29 feb. 2024

Dagens andakt, den 29 februari

 

”Min tid står i dina händer…” (Ps 31:16 LB)

Idag är det skottdagen, en extra dag, som vi får bara en gång vart fjärde år. En extra dag! Visst är det så, att vi ofta längtar efter en extra dag, när vi är pressade av uppgifter, som vi har svårt att hinna med. Och idag får vi den där extra dagen.

Men egentligen kan man säga, att den här dagen inte skiljer sig från alla andra dagar. Den följer på gårdagen och föregår en okänd morgondag. Egentligen är det här bara en vanlig dag.

Eller också kan vi se på alla dagar som ”extra” dagar. Varje ny dag är en extra dag i ditt liv, en dag med speciella möjligheter som aldrig funnits förut, en extra förmån som vi får av bara nåd. Låt oss använda den extra dagen väl.

BÖN

Tack för att du gett mig en ny dag. Hjälp mig att använda varje ögonblick av den här dagen på ett ansvarsfullt sätt, antingen jag vilar eller arbetar hårt.


Psalm 110 - HÄREN SAMLASBibelläsning:
 Psalm 110
"Villigt kommer ditt folk när du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte" (Ps 110:3)

Detta är en bibelvers som man ofta sjöng i kyrkor och konferenser på 1970-talet. Den handlar om att folket kommer då Herren samlar sin här.

Om man slår på ordet "här" på wikipedia.se, får man reda på att "här" är ett gammalt germanskt ord som betyder "armé".

En armé består av soldater som står under auktoritet och som har ett enda mål: att besegra fienden. Vårt mål som kristna är inte att strida mot människor, utan mot "ondskans andemakter" (Ef 6:12). Det är dessa som är våra fiender.

Det finns mycket av ondska i vårt moderna samhälle. Människor går under i avsaknad av kunskap om Herren. Men Herren samlar sin armé för att slåss emot ondskan och befria människor. Herren samlar en armé för att rädda människor i vår tid - en frälsningsarmé.

Är du med då Herren mobiliserar och samlar sin armé, eller sitter du bara på läktaren och betraktar striden?

______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Är jag stridsklar?

_________________________________

HIMLEN ÄR MITT VITTNE – Job 16

 

Bibelläsning: Job 16
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+16&version=SFB15

"Se, redan nu har jag i himlen mitt vittne, i höjden min försvarare. Mina vänner bespottar mig, mitt öga fäller tårar inför Gud." (Job 16:19-20 FB)

Jobs vänner fortsätter att anklaga honom på ett orättfärdigt sätt. Den enda tröst som Job kan finna i universum är att Gud ser honom och att Gud känner till den verkliga situationen.

På samma sätt upplever Stefanos sin situation då han håller på att stenas till döds. Hela omvärlden är emot honom, men himlen är öppen: "När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Men uppfylld av den helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida." (Apg 7:54-55).

Då du upplever att alla överger dig eller anklagar dig finns kanske din enda ljuspunkt i kunskapen om att Gud känner till den verkliga situationen.

Det är bättre att vara rätt inför Gud än att vara omtyckt av alla människor. 

- Mannakorn att tugga på under dagen:  Det är bättre att vara rätt inför Gud än att vara omtyckt av alla människor. 
____________________
Innehåll:
Jobs svar på Elifas andra tal.

Kommentar:
Job går tillrätta med sin vänner. Han säger att nu har han hört samma anklagelser många gånger och att vännerna är bedrövliga tröstare (vers 2-3).

Om Job hade varit i vännernas ställe och vännerna hade varit i Jobs situation, skulle han möjligen ha gett samma råd, men han skulle framför allt styrka dem och ge dem lindring (vers 4-5). 

Återigen drömmer Job om att det finns en medlare i himlen som för hans talan (vers 19-21). Den drömmen går många år senare i uppfyllelse genom Jesus: "Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus" (1 Tim 2:5). Job benämner till och med tröstaren med ordet "människoson" (vers 21).

