30 sep. 2018

Tidig söndagsmorgon i Ystad den 30 september

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. Förra söndagen vaknade vi upp i Örebro och förberedde oss för förmiddagsgudstjänsten på kåren i Örebro. Vi tackar Gud för den unga kvinnan som tog emot Jesus under bibelhelgen och ber att Herren ska göra göra hennes steg fasta i det nya liv hon fick börja.

Dagen efter bibelhelgen i Örebro körde vi till Malmö och därefter över de danska öarna ända fram till den sista bron till Jylland. Där har Frälsningsarmén en gammal kursgård alldeles på stranden. Huset är gammalt och slitet men läget är fantastiskt (Se bild överst). Platsen heter Strib.
Stranden nedanför kursgården i Strib
På kursgården hade vi en äktenskapskurs för officerare i Danmark. En av deltagarna var elev på Folkhögskolan i Norge för 35 år sedan. Det tog sedan 30 år för honom att bestämma sig för att bli officer i Frälsningsarmén och de senaste fyra åren, då vi igen bodde och arbetade i Norge, träffade vi ofta honom och hans fru på officersskolan i Norge.

Det var ungefär 35 år sedan som Rut och jag inbjudna till kursgården i Strib första gången. Den gången var det officersmöten för Jyllands division. 

Man kan ju tycka att Rut och jag tillbringar mycket tid i bilen. Men det var inte mindre på den tiden. För att komma till officersmötena på Strib för 35 år sedan körde vi barnen från Jelöy i Norge till Stockholm. Där fanns morförläldrar som gärna passade våra barn medan vi sedan körde genom Sverige och Norge till Strib. Efter officersmötena körde vi naturligtvis tillbaka till Stockholm för att hämta våra barn och sedan köra tillbaka till Jelöy i Norge. Det blev en resa på närmare 300 mil den veckan.

Efter Äktenskapskursen i Danmark körde vi till Ystad. Igår (lördag) hade vi två bibelstudier och en gudstjänst på kåren i Ystad. Många kom fram till förnyelse och två blev frälsta.

Idag (söndag) kör vi till Trelleborg för att ha två möten och sedan återvänder hem till vårt hem i Västerås. Då vi kommer hem någon gång i natt har den nya veckan förmodligen redan börjat.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

29 sep. 2018

Elisabeth Sandlund: Låt oss återta de kristna stororden

- Dagen -
Synden har blivit omodern. Eller rättare sagt, ordet synd och undervisning om vad synd är blir allt ovanligare. I stället väljs andra ”rundare” uttryck, som ”brustenhet”, med motiveringen att redan skuldtyngda människor inte ska tryckas ner när de kommer till kyrkan utan i stället bli uppmuntrade och bekräftade.

Att resonera kring synd på detta vis är både kortsiktigt och kontraproduktivt.
Det är ett sorgligt faktum att synden inte försvinner för att vi slutar tala om den. Och det är ännu sorgligare att det gör att människor utestängs från det som på allvar kan lyfta av bördan – nåden och förlåtelsen. Vågar vi inte tala om synd mot oss själva, mot våra medmänniskor och mot Gud finns heller inga förutsättningar att berätta om tillvarons enda riktiga gratiserbjudande, Gratie Dei, Guds nåd, inte heller om den förlåtelse som är utan gräns – men inte utan villkor. Johannes träffar mitt i prick när han skriver: ”Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:9).


Läs mer HÄR.

Inför söndagen: ÄNGLARNA

- Från Kyrkoårets texter -
Dan 6:16-22, Upp 12:7-12, Luk 10:17-20, Ps 103:19-22

Det finns olika åsikter om änglar idag och det var på samma sätt på Jesu tid. Den religiösa gruppen saddukéerna trodde inte på något övernaturligt, medan fariséerna trodde på änglar, se Apg 23:8.

Bibeln refererar till änglar omkring trehundra gånger, så deras existens är tydligt förankrat i Guds Ord. Änglarna är skapade av Gud och har som främsta syfte att ära och lovprisa honom. Det finns två kategorier av änglar, goda och onda. Jesus talar också ofta om änglar. Vid tidens slut ska han t.ex. ”sända ut sina änglar”, se Matt 13:41 och i Getsemane blev han styrkt av en ängel när han bad, se Luk 22:43.


Läs mer HÄR

28 sep. 2018

Salafisten mötte Jesus i en dröm


- Inblick -
Som ung salafist närde Tomas Samuel en dröm om att bli jihadkrigare. Han ville återvända med segern eller dö i strid för Gud, precis som hans mamma lärt honom. När Tomas Samuels tänkta uppdrag i Irakkriget blev inställt drabbades han av depression. När så Jesus uppenbarade sig för honom i en dröm fick hans liv en helt ny riktning.

Tomas Samuel växte upp i Egypten med saudiska rötter. Familjen härstammade i rakt nedstigande led från Muhammeds profethus och tillhörde den stränga salafistiska inriktningen av islam. Tomas Samuels farbror var en av ledarna inom salafismen. Det ledde till att Tomas också gick i samma riktning.

– Jag ledde bönesamlingar redan när jag var nio år och när jag var 13 började jag undervisa och predika i moskén, berättar Tomas, som snart även blev imam.

Redan som ung gick Tomas runt med dödsångest, rädd för helvetet och rädd för att inte kunna leva upp till alla högt ställda förväntningar hans familj hade på honom. Av sin mamma hade han också fått höra att hon önskade se honom dö för Allah.

– Hon önskade så mycket att jag skulle bli en av ledarna inom islam att hon sa: "Jag önskar se dig komma tillbaka med segern eller som död". För den som dör som martyr för Gud anses vara utvald av Gud, fortsätter Tomas.

Läs mer HÄR.

27 sep. 2018

Kinas kristna ledare möter ökat våld med historisk deklaration

- Världen idag -
I en frimodig proklamation har 279 kristna ledare i Kina gått ut och markerat emot de tilltagande övergreppen på kristna och kristen tro i landet. Ledarna skriver att man är beredd att utstå förföljelse, och även martyrdöd, om det krävs för att vara trogen överlåtelsen till Jesus.

Ett eko från historien. Så beskrivs uppropret från de kristna ledarna av Barnabus fund, en organisation som hjälper förföljda kristna. Man jämför med den ställning som kristna ledare i Tyskland tog mot nazisterna på 1930-talet och hur rumänska kyrkoledare ställde sig emot kommunistregimen på 1980-talet.

Sedan nya regler kring religionsutövning i Kina togs fram i början av året har situationen för troende i landet blivit allt mer pressad. Nu går alltså en stor grupp av kristna ledare ut och deklarerar sin trohet till Kristus över allt annat.


Läs mer HÄR.

25 sep. 2018

Den nya gnosticismen

- Olof Edsinger i Världen idag -
En av mänsklighetens mest seglivade irrläror är den som går under beteckningen gnosticism. Begreppet kommer från det grekiska ordet för kunskap, gnosis, och syftar på den ”upplysning” som bland gnostikerna tenderar att tillmätas en andlig elit – de som inser hur den här världen ”egentligen” är beskaffad.

