTMANINGEN 30 jan - 1 Mos 31

PÅ FLYKT FRÅN SIG SJÄLV

Bibelläsning: Första Moseboken 31
Läs bibeltexten här

"Och Jakob smög sig i väg från arameen Laban utan att låta honom märka att han tänkte fly. Han bröt upp och flydde med allt han hade och gick över floden och ställde sin färd mot Gileads berg." (1 Mos 31:20-21 FB).

Jakob flyr från Laban. bara några kapitel tidigare hade han flytt till Laban (1 Mos 27:43). Det började bli en livsmönster för Jakob att leva så att han behövde fly undan vad han ställt till med. Kanske var problemet Jakob själv.  Och om det var Jakob själv som var problemet fick han uppleva att man inte kan fly bort från sig själv, oavsett hur fort man springer.

Först i nästa kapitel hade Jakob ett genomgripande möte med Gud och fick sitt liv förvandlat. Då kunde han sluta fly.

Vi kan kanske också ibland uppleva att vi skulle vilja fly bort från oss själva. Att vi är trötta på att vara oss själva och vill börja om på nytt. I mötet med Herren kan det ske. Han möter oss där vi är. Och då vi kapitulerar och lägger våra liv i Guds händer förvandlar han oss (även om vi tycker att det går långsamt ibland) till den person han har avsett att vi ska vara.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Börja om med ditt verk i mitt liv

________________

Översikt:
Vers 1-21  Jakob flyr från Laban
Vers 22-42  Laban sätter efter Jakob. På natten talar Herren till Laban i en dröm och säger att han inte får skada Jakob

Vers 43-55  Laban och Jakob sluter förbund och skiljs försonade med varandra

Kommentar:
Då Jakob och hans folk i hemlighet flydde från Laban, Gick Rebecka in och tog med sig sin fars husgudar. Att ha husgudar var vanligt på den tiden och vi läser att Laban var väldigt angelägen att få dem tillbaka och sökte igenom alla Jakobs tillhörigheter för att finna dem.
   Efter att Jakob fått sitt livsförvandlande möte med Gud, gjorde han sig av med husgudarna som Rakel tagit med sig från sin far (1 Mos 35:2). 
   I Gamla Testamentet finns fler exempel på att man rensade ut husgudarna då man omvände sig till Herren (2 Kung 23:24).

Till eftertanke: 
Det finns i kapitlet exempel på att det inte bara var med döttrarna som Laban hade lurat Jakob. Laban hade ändrat Jakobs lön tio gånger (vers 7 och 41).
Vad anser du om Jakobs flykt från Laban? Handlar han rättfärdigt? Tror du att Jakobs fruktan för Laban var befogad (vers 24+31)? 

Finns det saker i mitt liv som fungerar som "husgudar", som tar den plats i mitt liv som Jesus skulle ha? Ägodelar, vanor som "binder" mig, maktpositioner, tidsanvändning?

29 jan. 2020

Fortsättning på mitt Mission statement - Hugget i sten

Man brukar säga om sådant som eventuellt kan komma att förändras att det "är inte hugget i sten".

Men det finns också det som är tänkt att vara över tid, det som är oföränderligt. Guds ord är till exempel bildligt talat hugget i sten. Det står fast då allt annat vacklar säger Jesus.

En annan sak som bör vara hugget i sten är vårt personliga "mission statement". Det är ingenting som bara gäller för en dag, en vecka eller ett år. Det är tänkt att vara ett styrdokument för mitt liv, en hjälp att ta viktiga beslut.

Jag har haft ett personligt "mission statement" i över 20 år. Det lyder så här:  
- "Jag vill leva nära Jesus, lära känna honom bättre och lyssna till vad han säger till mig.
- Jag vill leva så nära Herren, så att mitt liv väcker en törst och längtan hos dem jag att lära känna Gud
". 


Nu är det inte så att jag slutar att ha det som riktmärke. Det är fortfarande hugget i sten. Men jag vill nu formulera ett tillägg till mitt "mission statement" för mitt liv de kommande åren. Det är hämtat från Herrens bön och det är lätt att komma ihåg.

DITT NAMN - helgat vare Ditt namn - och inte mitt eget!