Till eftertanke:
Då du upplever att människor överger dig eller anklagar dig finns kanske din enda ljuspunkt i kunskapen om att Gud känner till den verkliga situationen.
- Gud ser allt (till och med det som vi helst inte vill att han ska se).

28 feb. 2024

Två olika profetior: Väckelse kommer starta i Sverige

 

(Bildtext: Människor i Sverige kommer börja vända sig till Gud, enligt två olika profetior. Foto: Janerik Henriksson)

- Från Världen idag. Ingrid Byström -

En världsvid väckelse med häpnadsväckande mirakler kommer att bryta fram i Skandinavien, med början i Sverige. Det är budskapet i en profetia till en afrikansk pastor som nu sprids i sociala medier. I ett annat profetiskt budskap, från USA, talas det samtidigt om väckelse i Sverige.

– Jag tror inte att vi bara kan avfärda sådana ord, men vi behöver förstå att det finns ett allvar i det också, säger Johnny Foglander.

Dagens andakt, den 28 februari

 

”Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord.”
(Ps 19:2-5)

 Om du har flugit långt i västlig riktning någon gång, har du säker förstummats av att solen aldrig tycks gå ner. Det beror på att tiden i varje tidzon är en timme tidigare än tiden i den angränsande zonen österut. Vi vet att när det är natt på ena sidan jordklotet så är det dag på andra sidan.

Detta är fascinerande när man tänker på den kristna kyrkan som finns och verkar över hela jorden. Det är verkligen en kyrka som aldrig sover. När vi beder vår aftonbön, beder några av dina trossyskon sin morgonbön och andra åter sin middagsbön. Det är som att vi överlämnar en stafettpinne till de andra, och vi kan tryggt gå till vila på kvällen. Psalmisten skriver:

När jorden sig i rymden vänder
och ljuset går från trakt till trakt
ditt lov väcks upp i nya länder
Din kyrka håller troget vakt 

Den sol som oss till vila viger
För andra tänder arbetsdag
Ur andras hjärtan bönen stiger
Om kraft att vandra i din lag. 

BÖN

Tack Jesus att jag får vara en del av din kyrka, som aldrig sover. Hjälp mig att troget stå på min post och fullgöra mitt uppdrag där du har ställt mig. Hjälp mig att stämma in i himlens förkunnelse om din härlighet, och tillsammans med himlavalvet vittna om dina verk.

Psalm 109 - OSKYLDIGT ANKLAGAD

 


Serien från Psaltaren finns också i bokform med titeln: "nya PSALMBOKEN - Han låter mig vila på gröna ängar". I boken finns även kommentarer till varje psalm. Boken kostar 160:- Du kan köpa den i rupebas webbshop (rupeba.se) eller genom ett mail till info@rupeba.se. Postens porto tillkommer.

En-om-dagen. Läs långsamt och "lyssnande"

Bibelläsning: Psalm 109
"Jag har blivit till åtlöje för dem, när de ser mig skakar de på huvudet." (Ps 109:25)

I denna psalm är David omringad av fiender som vill honom illa och han utropar "Hjälp mig, Herre, min Gud! Fräls mig enligt din nåd." (vers 26)

Det kan vara tungt att tro eller veta att andra människor talar illa om mig och att uppleva att de skakar på huvudet och berättar saker om mig som inte är sanna. Det finns kanske ingen arena där jag kan försvara mig. Jag bara hör, eller tror mig höra, att det talas bakom ryggen på mig.

Den enda tröst jag har i en sådan situation är att Herren vet hur det verkligen är: "Ty han står på den fattiges sida för att frälsa honom från dem som dömer honom" (vers 31).

David vet att han har gjort allt med bästa uppsåt och med kärlek men får uppleva att han ändå blir motarbetad och hatad: "De lönar gott med ont och min kärlek med hat." (vers 5). Då gör David något som kan vara svårt, men som är det bästa i liknande situationer. Han ber för dem som anklagar honom: "Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem" (vers 4)

_____________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Idag ber jag för dem jag har svårt
att älska
_______________________________

HAVANDE MED GLÄDJE - Job 15


Bibelläsning: Job 15

Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+15&version=SFB15

"De går havande med elände och föder fördärv, deras moderliv alstrar förvillelse." (Job 15:35 FB)

I Elifas andra tal går han tillrätta med Job och säger något som återkommer på olika platser i Bibeln. Det vi går havande med föder förr eller senare fram något.