I gnosis kan ett antal olika synsätt rymmas, men till de vanligaste hör att den synliga världen – skapelsen – är av mindre vikt och att sann frihet bara kan uppnås när vi befrias från världens begränsningar. Det materiella spelas ut mot det andliga, och påfallande ofta är det kroppen och sexualiteten som hamnar i skottgluggen. Sann frihet, säger gnostikerna, är att slå sig fri från sitt jordiska fängelse och förverkliga sig själv på ett andligt plan. Att finna sitt inre ljus.

Det är lätt att se parallellerna mellan gnosticismen och det nyandliga tänkandet. Mer eller mindre tydliga spår av denna filosofi dyker upp inom såväl nyhedendomen som de österländska meditationsteknikerna. Men på senare tid har gnosticismens världsbild fått ett fäste också på ett helt annat område – nämligen i delar av genusvetenskapen.

Världen idag har iflera artiklar uppmärksammat det sociala experiment som just nu pågår på ett antal svenska förskolor. Barn som regelmässigt kallas för ”hen” i stället för han eller hon. Utrensning av klassiska svenska sagoböcker. Påtryckningar mot barnen för att de ska klä sig på ett könsöverskridande sätt. Bannlysning av förment könsstereotypa begrepp som ”snögubbe” och ”jultomte”.

Allt detta kan ses som en förlängning av den konstruktivistiska synen på kön. Alltså den skola inom genusvetenskapen som hävdar att könet inte är något som är, utan något som görs. Som feministikonen Simone de Beauvoir formulerade det redan för 70 år sedan: ”Man föds inte till kvinna, man blir det.”


Läs mer HÄR.

24 sep. 2018

Satt inspärrad i en container i två år för att ha predikat om Jesus


- Världen idag -
I över två år satt Helen Berhane inspärrad i en container i Eritreas öken. Brottet? Hon hade predikat om Jesus. – När vakterna öppnade för att låta oss tömma vår potta rusade de bort från containern för att det luktade så illa där inne, berättar hon för Världen idag.

Trots att Eritrea är ett land som inte har reell religionsfrihet fortsatte Helen att predika. Så småningom togs hon till fånga och spärrades in i en cell med begränsad lufttillgång i elva dagar. När hon kom ut igen fortsatte hon predika och var med att starta en kyrka.

– Vi kan inte skämmas för evangeliet. Tiden är kort, säger hon.

Snart infördes nya religionslagar, som gjorde att Helen och hennes trossyskon var tvungna att stänga kyrkan. I stället började Helen spela in sitt budskap på cd-skivor och dvd:er, som hon delade ut.

Det dröjde inte länge förrän Helen blev gripen. Den här gången tog de henne till polisstationen.

– Jag blev så glad. Det var många andra kvinnor i häktet. Kyrkan hade ju blivit stängd, men nu kunde jag predika och tala om för dessa kvinnor att Jesus älskade dem.

Myndigheterna var dock inte lika glada över Helens förfarande. De beslutade sig för att skicka henne långt bort från staden – till ett militärfängelse – och därifrån förflyttades hon sedan ut i öknen.


Läs mer HÄR

23 sep. 2018

Tidig söndagsmorgon i Örebro den 23 september

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

(Bilden: Från FA Västerås Facebooksida)
Förra söndagen var det soldatinvigning på vår hemkår, Västerås. Vi flyttade hit för ett år sedan och under det året har det varit tre eller fyra soldatinvigningar. Vid något av tillfällena invigdes dessutom flera nya soldater.

En stor del av den gångna veckan har vi tillbringat i bilen. Mer än 150 mil har vi avverkat för mentorsbesök till några av våra fantastiska officerare. 

Nu är det söndag och vi är mitt uppe i en Bibelhelg på kåren i Örebro. Kåren har valt en av mina böcker, Gåvoboken, som utgångspunkt för undervisningen. Igår (lördag) hade vi två pass med bibelundervisning och idag avslutas helgen med förmiddagsgudstjänst. 

Som tema för förmiddagsgudstjänsten har kåren valt "Du är rikare än du tror", som också är undertiteln på min bok. Jag ser just att kyrkoårets texter har "Rik i Gud" som tema för den här söndagen, så det ser ju ut att vara synkroniserat.

Jag kommer att tala med utgångspunkt från Efesierbrevet 1:3 om allt vad du har i Jesus. Det är verkligen sant att du är rikare än du tror. Men motsatsen är också sant: "Du är inte rikare än du tror". Det är vår tro som frigör det som Gud ger så att det blir vårt. Vi blir frälsta genom att tro, genom hjärtats tro och munnens bekännelse. Detta kommer att bli min predikan idag. Om du känner någon som ska gå på gudstjänsten i Örebro idag - tala inte om det för dem!

Så är det snart dags för en ny vecka. För våran del ser ut att bli ännu fler mil i bilen den kommande veckan. Vi skall bland mycket annat köra till Danmark och ha en äktenskapskurs för officerare.

Jag önskar dig en välsignad ny vecka.
Peter Baronowsky

Söndagens texter: RIK INFÖR GUD

 - Bengt Pleijel -
Rik inför Gud kan var och en av oss bli, säger denna söndag. Förmögen på riktigt! Men det gäller att bli klarsynt. Man kan bli grundlurad. I den första texten hamnar vi på en dansbana, där allt snurrar runt med oss. I den andra luras vi av smarta finansvalpar. I den tredje hamnar vi hos en ögonläkare. Det börjar hända spännande saker när vi säger till honom: "Läk mitt öga att jag ser …" jag upptäcker, ser vad som kan göra livet så spännande rikt. Idag får du glädja din bibel att du där läser dagens texter.


1. KALVDANS - Läs Andra Moseboken 32:1-4 och 30-35
    MOSE DRÖJER – FOLKET DANSAR - 32:1-4
    GUD REAGERAR - MOSE GRÅTER - 32:30-35 


2. GUD ELLER VÄRLDEN. Läs första Johannes brev 2:15-17.

3. PENGAR ELLER LIVET. Läs Matteus 6:19-24.

Läs mer HÄR.

22 sep. 2018

Inför söndagen - RIK INFÖR GUD

- Från Kyrkoårets Texter -
2 Mos 32:1-4, 30-35, 1 Joh 2:15-17, Matt 6:19-24, Ps 49:6-12

Söndagens tema är pengar. Av alla begär som finns, så är det faktiskt bara kärleken till pengar som Jesus ställer på samma nivå som sig själv. Detta är enda gången i Bibeln Jesus jämställer något som en herre vid sidan av sig själv.

Det är inte hur mycket pengar vi har som avgör om pengar är vår herre, det är vårt förhållande till dem. Bibeln nämner många rika, gudfruktiga människor. David var enormt rik och ändå en man efter Guds hjärta. Många rika grekiska kvinnor stödde Paulus tjänst (Apg 17:12), osv. Pengar är en god slav men en dålig herre.


Läs mer HÄR.

21 sep. 2018

Läs mer HÄR.