DITT RIKE - jag vill vara med och bygga Guds rike - och inte mitt eget!
DIN VILJA - ske din vilja - och inte min egen!

Har du inte ett eget "Mission Statement"? Sätt dig ned och be till Gud att han hjälper dig att formulera vem du vill vara.

/Peter Baronowsky

Dagens andakt 29 januari

”Summan av ditt ord är Sanning…”

För en tid sedan besökte vi Moskva, och vi var med om en kort sightseeingtur i staden. I ett stånd köpte jag en av de berömda ryska dockorna. Dessa trädockor är vackert målade och går att ta isär. Inuti dockan finns en lite mindre docka, som ser likadan ut. Inuti den dockan finns det en ännu mindre docka osv. Jag tror att det är sju dockor allt som allt i min, och den innersta dockan är en ljuvlig liten skapelse av rent trä.

När jag ser på min ryska docka tänker jag på Bibeln, Guds ord. Jag har lärt mig att den är som en rysk docka. När jag läser en vers kan den tala till mig på ett speciellt sätt. Nästa gång jag läser versen upptäcker jag ett helt nytt djup i versen som jag inte såg tidigare. Sådan är Bibeln. Det finns alltid nya djup att upptäcka, nya dockor innanför de dockor som vi redan sett. Och längst där inne – dit ingen människa ännu nått finns Sanningen, den djupa rena.
BÖN
Herre, tack för att det alltid finns nya djup att upptäcka i ditt ord. Hjälp mig att handla på den förståelse jag har för ordet idag, men ständigt förvänta att du ska avslöja något nytt för mig framöver. 

UTMANINGEN 29 jan - 1 Mos 30

VISIONERA

Bibelläsning: Första Moseboken 30
Läs bibeltexten här

"Sedan lade han käpparna som han skalat i rännorna eller vattenhoarna, så att djuren hade dem framför sig när hjordarna kom för att dricka. De brukade para sig när de kom för att dricka. När djuren parade sig vid käpparna blev djurens avkomma strimmig, spräcklig och brokig."  (1 Mos 30:38-39 FB)

I 1 Mos 30 möter vi den något underliga berättelsen om hur Jakobs hjord växte sig stor. Jakob hade ingått ett avtal med Laban om att alla djur som var spräckliga eller strimmiga skulle tillhöra Jakob. Jakob gjorde så att djuren hade de spräckliga pinnarna framför sig då de parade sig. Resultatet blev spräckliga och strimmiga djur.

Det är viktigt för våra liv vad vi ser framför oss. Ser vi bara bekymmer, tillbakagång och elände är det stor risk att det blir så.

Men om vi låter Herren fylla våra tankar med det han tänker om en framtid och ett hopp så finns det stora möjligheter att det vi ser framför oss är det som kommer att ske.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, fyll mina tankar med visioner från dig och hjälp mig att hålla visionen levande så att den blir riktningsgivande för mina tankar, mina ord och mina handlingar.
_________________
Översikt kapitel 30:
- Vers 1-24 
Här procucerar Jakob söner på löpande band. I förra kapitlet födde Lea söner. I detta kapitel tar Rakel hjälp av sin slavflicka Bilha. Lea tar hjälp av sin slavflicka Silpa. Lea föder fler barn och till slut föder Rakel egna barn.
- Vers 25-43 
Jakob lurar Laban och blir rik.

Kommentar:
Ja, nu är det många namn att hålla reda på. Vi tar hjälp av släkttavlan igen för att få alla namn på rätt plats:

Till eftertanke:
Berättelsen om Jakob talar om att det vi ser framför oss, visionerar, kan vara med och styra framtiden.
I kapitel fem talade vi om en man som hette Henok. Hans namn finns i en släkttavla med en lång uppräkning av namn. Det är bara namnen som står i uppräkningen, men om Henok står det också "Han vandrade med Gud".

- Vad skulle du vilja bli ihågkommen för?
- Vem vill du vara?
- Fråga Gud vem han vill du ska vara. Skriv ned dina tankar om vem du tror Gud vill att du ska vara. Skriv upp det. Läs det ofta. Fyll dina tankar med det och låt det namnet påverka dig i dina beslut och i hur du lever.