I Psaltaren läser vi att då man avlar ondska, blir man havande med olycka och föder lögn (Ps 7:15).

Jesaja säger att de som förtröstar på tomhet och talar lögn går havande med olycka och föder fördärv (Jes 59:4).

I Jakobs brev kan vi läsa att då vi går havande med begär blir synden så småningom fullmogen och föder död (Jak 1:15).

Budskapet är detsamma. Då vi umgås med negativa nedbrytande tankar är det som ett havandeskap och då det negativa, synden, är fullmogen föder den synd.

Det gäller att avbryta ondskans havandeskap så tidigt som möjligt, innan det har fått fäste i våra liv.

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill avbryta ondskans havandeskap
så tidigt som möjligt, innan det har
fått fäste i mitt liv. 

_______________________________

Innehåll:
Elifas andra tal till Job. 

Kommentar:
Här kommer Elifas andra tal. Nu är han mycket mer dömande i det han säger. Elifas påstår att det är Jobs synd som lägger orden i Jobs mun och hans egna ord dömer honom (vers 5-6). 

Job antyder också att det som drabbat Job är helt normalt för den "gudlöse" (vers 20f).

Även om det ligger mycket vishet i Elifas råd, synden kan ofta liknas vid ett havandeskap som till slut får makt över oss, så är det absolut inte sant i Jobs fall.
Jobs lidande har helt andra orsaker (Om du har glömt det kan du läsa det första kapitlet i Jobs bok).

Till eftertanke:
Varken Job eller hans tre vänner har en aning om orsaken till Jobs lidande, men ändå för de ett utdraget resonemang genom hela Jobs bok.
- Det borde kanske lära oss att inte vara så tvärsäkra vårt dömande av andra människor. Eller av oss själva.

27 feb. 2024

Dagens andakt, den 27 februari

 

”Det är ditt fördärv Israel att du är emot mig, din hjälp…” (Hos 13:9)

Ofta har jag sett det - t.ex. när föräldrar hämtar sina barn på dagis. Och när jag tänker efter, har jag också själv upplevt det ibland, när barnen var små. Föräldrar och barn har varit ifrån varandra en hel dag. De har längtat efter att träffas. Men när så föräldern kommer för att hämta sitt barn, blir den lilla som förbytt. Hon eller han sparkar och slår och gör vilt motstånd mot förälderns försök att trösta och hjälpa. Man känner sig ganska hjälplös som förälder i den situationen och det är lätt att tänka att de som haft hand om barnet hela dagen har bättre hand med det, än man själv.  Men verkligheten är kanske den, att när föräldern kommer, kan barnet äntligen slappna av och ge uttryck för sin frustration över att ha blivit lämnad ensam.

Ibland uppför vi oss som det lilla barnet, som ger fullt utlopp för sin frustration emot den som verkligen älskar och vill vårda det. När Gud kommer oss nära, avvisar vi honom bryskt. Vi ”är emot” Gud, han, som är vår enda säkra hjälp. Tänk om vi istället kunde slappna av och låta honom ta hand om oss.

BÖN

Fader, du längtar lika mycket efter gemenskap med oss, som vi längtar efter gemenskap med dig, i djupet av vårt inre. Vi förstår kanske inte alltid att vår frustration har sin rot i vår längtan efter dig. Kom och ta hand om oss idag. Hjälp oss att vila i din famn.

Psalm 108 - NÅD OCH SANNING

 


En Psalm om dagen. Läs långsamt och begrunda!


Bibelläsning: Psalm 108 
"Ty din nåd är stor och når upp över himlen och din sanning upp över skyarna" (Ps 108:5)

Också denna psalm är en lovsång till Gud. Den handlar om hur väldig Gud är och hur oändlig hans nåd är.