Han vill visa "Vägen" för en svensk kyrka med problem

- Världen idag -
Det blev ingen stillsam sommar-resa till Sverige för Carl-Erik Sahlberg. Den tidigare direktorn i Sankta Clara, numera bofast i Tanzania, predikade på 25 platser. Han berättade även om det framväxande nätverket "Vägen" för "ökad bibeltrohet" inom Svenska kyrkan. 


– År 2015 sitter jag vid min morgonbön i Kilimanjaro och läser Hesekiel 22:30, där det står att Herren inte fann någon som kunde träda i försvar för landet. Då fick jag så stark nöd för den kyrka jag tjänat i 50 år, berättar han.

Han slogs av hur starkt läget förändrats, med ett ökat antal utträden och allt färre förrättningar, som vigslar och konfirmationer. Men det allvarligaste är att gudstjänslivet tynar, menar Carl-Erik Sahlberg.

– I Hälsingland träffade jag en församlingsledare som sade att det i snitt kommer tio personer till söndagens gudstjänst. Och då är präst, organist, kyrkvärd och vaktmästare inräknade, säger han.

– Jag ser också behovet av en bibelväckelse i landet. När jag frågat kristna ungdomar om de läser Bibeln svarar bara två av tio att de gör det.


Läs mer HÄR.

20 sep. 2018

Börje Flygman var ett vrak men Jesus räddade honom

- Inblick -
Livet var slut för Börje Flygman. Droger och ett destruktivt liv hade tagit ut sin rätt. Men det som hans föräldrar och de sociala myndigheterna hemma på Gotland trodde var omöjligt visade sig vara möjligt för Jesus. Börje fick ett helt nytt liv när han blev frälst.


Gömstället var perfekt. Här skulle ingen hitta honom. Ringmuren i Visby skulle bli hans gravkammare. Börje Flygman var 21 år och hade bestämt sig för att avsluta sitt liv. En av de kastelliknande utbyggnaderna i den medeltida försvarsanläggningen skulle bli platsen där allt tog slut. En dödsbringande cocktail bestående av ett stort antal magnecyltabletter, öl och starksprit skulle bli hans hjälpmedel för att kunna checka ut från livet.

Men det gick inte som planerat. En kompis hittade honom och lyckades få med sig sin knarkarkompis till Visby lasarett där man magpumpade honom. Kvinnan som satt extravak hos honom när han vaknade upp sade några ord till honom som Börje aldrig har glömt.
– Jasså, du har vaknat till liv nu. Det är inte meningen att du ska dö, för det finns någon som har en mening med ditt liv....

– Den 17 oktober 1974 blev jag frälst. Jesus frälste mig. Det är det bästa som har hänt i mitt liv. När jag ringde till min mamma på Gotland och berättade att jag tagit emot Jesus sa hon att jag hade blivit tokig. Men sedan, flera år senare, fick jag föra både mamma och pappa till Jesus, berättar Börje.
– Utan Jesus hade jag varit död för länge sedan. Men tänk att Jesus frälste mig och att han gav mig en fru, fem barn och nio barnbarn. Det är Guds nåd rakt igenom.


Läs mer HÄR.

Muslimskt råd vill porta Franklin Graham från Storbritannien

Evangelisten Franklin Graham är planerad att tala på en kristen festival i nordvästra England nästa helg. Men nu anser en muslimsk organisation och flera politiker att Graham borde nekas visum till Storbritannien. Graham har uttryckt hat mot muslimer och andra minoriteter, menar de.

”Lancashire Festvial of Hope” är namnet på den kristna festival som äger rum i brittiska staden Blackpool den 21–23 september. Huvudtalaren på festivalen är amerikanen Franklin Graham, son till världsberömde evangelisten Billy Graham som lämnade jordelivet tidigare i år.

Men nu är det oklart om Graham kommer kunna närvara på festivalen. Flera politiker samt Storbritanniens muslimska råd försöker nämligen hindra Graham från att få visum till landet. Det skriver bland annat tidningen The Guardian.

”Regeringen har tidigare portat individer som de hävdar inte ’främjar allmänhetens bästa´. Herr Grahams uttalanden finns inspelade och visar tydligt ett hat mot muslimer och andra minoriteter”, säger det muslimska rådet, enligt tidningen.

Det rådet syftar på kan vara att Franklin Graham har sagt att islam är en ”ond religion” och att samkönade äktenskap inte är Guds vilja.


Läs mer HÄR.

18 sep. 2018

Jonas satt fast i ett drogmissbruk

- Inblick -
Jonas Karlsson växte upp i Vänersborg och tillbringade i princip all ledig tid i hockeyrinken. Ishockey var hans liv. Han bodde en period i Oslo där han spelade i ett hockeylag men kom till sist till en punkt där han i 25-årsåldern bestämde sig för att lägga skridskorna på hyllan och sluta.


– När jag slutade med hockeyn så blev all träningstid till ett enda festande istället. Det blev droger och mer destruktivt och jag gick all in på det. Jag odlade egna droger och sålde. Allt blev ett enda mörker, berättar Jonas Karlsson för Inblick.
– Jag kom på något sätt till slutet av mig själv. Drogerna kunde inte vara meningen med livet. Tomheten och mörkret hade tagit över, fortsätter Jonas....

– Jag hade ingen aning om vad det innebar att ta emot Jesus i sitt liv, men när pastorn kom hem till mig igen så berättade jag för honom att jag ville ta emot Jesus. Vi bad tillsammans och han hjälpte mig att be frälsningsbönen. Jag bad den bönen av hela mitt hjärta och det bara small i mitt inre när den helige Ande fyllde mig. Jag kände mig helt ren, som ett barn, och skrattade och grät om vartannat.


– I samma ögonblick som jag blev frälst så blev jag totalt fri från allt missbruk av droger, alkohol, nikotin och porr och har inte haft en sekund av abstinens sedan dess.


Där och då bestämde sig Jonas för att han skulle berätta för alla han mötte om det underbara som han varit med om.

– Varför hade ingen berättat detta för mig? Om det är så här fantastiskt att bli frälst, varför har jag inte träffat någon tidigare som berättade det? Jag lovade Gud att ingen människa någonsin skulle kunna säga till mig ”varför har du inte sagt någonting?” Därför blev jag väldigt utåtriktad direkt med min tro.


Sociala medier kan man med fördel använda sig av när man vill nå ut brett med sitt budskap. Jonas tog till Facebook för att berätta om sin frälsningsupplevelse.


– Jag kände väldigt tydligt att det här måste jag vara offensiv med, annars skulle jag inte kunna vara äkta. Jag måste berätta för alla jag möter om Jesus.


Läs mer HÄR.

17 sep. 2018

Natalie Tillberg fann Jesus på New age-mässa

- Dagen -
För tre år sedan döptes Natalie Tillberg i en trädgårdspool. Än i dag känner hon förundran när hon tänker på vilken oväntad vändning hennes liv har tagit.

På ett sjukhus på Gotland ligger en kvinna och kämpar för sitt liv. Samtidigt ringer hennes vuxna dotter från USA och gråter ut sin ångest. Flytten som skulle bli en brytning med alkohol och destruktiva relationer blev det motsatta. Nu är hon tillsammans med en droglangare och alldeles förtvivlad.

Mamman vet inte vad hon ska ta sig till. På sjukbädden ropar hon ut till den Gud hon inte vet om hon tror på. ”Rädda min dotter och rädda mig.”

Där och då vet hon inte att båda bönerna kommer att besvaras.

Läs mer HÄR.

I Hammarbykyrkan blir många muslimer hängivna kristna

I Hammarbykyrkan, söder om Stockholm, samlas en mycket aktiv församling som har språket farsi (persiska) gemensamt. Här har så gott som alla muslimsk bakgrund men är nu hängivna efterföljare till Kristus.

Den persiska föreningen, under ledning av den lutherska prästen Annahita Parsan, samlas varje söndagseftermiddag i Hammarbykyrkan i en av Stockholms södra förorter.

Läs mer HÄR. Betallänk.

16 sep. 2018

Idag utlyser kyrkorna en gemensam bön för Sverige

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. 
Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet. 
Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. 
Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. 
Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. 
Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. 
Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. 
Uppliva bönens låga i våra församlingar. 
Låt oss få känna din Andes ledning. I Jesu namn. Amen.

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 16 september

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

I veckan har vi haft en kusinträff hemma hos oss med några av Ruts kusiner. En av kusinerna skickade för någon vecka sedan detta fina kort på min blivande hustru. Det är hon som sitter i mitten på hästryggen. Då ni ser henne kan ni mycket väl förstå att jag blev förälskad i henne. Fast på den tiden hade jag inte träffat henne. Det var först i nioårsåldern som vi träffades på juniormötena på Stockholms sjätte kår, och det var väl egentligen först tio år efter det som det  tände till.

Bakom Rut sitter hennes äldre bror som är hemma hos Herren  sedan många år. Framför Rut sitter en kusin som var med på kusinträffen hemma hos oss. Den äldre damen framför hästen är en av Ruts mostrar som också är hemma hos Herren nu. Till sist har vi hästen och var han finns vet jag faktiskt inte. 

På tal om Ruts moster så var de sju syskon i familjen: Ruts mamma Mirjam, Hertie (på bilden), Erik, Gunnar, Moody och Astrid. Fyra av barnen blev frälsningsofficerare, tre i Sverige och en i USA. Av de övriga blev en Missionsförbundare på hemorten, en pingstvän i Småland och en blev medlem i en kyrka i Hartford, USA.

Rut har skrivit om förhållandena på den tiden. Följande inlägg finns med i Ruts andaktsbok DAGBOKEN för den 6 januari:
"Min mormor Axelina, som jag själv aldrig träffat, hade sju barn. Flera av barnen emigrerade till USA i början av seklet, och jag har haft privilegiet att få läsa en del av skriftväxlingen som korsade Atlanten den gången. Mormor skrev att det behövdes pengar här hemma, och emigranterna sände ständigt hem en del av sin inkomst. När hennes söner varit i USA i fem eller sex år, skriver hon till dem att huset behöver målas om, och att hon längtar efter dem och hoppas att de snart ska komma hem. Det var bekymmersamt för mormor.
Strax efteråt skriver en av mina morbröder att han fått ”kallelsen” till frälsningsofficer. Han ska stanna i USA och gå på officersskolan, Han skriver om sin överlåtelse till Gud, att ”han inte längre äger sig själv, allt tillhör Gud”. Han skriver att han var helt tillfredställd nu då han lagt allt i Guds hand. Jag tänker: Stackars Axelina! Nu skulle det dröja ytterligare åtta år innan han kunde komma hem till Sverige igen. Men Axelina skriver tillbaka till sin son: ”Må Gud hjälpa och leda dig så att du får bli till stor välsignelse. En gång när vi höll på att förlora dig, bad jag att mina barn skulle få leva och bli till välsignelse. Nu tackar jag Gud och beder för dig
.” 


Och Gud hjälpte Axelina. Och hennes barn och barnbarn blev välsignade, och jag är ett av dem, och jag får leva i uppfyllelsen av hennes välsignelsebön."


Ruts mormor Axelina fick också Silverstjärneorden fyra gånger (Silverstjärneorden ges till modern till en kadett då denne går in på officersskolan). Axelina skrev ett tackbrev till general Evangeline Booth. Brevet finns med i Frälsningsarméns digitala museum BOOTHEUM. Du kan läsa brevet HÄR.

Ja, så kan tankarna gå då man ser moster Hertie hålla i hästen med Lars, Rut och Sam som ryttare.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

15 sep. 2018

Inför söndagen - Döden och livet

- Från kyrkoaretstexter.se -
Jes 26:19, 2 Kor 4:7-14, Joh 11:28-44, Ps 107:18-22

Söndagens text handlar om hur Jesus uppväcker Lasarus. Det är det sjunde tecknet som Johannes tar med i sitt evangelium, som är ett litterärt mästerverk. Språket är nästan barnsligt enkelt, men blir ändå till vacker poesi med väldiga djup.

Johannes avslutar sitt evangelium genom att skriva att hela världen inte skulle rymma alla de böcker som skulle behöva skrivas om han skulle berätta om allt vad Jesus gjorde (Joh 21:25).

Johannes, som var Jesu lärjunge, hade personligen varit med Jesus. Förutom dessa han personligen såg, hade han säkert hört otaliga vittnesbörd om hur Jesus förvandlade människors liv under alla år efter att Jesus farit upp till himlen. Ändå väljer han, med den Helige Andes hjälp, ut sju händelser som han beskriver. Han använder medvetet inte orden ”under” eller ”kraftgärning”, utan det grekiska ordet ”semeion” som mer fokuserar på symboliken bakom undret än själva undret i sig och översätts "tecken"


Läs mer HÄR.

Många förskollärare rädda kritisera genuspedagogik

- Världen idag -
Att könsbaserade ord i barnsånger byts ut på förskolor är inte ovanligt, berättar flera pedagoger som Världen idag har talat med. Rädslan är dock stor för att kritisera genuspedagogiken offentligt. – Om man går ut offentligt med sin kritik är risken stor att man får problem, säger en förskollärare.
Världen idags artikel om en barnskötare som berättar om sina upplevelser av genuspedagogik i förskolan har mött stark kritik från många läsare på nätet. Dåligt att inte låta förskolan eller kommunen komma till tals, har kritikerna menat, och ifrågasatt sanningshalten i artikeln.

Anledningen till att Världen idag varken har talat med kommunen, förskolechefen eller fler pedagoger på förskolan är att vi vill skydda vår källa. Hon är rädd att hon ska förlora jobbet om det framkommer att det är hon som är källan.

Nu har Världen idag talat med en förskolechef på en annan genusförskola och med andra pedagoger som berättar om sina erfarenheter av genuspedagogik. Av rädsla för att komma i onåd på sina arbetsplatser vill dock de flesta av dessa pedagoger vara anonyma.