När författaren beskriver oändligheten säger han att den inte bara når till himlen utan till och med över himlen. Hur långt är det till himlen? Hur långt blir det då om man fortsätter ännu längre bort?

Men psalmen talar inte bara om nåd. Den talar också om sanning. Då Jesus kom, många år efter att psalmen skrevs, så kom han också med både nåd och sanning (Joh 1:14).

Sanningen är, att Gud är helig och att han inte kompromissar med synden. Synden är en verklighet i vår värld och i våra liv, även om många idag försöker att bortförklara den. Man säger att "det är väl inte så farligt." Men det är farligt. Så farligt att Gud fick sända sin egen son för att sona för vår synd.

Sanningen finns i Guds ord. Det är evigt och står fast, även om många idag försöker att nedvärdera dess betydelse.

Men som sagt, Jesus kommer inte bara med sanningen om rätt och fel. Han kommer också med nåd. Han vet hur bräckliga vi människor är och hur ofta vi misslyckas. Han ger fullständig nåd och förlåtelse genom Jesus.

"Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9).

Guds eviga sanning står fast, Han ändrar inte på den och Guds oändliga nåd står fast ända till den dag Jesus kommer tillbaka till jorden.
______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Jesus kom med nåd och sanning.
______________________________

Idag läser vi två kapitel i Jobs bok, Kapitel 13 och 14

 Idag läser vi två kapitel i Jobs bok:

"VARFÖR DÖLJER DU DITT ANSIKTE?" – Job 13

Bibelläsning: Job 13
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+13&version=SFB15

"Varför döljer du ditt ansikte och ser mig som din fiende?" (Job 13:24 FB)

Job upplever i sin förtvivlan att Gud döljer sitt ansikte för honom. Kanske kan vi uppleva det på samma sätt då allt är mörkt runt omkring och vi inte ser någon utväg.

Men Gud finns där hela tiden. Antingen vi kan uppleva honom eller inte. Vi kanske skulle önska att Gud visade sig på ett annat sätt, men han finns där.
 
Emmausvandrarna var bedrövade därför att Jesus inte längre fanns hos dem. Men i själva verket gick han tillsammans med dem. De till och med talade med honom utan att förstå att det var Jesus de talade med. Men så fick de sina ögon öppnade och de kunde se det som hade varit en verklighet en god stund. Jesus var där hos dem. (Luk 24:13-32).

Jakob var på flykt och försökte få ordning på sitt liv. Plötsligt förstod han att Gud var med honom och hade varit med honom: "Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte." (1 Mos 28:16).

Vi ber ofta "Vänd ditt ansikte till oss", men jag tror att om vi vänder vårt ansikte till Gud kan vi få uppleva att hans ansikte redan är vänt till oss.
_______________________________ 

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Du omsluter mig på alla sidor och
du håller mig i din hand.

_______________________________________

Innehåll:
Job fortsätter sitt svar till Sofar och de andra två vännerna (vers 1-18)

Job slutar att tala till sina vänner och vänder sig direkt till Gud (vers 19-28)

Kommentar:
Job fortsätter sitt tal till vännerna och framhåller att han vet lika mycket som vännerna (vers 2). Han jämför vännerna med en värdelös läkare (vers 4). Job säger till och med att den bästa hjälp de skulle kunna ge honom är att tiga i stället för ge honom lögnaktiga råd (vers 4-5).

Mitt i sitt tal till vännerna vänder sig Job i stället till Gud och ber Gud visa honom vilka synder han straffas för. Han frågar också varför Gud vänder sitt ansikte från honom (vers 23-24).

Job frågar också Gud om allt detta händer på grund av hans ungdomssynder (vers 26). 

Till eftertanke:
En dikt till Job och till dig av en okänd författare:

En mans dröm... 
   En natt hade en man en dröm.
Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud.
   På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram.
Han märkte att vid varje period i livet, fanns spår i sanden av två par fötter, det ena var hans det andra var Guds.
   När den sista delen av hans liv framträdde, såg han tillbaka på fotspåren i sanden.
   Då såg han att många gånger under sin levnads vandring, fanns bara ett par fotspår.
   Han märkte också att detta inträffade, under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.

   Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud: "Du sa den gången jag bestämde mig att följa dig, att du aldrig skulle överge mig, utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv, har det funnits bara ett par fotspår.
Jag kan inte förstå att du lämnade mig, när jag behövde dig mest"
   Gud svarade:
"Mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig
under tider av prövningar och lidande.
När du såg bara ett par fotspår - det var då jag bar dig"

 

LIVETS MENINGSLÖSHET – Job 14

Bibelläsning: Job 14
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+14&version=SFB15

"Människan, av kvinna född, lever en kort tid och mättas av oro. Likt ett blomster växer hon upp och vissnar, likt en skugga flyr hon och kan ej bestå." (Job 14:1-2)

Job upplever livets meningslöshet. Människor är som ett blomster som växer upp och strax vissnar bort igen. Eller som en skugga som passerar.

Författaren till Predikaren uttrycker samma känsla: "Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt. Vad vinner en människa med all sin möda, som hon gör sig under solen? Släkten kommer, släkten går, men jorden står evigt kvar. Solen går upp och solen går ner och skyndar sedan åter till den plats
där den går upp
." (Pred 1:1-5)

Jag är beredd att hålla med Job och författaren till Predikaren. Livet är meningslöst och fåfängligt - om Gud inte finns. Men de goda nyheterna är att Gud finns. Han har skapat oss för gemenskap med honom och tron på Gud låter oss få uppleva det eviga livet som börjar redan här och nu. 
_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Livet är meningslöst om inte Gud fanns.
Men han finns!

_______________________________

Innehåll:
Job avslutar sitt svar på Sofars första tal och talar om livets hopplöshet.

Kommentar:
Jobs svar på Sofars första tal (Kap 12-14) vänder sig inte bara till Sofar utan till alla tre vännerna. Men i mitten på kapitel 13 övergår Job till att tala till Gud.

I kapitel 13 ifrågasätter Job Guds handlande. I Jobs ögon bryr sig Gud mer om blommorna och träden än människorna (vers 3+7).

I Gamla Testamentet finns ingen klar undervisning om uppståndelsen till ett nytt liv efter döden, men Job drömmer om att det skulle finnas en uppståndelse efter döden: "Kan en människa som en gång dött få liv igen" (vers 14).

Till eftertanke:
I Nya Testamentet är uppståndelsen från de döda ett huvudämne:

"Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord". (1 Tess 4:13-18).

Läs också 1 Kor 15:51-55.

26 feb. 2024

Dagens andakt, den 26 februari

 

”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.” (Heb 10:23)

Jag läste ett reportage från årets bokmässa. Det var ett referat från ett seminarium där Göran Skyttes bok ”Omvänd” behandlades. Göran Skytte hör till en av de ”kändisar” som omvänds till kristen tro under senare tid. Göran Skytte berättade att när hans bok, som beskriver hans omvändelse, skulle ges ut fick han en massa goda råd från människorna runt honom. De flesta handlade om att han på något sätt skulle hålla tillbaka sin bekännelse, för att inte riskera att bli ”stolleförklarad”. Men Skytte var inte rädd för detta utan säger ungefär: ”hur lågt man än sätter ribban, finns det ändå en skara som anser att man gått för långt”.

Jag tyckte om den formuleringen, och kände mig uppmuntrad att tydligt berätta för världen, vad Gud kan göra i en människas liv om hon bara låter det ske. Även om vi är aldrig så försiktiga när vi vittnar om Jesus, så kommer det alltid att finnas människor som känner sig provocerade av vår bekännelse.

BÖN

Herre hjälp mig idag att fortsätta att bekänna mitt hopp. Hjälp mig att lägga ribban för mitt vittnesbörd där du vill att den ska ligga, varken för lågt eller för högt. Då blir mitt vittnesbörd tydligt och du blir ärad.