– På en förskola där jag arbetade bytte man orden i vissa sånger för att undvika att förstärka traditionella könsroller, berättar en 42-årig barnskötare.

I ”Bä, bä, vita lamm” sjöng man att det var pappan som skulle få kjolen och mamman som skulle rocken, berättar hon. Och i ramsan om de fem små aporna sade man, enligt 42-åringen, inte ”mamma ringde doktorn”, utan ”förälder ringde doktor”.

Läs mer HÄR.

14 sep. 2018

”Sätt ner foten mot socialdemokratin, Guds folk!”

- Anders Gerdmar i dagen -
Den auktoritet som kristna har är mycket större än någon politikers. Om vi i enad bön bestämmer oss för att sätta ner foten kommer Gud att höra våra böner, ”avsätta och tillsätta kungar” och skaffa bot åt vårt land.

Frågan är om det betts så mycket för ett val på länge i Sverige. Det är ett ödesval. Under de senaste böneveckorna har det blivit allt klarare för mig att Guds folk i Sverige måste sätta ner foten och säga: ”Hit men inte längre!” Och börja återta mark som förlorats. Vi behöver ett regimskifte, både andligt och politiskt. Och genom bön kan vi få det!

För man kan inte skilja politik och tro från varandra. Daniel säger om Herren att ”Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar” (Dan 2:21). Gud är intresserad av Sveriges inriktning och öde.

Inte så att det ena eller andra partiet skulle kunna lösa Sveriges problem. Alla partier har idéer och politik som är mer eller mindre främmande för biblisk kristendom.

Men vi behöver ett regimskifte bort ifrån en ideologi som grundläggande är antikristen, socialismen. Den började få inflytande i regeringsställning för nästan exakt 100 år sedan och blev från 1930-talet den formativa kraften på en rad samhällsområden. Allt var inte fel. Det är bra att vi har fri sjukvård och fri utbildning, att det finns ett socialt skyddsnät.

Dock är många av de idéer som är förhärskande i vårt land präglade av en socialdemokrati som från 1930-talet ville lägga upp hela samhället på ritbordet, riva ner och bygga nytt. Som Strindberg skrev: ”Här rivs för att få luft och ljus”.

På punkt efter punkt är det reformprogram man planerade och genomförde främmande för kristen tro och livsstil. Jag nämner fyra områden: familj, ”fri sexualitet”, abort och kyrka/utbildning....

Läs mer HÄR.

13 sep. 2018

"Ska vi knäppa händerna?" Nordegren & Epstein i P1

- Dagen -
Ska vi knäppa händerna? undrade programledarna i radions populära talkshow "Nordegren & Epstein". Till tisdagens direktsändning hade man inbjudit Frälsningsarméns ledare, som fick be för Sverige och regeringsbildningen.
– Ja, ni kan knäppa händerna om det känns bekvämt, sa Clive Adams innan han bad den bön som Sveriges kristna råd (SKR) tillsammans skrivit.

Bönen tar upp situationen i Sverige efter valet och den vånda som många känner inför långdragna förhandlingar om en framtida regering.

Bönen är undertecknad av alla kyrkor och samfund som ingår i SKR, och nu uppmanas medlemskyrkorna att använda bönen under gudstjänster och samlingar.

– Vi menar att det är både riktigt och viktigt att vi samlar kyrkan till bön, sa Clive Adams i "Nordegren & Epstein".


Läs mer HÄR.

11 sep. 2018

Genusdagis slängde alla böcker om Pippi och Emil

- Världen idag -
Alla barn ska kallas för ”hen”, pojkar pressas att bära klänning och Astrid Lindgren-böcker har slängts i normkritikens namn. Det är verkligheten på en kommunal förskola i södra Sverige. – En dag viskade en flicka i mitt öra: ”Är jag en pojke eller flicka?”, berättar en av barnskötarna på förskolan.

När Anna började arbeta på en sydsvensk förskola för omkring två år sedan höll hon på att få en chock. En flicka hade kommit fram till henne och visat sin tröja med en fjäril på, varpå Anna hade sagt: ”Oj, vad fin!”. Men det skulle hon inte ha sagt. Genast kom en av de andra pedagogerna fram till henne och sade att man inte får säga till barnen att något de har på sig är fint, eller att de är söta.

Anna försökte därefter tänka på hur hon uttryckte sig, men snart märkte hon att det inte var det enda hon skulle behöva tänka på. När hon sade ”han” eller ”hon” om barnen fick hon nya bannor.

– ”Du får inte könsbestämma barnen. Vi säger hen”, sade min kollega, berättar Anna.

Detta märktes även när Anna skulle läsa böcker för barnen. Personalen hade tagit Tipp-Ex och strukit över alla ”han” och ”hon” och i stället skrivit dit ett ”hen”.

Detta skulle dock inte vara nog.

– En dag när vi rensade bland leksakerna slängde mina kollegor alla Emil- och Pippiböcker. Jag tyckte att det var onödigt att slänga böcker och frågade varför, säger Anna.

Svaret hon fick var att det inte fanns några könsneutrala personer i böckerna. Bokhyllorna på förskolan har nu i stället fyllts med barnböcker med teman som transsexualitet och homosexualitet, berättar Anna.


Läs mer HÄR.

10 sep. 2018

Styr druider och frimurare i Älmhult?

Tre av fem ordinarie manliga ledamöter i Älmhults kommunstyrelse är med i en hemlig orden. Detsamma gäller kommunchefen och kommunens kommunikationschef. En D-uppsats i Sociologi på Umeå universitet avslöjade att den verkliga makten i Piteå inte fanns i kommunfullmäktige, utan i en hemlig orden med druider.

- Ruben Agnarsson i Inblick -
 kommunstyrelsen i Älmhult är ledamoten Bo Mazetti Nissen (M) hög frimurare och har bland annat varit ordförande i frimurareföreningen Linnaeus i Älmhult.
I kommunstyrelsen finns också ledamoten Jan Fagerberg (MP) som har stigit i graderna inom Svenska Druidordens avdelning Avalon i samma kommun.

På Avalons hemliga nätverksträffar möter Jan Fagerberg även sin socialdemokratiske kollega i kommunstyrelsen, Lars Ingvert.

Roland Eiman är kommunchef i Älmhults kommun. Han är sedan länge med i samma hemliga sällskap som Fagerberg och Ingvert.

De träffas därmed regelbundet och informellt inom Svenska Druidorden, i Druidvillan, som ligger precis vid infarten till den kristna tv-kanalen Kanal 10.
Till sin hjälp att hantera kommunens informationsarbete har Roland Eiman valt Magnus Källström som kommunikationschef, även han druid.

När de inte är på jobbet möts de alltså på Avalons konfidentiella nätverksträffar för att bakom svartmålade fönster utföra sina hemlighetsfulla ritualer.

Druider tar besluten
I maj 2005 publicerade Åsa Viklund en D-uppsats i Sociologi på Umeå universitet som visade att den verkliga makten i Piteå inte fanns i kommunfullmäktige, utan i en hemlig orden med druider.