Psalm 107 - VAD SÄGER HERRENS ÅTERLÖSTA?

 


En psalm om dagen. Läs sakta, begrunda...

Bibelläsning: Psalm 107
"Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Så säger Herrens återlösta..." (Ps 107:1-2)

Vad säger Herrens återlösta? Psalmisten svarar: De tackar Herren för hans godhet och nåd.

Psalmen talar om olika situationer där människor varit i trångmål. Gång på gång återkommer orden: "Men de ropade till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål"

Det får också vi göra. Vi får se tillbaka på vår historia. Vi får se de olika situationer där vi har varit i nöd och ropat till Herren. Vi får tacka för att han gav sitt liv för att göra det möjligt för oss att ta emot frälsningen.

Vi får tillsammans med kören av Herrens återlösta stämma in i lovsången om att Herren är god. 

______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Gud är god!
______________________________

ALLT ÄR INTE GUDS FEL – Job 12

 

Bibelläsning: Job 12
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+12&version=SFB15

"Han utgjuter förakt över furstar och lossar bältet på de starka. Han avslöjar mörkrets djupheter och för dödsskuggan ut i ljuset. Han låter folkslag växa och förgör dem, han utvidgar deras gränser och för dem bort. De ledande på jorden berövar han förståndet, han låter dem irra i väglösa ödemarker." (Job 12:23-25)

Det ser ut som om Job ger Gud skulden för allt ont och gott som sker på jorden. Men allt är inte Guds fel. Nya Testamentet säger att "hela världen är i den ondes våld" (1 Joh 5:19). Mycket av det vi ser hända i världen är absolut inte Guds vilja och absolut inte skapat av Gud.

Tvärtom. Gud ber oss att förändra världen så att Guds rike kan komma och Guds vilja kan ske, i himmelen så ock på jorden.

Vår uppgift är inte att betrakta det onda utan att aktivt verka för att det goda, Guds vilja, ska ske i världen. Och platsen där vi ska börja detta förändringsarbete är - i vårt eget liv. 
_______________________________
- Mannakorn att tugga på under dagen:
Låt din vilja ske, låt ditt rike komma. I mitt liv.
_______________________________

Innehåll:
Job svarar Sofar.
Job framhåller att de råd han får är sådant som han redan vet och som alla känner till (vers 3)

Kommentar:
Här talar Job till alla tre vännerna, inte bara till Sofar. Han talar ironiskt om deras visdom: Vännerna är så visa att då de dör finns det inte mer någon visdom på jorden (vers 2). Job menar att han är visare än de tre vännerna för han har lärt något av erfarenheten. Han vet något som vännerna inte vet: En rättfärdig man kan uppleva lidande (vers 3-4).

Job talar om Guds allmakt och visdom och i jämförelse med den är vännernas visdom obetydlig. All världens visa och vetenskapsmän famlar i mörkret jämfört med Guds vishet (vers 24-25).

Till eftertanke:
Grundfelet i vännernas rådgivning är att de tror att allt som sker är Guds vilja.
Det mesta som sker på jorden idag är inte Guds vilja. Vårt uppdrag är att i bön och handling verka för att Guds vilja ska ske och Hans rike komma (Matt 6:10).
- Och platsen där vi ska börja detta förändringsarbete är - i vårt eget liv. 

25 feb. 2024

Tidig söndagsmorgon i Hønefoss, Norge

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Den här söndagen vaknar vi upp i Hönefoss i Norge. Vi är inbjudna av kårledarna i Hönefoss, Bodil och Helge Östergreen för att hålla en Bibelhelg på kåren. Vi har tidigare fått besöka dem på många platser som de har haft ansvar för: Kristiansund, Mosjöen, Tönsberg och Hönefoss.

Då vi besökte dem senast i Hönefoss så fanns kåren i det gamla gula huset (bild 2), som låg väldigt inklämt och knappt synligt på en bakgård. Nu har kåren precis flyttat in i nya lokaler mitt på gågatan (bild 3) och vår bibelhelg fick vara den första helgen som kåren fanns i den nya lokalen.