Undersökningen följdes upp av Piteå-tidningen där kommunalrådet Maj-Britt Lindström (s) varnade för att fenomenet var ett hot mot demokratin.
Undersökningen visade att 40 procent av maktens män i staden var medlemmar i Druidorden Merkur.

I Älmhult är det alltså ännu högre procent i kommunstyrelsen: 60 procent.
Den som stöter sig med någon av ordensbröderna riskerar att bli svartlistad i sällskapets mäktiga nätverk, skrev Piteå-tidningen i samband med att uppsatsen släpptes.

Merkurs mäktiga inflytande bekräftades av Maj-Britt Lindström, socialdemokratisk vice ordförande i kommunstyrelsen.
– Det är en skandal att kommunens beslutsfattande sker i hemliga sällskap där inte kvinnor är välkomna. Kommunfullmäktiges inflytande är helt perifert har det nu visat sig, sade hon i Aftonbladet....


Detta är Svenska Frimurare Orden:
I Svenska Frimurare Ordens ritualer sätts lojaliteten med frimurarlogen mot individens rättsmedvetande. ”Är du beredd att ljuga i lydnad för frimurarordens befallningar?” är en av de frågor som ställs redan i invigningsgraden.

Svenska Frimurare Ordens består av tio grader. Gradgivningsritualerna är hemliga, även för den som önskar att bli medlem. Även om det svenska frimureriet menar sig vila på kristen grund är innehållet i ritualerna präglade av besvärjelser, dödssymbolik och egyptisk mytologi: den som går med konfronteras i ritualerna med dödskallar och tvingas lägga sig i en kista.

Svenska Frimurare Ordens Fundamentalstadga, tredje och fjärde kapitlet, beskriver de ritualer som tillämpas när en kandidat blir antagen till den första graden.
Med en bindel för ögonen, en mörk kappa kring halsen och en svärdspets mot sitt bröst förs kandidaten in i logerummet.
Ordförandemästaren, som leder ceremonin, frågar den sökande om han är ”beredd att helt och hållet överlämna eder i våra händer och göras till frimurare efter de lagar och bruk vi lyda…”
Kandidaten får dessutom reda på att frimureriet har en egen religion, och får två gånger frågan om han vill bekänna sig till frimurarnas religion och överge sin egen. Om svaret blir ja anses han ”fela” mot provet, men ordförandemästaren uttrycker samtidigt att ”på det blinda förtroende ni visat vår Orden, kunna vi ej annat än sätta det värde, som edra tänkesätt tyckas förtjäna”.


Läs mer HÄR.

9 sep. 2018

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 9 september

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen och nu är vi hemma i Västerås igen. Igår var det friluftsmöte. Musikkåren spelade och vi hade valaffischer på våra notställ. På valaffischerna uppmanade vi folk att välja Jesus.

Vi ställs inför många val i livet. En del val är viktiga och andra kanske är mindre viktiga. En del val är kortsiktiga och andra långsiktiga.

Det valet som svenska folket ställs inför idag är ett mycket viktigt val. Valresultatet handlar om vem och hur Sverige ska styras de närmaste fyra åren.

Jag kommer naturligtvis att göra min medborgerliga plikt och gå och rösta idag. Men jag har gjort en del val i livet som påverkat mig mer än alla andra val. De valen kommer att avgöra mycket i mitt liv. Inte bara under fyra år, utan varenda dag så länge jag lever.

Det första av de två viktigaste valen jag gjort var då jag lovade att Älska och vårda Rut i nöd och lust så länge jag lever. Det fick jag skriva under på ett dokument.

Utan det löftet är jag inte säker på att jag hade kommit fram till det andra valet: Att älska och tjäna Gud så länge jag lever. Många år efter att jag började leva efter det fick jag också underteckna ett dokument med exakt dessa ord. Det gjorde jag då jag sent omsider blev ordinerad till frälsningsofficer.

Det är lite skillnad på de två förbundslöften som jag gett. Det första gäller inte vem som helst. Jag är den ende som fått privilegiet att vara gift med Rut.

Det andra löftet gäller vem som helst. Att älska och tjäna Gud är inte förbehållet officerare i Frälsningsarmén. Alla är kallade att göra det. Och det löftet är inte begränsat till detta livet, utan får konsekvenser för evigheten.

Eller som Jesus sa: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv!"

Förlorad eller få evigt liv - kan man göra något viktigare val?

Det är valdag! Välj det rätta! Välj Jesus!

Men nu är det söndag och jag väljer att gå på gudstjänst idag.

Ha en välsignad vecka!
Peter Baronowsky

8 sep. 2018

Profetia av Ingemar Helmner

Igår kväll fick jag denna profetia tillsänd. Det är en profetia som framfördes av Ingemar Helmner i Uppsala Baptistkyrka den 9 september 2014 och som pekar fram till dagens datum. Publicerad i mxp.blogg.se.


Om Ingemar Helmner: Läs HÄR.

Stakset, Severin och Weichbrodt köper tält och satsar på kampanj

- Världen idag -
Ett tält med plats för 4 000 personer – och möjlighet till ytterligare utbyggnad – är beställt. Bakom satsningen står den kända förkunnartrion – Sebastian Stakset, Carl Gustav Severin och Weichbrodt – som planerar för en stor evangelisationskampanj sommaren 2019.

Sensommarvärmen har knappt hunnit mattas av innan trion Weichbrodt, Severin, Stakset lanserar en nyhet inför nästa sommar: Ett tält för 4 000 personer – och med möjlighet till påbyggnad .

Med tältet ska de tre förkunnarna göra en stor kampanj, "Det finns hopp", som nu planeras för fullt. Den första orten under turnén blir Sävsjö i Småland och det planeras ske första veckan i juli 2019.

Det var i samband med evangelistskolan på Hjälmargården som Världen idag fick ta del av de tre evangelisternas nya planer för evangeliets utbredande i Sverige.

– Jag är helt övertygad om att folk vill bli frälsta. Människor längtar efter svar på sina existentiella frågor, och att komma till ett tält kan vara lättare än att kliva in i en kyrka, säger Sebastian Stakset.


Läs mer HÄR.

Inför söndagen - Ett är nödvändigt

- Från kyrkoaretstexter.se -

Neh 9:19-21, Apg 20:32-36, Matt 6:31-34, Ps 123

I helgens texter ser vi att människan både har andliga och fysiska behov som behöver fyllas, och Gud fyller båda dessa.

I Nehemja 9 påminns vi hur Gud var med israeliterna i fyrtio år i öknen. Det är som om vi skulle ha påbörjat en vandring 1978 ända tills idag nu 2018! Molnet och elden är en bild av den helige Andes ledning, men gav dem inte bara andlig mat, han försörjde även deras fysiska behov med mat och kläder.

I Apg 20 stannar Paulus till i staden Miletos längs med Turkiets västra kust. Paulus är på väg till Jerusalem med en insamlad hjälpgåva tillsammans med flera representanter från olika församlingar, det är Sopater, Aristarchus, Secundus, Gaius, Timoteus, Tychikus och Trofimus, se Apg 20:4. Även Lukas (Apostlagärningarnas författare) är med och han skildrar berättelsen med många detaljer. 