Och vi fick verkligen uppleva att den nya kåren hade fått en bra placering på gågatan. Det droppade in människor under helgen. En del av nyfikenhet och flera blev kvar under hela gudstjänsten.

På bild 4 är det Rut som undervisar och på bild 5 är det den nybildade kören som sjunger. Dom har redan hunnit medverka i en kyrkokonsert i Tönsberg.

En av våra elever från våra år på Frelsesarmeens Folkhöyskole på Jelöy kom till mötena både fredagen och lördagen. Han var nu officer och kårledare på en kår en och en halv timmes bilkörning från Hönefoss. På fredagen satt vi och samtalade med honom om vårt bokbord och att det bara var en av våra böcker som var översatt på norska och den översattes för många år sedan av en annan tidigare elev. Det var Ruts andaktsbok "Dagboken". Då han kom tillbaka dagen efter frågade han om han inte kunde få översätta en annan av våra böcker till norska för att göra den mer tillgänglig för norrmän. Han fick med sig "Gåvoboken" och "Tolkningsboken". Han kan säkert göra en bra översättning, han har skrivit en egen bok tidigare och planerar att utge en ny bok.

Under helgen fick vi också träffa en av våra söner med familj. Dom bor i Strömstad och hade tillbringat vintersportlovet på sin stuga på fjället och var nu på väg hem.

Vi hade förstått att de skulle åka genom Hönefoss på hemvägen och vi hoppades att vi skulle kunna träffas. Vi talade om att vi förmodligen skulle vara tillgängliga på lördagen efter bibelstudiet klockan tolv och kvällsmötet klockan sex. Det passade precis och vi fick träffa dem på "Peppes Pizza" (bild 6). Deras yngste femårige son blev generad under fotograferingen och gömde sig bakom sin pappa.

Men nu är det söndagsmorgon och vi ska hålla avslutningsmötet på bibelhelgen klockan tolv och efter det vänder vil tillbaka hem till Västerås.

Med önskan om en välsignad ny vecka,
Peter Baronowsky

Dagens andakt, den 25 februari

 

” Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungars vis.” (Jes 50:4) 

Jag hörde någon säga: ”Det modigaste ögonblicket i en människas liv är när hon vaknar och stiger upp på morgonen för att möta en ny dag.” Då tänkte jag på några ord i Allan Törnbergs? välkända sång om Guds trofasthet: ”Gud är trofast, skriv de orden över varje nyfödd dag.”

”Varje nyfödd dag”! Strofen talar om dagen, som om den hade en livscykel. Ordet ”nyfödd” talar om renhet, äkthet och sårbarhet. Tidigt på morgonen har ingen ännu hunnit smutsa ner den här dagen. Vår valmöjlighet att använda den här dagen till något gott eller något ont finns där i alla sårbarhet. Hur ska den bli? Vi vet så väl att vi kan förstöra den om vi inte är på vår vakt. Visst är det sant att det krävs mod att möta en ny dag. 

Men vi får med Törnberg liksom sätta en rubrik över dagens kapitel. Och den rubriken lyder: ”Gud är trofast”. Om vi går in i dagen med den rubriken, behöver vi inte frukta, utan vi får förtröstansfullt möta det som han i sin trofasthet lägger i vår väg.

BÖN

Herre, tack att du har ”förutsett” den här dagen, och att jag kan få möta den i trygg förvissning om att din trofasthet är det enda skydd jag behöver.

Psalm 106 - DET BÖRJADE BRA

 

Rekommenderad dos: En psalm om dagen
Varning: Kan vara vanebildande!

Bibelläsning: Psalm 106
"Men snart glömde de hans gärningar, de väntade inte på hans råd" (Ps 106: 13)

I den förra psalmen fick vi en panoramabild över Israels barns historia. Gång på gång räddade Gud sitt folk, men trots det avvek folket snart därefter från Herrens vägar: "De glömde Herren, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten" (vers 21) "Sin härlighet bytte de bort mot bilden av en oxe som äter gräs" (vers 20)

Hur kunde de glömma Herrens gärningar och i stället börja tillbedja materiella ting?