Läs mer HÄR.

7 sep. 2018

Vill du vara med?

Vi håller på att läsa Gamla Testamentet. Vi började den 1 januari 2017 med Första Mosebokens första kapitel. Nu går vi in i slutspurten. I morgon börjar vi med Hesekiel och den 31 december avslutar vi med Malaki kap 4.

Det som återstår är alltså Hesekiel, Daniel samt de mindre profeterna. Dom har inte fått det namnet för att de var kortare till växten än de andra profeterna. Det har mer att göra med storleken på deras böcker. De tolv mindre profeterna bukar kallas "Tolvprofetboken" På Jesu tid var de mindre profeterna samlade i en enda bokrulle. Därav namnet. 

Vill du vara med i den dagliga bibelläsningen fram till nyår? Skriv ett mejl till info@rupeba.se och skriv UTMANINGEN. Då kommer du att få ett mejl varje morgon med en miniandakt och något att tugga på från dagens kapitel.

LÖFVÉN eller KRISTERSSON - JESUS ÄR ÄNDÅ KUNG

- Dagen -
Valet är inte oviktigt, men det finns ett viktigare val att göra. Nu kastar sig Frälsningsarmén i Skillingaryd in i valrörelsen - med hjälp av Jesus.

LÖFVÉN eller KRISTERSSON - JESUS ÄR ÄNDÅ KUNG
Med det budskapet kastar sig Frälsningsarmén i Skillingaryd in i valrörelsen. De har satt upp valaffischer, satsa på Facebook och delat ut lappar i brevlådor, traditionellt valarbete med andra ord. På söndag klockan tio är alla välkomna och lyssna till valtalet i kyrkan, vilket "råkar" sammanfalla med traditionell gudstjänsttid på orten.

– Egentligen är det en vanlig gudstjänst, men vi kallar det för ett valmöte. Det här är ett lite ovanligt sätt att predika det budskap som vi alltid brukar predika, säger löjtnant Erik Johansson till Dagen om satsningen. 


Läs mer HÄR.

6 sep. 2018

Bön inför valet


Vi har en värderingskris i vårt land


- Ruth Nordström i Världen idag -

Valet närmar sig med stormsteg. Det blir en rysare, ett riktigt ödesval. Under de senaste veckorna har tonen i debatten blivit allt hetsigare och frågorna ställs på sin spets. Vem eller vilka ska få makten i Sverige?

Bortom sakfrågorna, bortom affischerna och vallöftena, finns ytterst sett en avgörande fråga: Vilka värderingar ska få störst utrymme i Sverige? För bakom politiken, bakom de politiska ledarna, står människor. Människor med värderingar. Och det är värderingarna som avgör vilka frågor som prioriteras och vilka val som görs. Det är dessa värderingar som i slutänden kommer att påverka samhällets riktning och människors vardag.

Sverige anses i dag vara världens näst mest sekulariserade land. Många krafter i samhället vill göra sekularism till en överordnad, ”neutral” norm − trots att sekularism inte på något sätt är neutralt, utan en filosofisk övertygelse och en grundhållning bland andra.

Resultatet av sekulariseringen visar sig främst när det gäller värderingar och synen på människan. Människans värde mäts i förmåga, produktivitet, samhällsnytta och önskvärdhet. Vi får ett utsorteringssamhälle, där barn med oönskade egenskaper sorteras bort och fråntas rätten till liv, och där gamla, sjuka och ”improduktiva” människor ses som en belastning och kostnad för samhället och erbjuds en ”värdig död” − läs, rätten att dödas, av sig själv eller av vårdpersonal....


I ett sekulariserat samhälle upphöjs så småningom sekularismens norm till den enda, förhärskande, rätta normen. Den så kallade ”toleransens” mångfärgade flagga blir snart odemokratiskt enfärgad, och den verkliga toleransen för oliktänkande krymper i takt med att åsiktskorridoren smalnar alltmer till en trång, likstöpt form, där endast de politiskt korrekta och godkända åsikterna får utrymme.


Läs mer HÄR.

5 sep. 2018

Frälsningsarmén gör startkit inför dyr skolstart

- Dagen -
 

Ryggsäck, höstskor, jympakläder - det är en hel del som behövs när skolan startar om efter sommarlovet. För de som lever på minimum blir det en hård smäll. Frälsningsarmén gör flera insatser för föräldrar och barn inför skolstarten.

I genomsnitt kostar en skolstart för ett barn runt 1 100 kronor, enligt en undersökning från Blocket och Kantar Sifo. För en ensamstående förälder som redan lever på existensminimum blir det en tuff ekvation att lösa. Det är här Frälsningsarmén kommer in i spelet.

Helena Andersson är kårledare för Kår 393 i Stockholm och ansvarig för församlingens sociala verksamhet. Hon har de senaste veckorna varit med och delat ut kläder till skolbarn och en och annan matkasse.

– Alla vi möter får berätta vad just de behöver hjälp med, säger hon.

– Och vi försöker på bästa sätt hjälpa dem med vad vi kan. En av kårerna har exempelvis delat ut ett skolstartskit med en ryggsäck fylld med det som behövs, som pennor, block och sådant.

Genom kårernas sommarläger för ensamstående föräldrar eller genom andra verksamheter får Frälsningsarmén kontakt med de som behöver hjälp. Ryktet om var hjälp finns att få brukar också sprida sig på egen hand. Förutom ensamstående kan det vara arbetslösa, sjukskrivna eller nyanlända som hör av sig.


Läs mer HÄR.

4 sep. 2018

”Civilsamhället måltavla i hätsk och okunnig debatt”

- Clive T Adams med flera representanter för civilsamhället i DN Debatt -

Civilsamhället är en garant för ett välfungerande samhälle. Men just nu är inte minst den del som på olika sätt vilar på religiös grund en tydlig måltavla i en allt mer hätsk debatt. Politiken behöver skaffa sig kunskap för att förhålla sig sansat och balanserat till de religiösa rörelserna, skriver företrädare för civilsamhällesorganisationer....

Civilsamhället är arenan för människor att organisera sig demokratiskt i enlighet med sin övertygelse. Det konfessionella civilsamhället har en unik roll för att bekämpa avarter där religion används som argument för motsatsen till vår människosyn om allas lika värde. Det har också särskilda nycklar för den existentiella hälsan, som ser ut att sjunka i vårt land.

Det måste finnas utrymme och stöd för den andliga dimensionen av människan i ett samhälle. Liksom civilsamhället i stort är trosbaserade organisationer pusselbitar för människans förståelse av världen och sin egen plats i den. Det finns många anledningar att värna den religionsfrihet, yttrande- och organisationsfrihet som gått hand i hand med hela det svenska demokratiska projektet.


Läs mer HÄR

Mitt vittnesbörd - Del 2

I morgon kommer del 2 av mitt vittnesbörd. Nu börjar det hetta till!
Jag räknar sedan med att återkomma med ett avsnitt varje onsdag under hösten.

Missade du förra veckans avsnitt kan du läsa det HÄR.

2 sep. 2018

Kyrkor, var står ni egentligen i frågan om samboförhållanden?

"När man till och med kan höra pingstvänner svaja i homosexfrågan, börjar man verkligen undra var frikyrkorna står."

- Debattinlägg i Dagen - 
Det är inte lätt att veta vad dagens frikyrkor står för i olika tros- och livsstilsfrågor. Ibland kan företrädare för samma samfund ge olika svar, och inte sällan uttrycker de sig väldigt luddigt.

För 20–30 år sedan var det en självklarhet i många frikyrkor att sex är något som enbart får utövas inom äktenskapet. I dag ser vi hur samboförhållanden blivit alltmer accepterat, även i mer konservativa frikyrkor som Pingströrelsen och Evangeliska frikyrkan. När man till och med kan höra pingstvänner svaja i homosexfrågan, börjar man verkligen undra var frikyrkorna står.

Inte bara otukt, även girighet tillåts breda ut sig. Dagen kunde tidigare i år (den 17 januari) berätta att en grupp pingstvänner vunnit miljonbelopp på Postkodlotteriet. Tidningen ställde inte en enda kritisk fråga, vilket jag bara kan tolka som att hasardspel numera är accepterat i dagens kyrkor. En ståndpunkt som går på tvärs mot många av de protestantiska kyrkornas historiska syn.

En bakgrund till den nuvarande situationen tror jag är att många uppfattningar rörande tro och livsstil i många frikyrkor har varit underförstådda, snarare än klart uttryckta. Det har gjort att när förändringar väl kommer, kommer de smygande. Jag kan inte minnas att sambofrågan inom något samfund har varit föremål för ett officiellt beslut, som föregåtts av en öppen debatt, där man fastslagit att man tidigare tolkat Bibeln fel och att det numera är att okej att bo sambo. 


Läs mer HÄR.

Tidig söndagsmorgon den 2 september

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen och sommaren är över för den här gången, i varje fall enligt kalendern.

Vi har fortfarande lite ledigt kvar innan vi börjar arbetsåret. Under veckan har vi varit på en utlandsresa.

I fredags morse var jag ute på promenad i solskenet. Mobilen ringer från ett nummer som jag inte känner igen. Jag svarar med mitt namn, men tydligen uppfattar den som ringer inte vad jag sagt och undrar om han har kommit till fel nummer. Jag frågar honom vem han söker och han svarar "Rut eller Peter". 

Jag talar om att jag är Peter, han säger sitt namn och jag börjar förstå vem jag talar med.

Den gamle mannen heter Stig och brukade komma på våra möten på kåren i Nacka. Då vi sist såg honom var han 85 år och nu hade han blivit 94. Stig börjar med att berätta att han många gånger under dessa nio år hade försökt att komma i kontakt med oss, men gett upp varje gång eftersom han inte hittade något telefonnummer. Och datorer förstod han sig inte på. 

Men nu gjorde han ett nytt försök. Han tog mod till sig och ringde till Frälsningsarméns Högkvarter i Stockholm och där talade han med en person som heter Anna-Karin och då han berättade  att han kände Rut och Peter sa hon att det gjorde hon också. Hon bad Stig att hälsa till oss från henne då han ringde oss, och den hälsningen kom fram.

Vad var Stigs egentliga ärende? Han frågade lite om hur vi hade det och vad vi gjorde och jag frågade detsamma om honom. Sedan kom hans ärende. Han ville tala om att han köpte Ruts DAGBOKEN av oss på kåren i Nacka och att han läst den varje morgon sedan dess. Det var viktigt för Stig att jag framförde detta till Rut, och det gjorde jag.

Nu tror jag att Stig räknade fel. Det är nio år sedan vi lämnade Nacka och jag är ganska säker på att han skaffade boken flera år tidigare. De sista åren var vi inte kårledare för kåren. Jag berättade att vi efter tiden i Nacka jobbade tre och ett halvt år i Lettland, sedan bodde vi ett halvår i Stockholm för att sedan flytta och jobba i Norge i fyra år och för att till sist flytta hem till Sverige där vi jobbat för Frälsningsarmén det sista året.

Efter samtalet började jag tänka efter på Stig och DAGBOKEN. Om vi bara räknar de nio åren som Stig talade om och om han har läst DAGBOKEN varenda morgon, så har Stig under den tiden läst en hälsning från Rut 3.285 gånger. Varje morgon under nio år har han fått ett bibelord, en andakt och en bön att be. 

Och så tänkte jag vidare. Stigs exemplar av boken är bara ett exemplar av de mer än 1.800 exemplaren av boken som vi sålt eller givit bort. Tanken svindlar...

Ja, jag vet att alla 1.800 exemplaren av DAGBOKEN inte blir lästa varje dag under nio år, men vi får ofta höra liknande berättelser på många platser där vi reser runt.

Och dessutom, DAGBOKEN är bara en av de böcker vi skrivit och jag blir på nytt påmind om varför vi håller på med bokskrivandet. Det är helt enkelt en del av vår förkunnartjänst. De ord vi talar ut blir fort bortglömda, men de ord vi skriver kan fortsätta att leva på olika sätt.

Det är naturligtvis en stor välsignelse varje gång vi får höra att "en del föll i god jord", som Jesus säger (Mark 4:8).

Så, vi fortsätter att tala. Det kommande skolåret har vi många tillfällen att undervisa i olika sammanhang.

Och vi fortsätter att skriva. Vi skriver varje dag på hemsidan och nya böcker är på gång. Just nu håller jag på att skriva en bok om Jesu återkomst, som är ett av de mest frekvent förekommande ämnena i Nya Testamentet. Jag räknar med att den boken blir färdig under 2019 "om Herren dröjer", som de gamla pingstvännerna brukade säga.

Men nu är det söndag, och snart dags att gå på gudstjänst.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky


PS1
Vi tjänar inga pengar på vår bokförsäljning och det är inte heller meningen. Om det någon gång blir överskott investerar vi det i nya böcker som vi kan sälja eller ge bort.


PS2
Vi har sålt många fler exemplar av den norska översättningen av DAGBOKEN än av den svenska. (Jag tycker inte om att Sverige alltid ska komma tvåa efter Norge)

1 sep. 2018

Inför söndagen: ENHETEN I KRISTUS

- Från kyrkoaretstexter.se -
Hes 37:15-22, Ef 4:1-6, Joh 17:9-11, Ps 95:1-7

Den kristna enheten är inte baserad på att man har jämkat och röstat fram ett program som alla till sist lite motvilligt enas kring. Den kristna enheten är istället som Efesierbrevet 4:3 uttrycker det – en andens enhet.

Denna andens enhet i tron får yttre konsekvenser för hur vi lever våra liv och hur vi ser på Guds församling.

I Joh 17 ber Jesus för alla troende att de ska vara ett. I vers 18 ser vi att enheten börjar med att ”de tror på mig [Jesus] genom deras [apostlarnas] ord”. Enheten centreras kring KRISTUS och hans ORD!


Läs mer HÄR.