Men det var inte bara på det Gamla Testamentets tid som folket tappade fokus och glömde Herrens ord och hans gärningar. Jesus säger i liknelsen om såningsmannen: "Hos andra faller ordet bland tistlar. Det är de som har hört ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt." (Mark 4:18-19).

Vad kommer det att stå skrivet över våra liv? Kommer det att stå: "De tog emot Jesus med glädje och inspiration, men sedan glömde de och det blev inte så mycket mer av det", eller kommer det att stå: ”De tog emot Jesus med en glädje och inspiration som sedan bara växte och växte”?
____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig, Herre, att trofast hålla mig till dig och ditt ord.
____________________________________________

ÖVERMOD – Job 11

 

Bibelläsning: Job 11
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+11&version=SFB15

"Du säger:´Min undervisning är ren, och utan fläck är jag inför dina ögon´" (Job 11:4)

 Den tredje vännen, Sofar, tar till orda för första gången och går tillrätta med Jobs självbild. I sina egna ögon ser Job på sig själv som felfri och fläckfri.

Några människor ser på sig själva som så dåliga och så usla att det inte kan finnas förlåtelse stor nog för att kunna kompensera för deras brister.
Andra människor ser sig själva som så bra och vällyckade att det inte finns behov för någon förlåtelse i deras liv.

Båda har fel. Jag tror att det är viktigt att leva i medvetenhet om sina egna brister, misslyckanden och tillkortakommanden. Vi misslyckas alla: "Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss." (1 Joh 1:8)
 
Kanske är det till och med nyttigt att vi misslyckas då och då, så att det blir tydligt för oss själva att vår rättfärdighet inte bygger på våra egna gärningar utan bygger på Guds nåd. Då får vi ta till oss löftet: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9) 

________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig förstå att jag är beroende
av din nåd varje dag.
________________________________

Innehåll:
Sofars första tal. Sofar anklagar Job för att han ser på sig själv som fläckfri och utan synd.

Kommentar:
Sofar angriper Job mycket hårdare än de två andra vännerna Elifas och Bildad. För Sofar är bilden solklar: Den som lider har syndat hur mycket man försöker dölja sin synd.

Sofar anklagar Job för meningslöst ordflöde och tomt prat (vers 2-3) och Sofar vet också hur Job kan bli upprättad igen:
- om Job vänder sig till Gud och breder ut sitt hjärta och sina händer inför Gud (vers 13),
- om Job vänder sig bort från sin synd och gör sig av med all sin orättfärdighet (vers 14),
- kommer allt att bli bra och då kan Job glömma allt sitt elände (vers 15-16). 

Sofar talar också om att Gud är så mycket större än någon människa och att ingen människa kan utforska Gud. Men tydligen menar Sofar att han kan det. Han vet precis hurdan Gud är och varför Gud har straffat Job så hårt (vers 7f).

Då Gud uppenbarar sig i slutet av boken visar det sig att inte heller Sofar har talat rätt om Gud (42:7).

I någon mån kan Sofar ha rätt. Vi kan inte utforska Gud, men Gud kan utforska oss. Gud känner alla våra hemliga brister som vi är angelägna att dölja för andra människor (vers 11). 

Till eftertanke:
- Våra egna gärningar kan inte rättfärdiggöra oss inför Gud. Det är bara tron på Gud och tilliten på hans nåd som kan göra oss rättfärdiga inför Honom (Rom 3:20-28).

24 feb. 2024

Inför söndagen. Tema: DEN KÄMPANDE TRON

 


FRÅN GAMLA TESTAMENET
1 Mos 32:22-31

22 Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabboks vadställe. 23 Han tog dem och förde dem över bäckravinen tillsammans med allt annat han ägde. 24 Och Jakob blev ensam kvar.
Då brottades en man med honom ända tills gryningen kom. 25 När han såg att han inte kunde övervinna Jakob, slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. 26 Och han sade: ”Släpp mig, för gryningen är här.” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” 27 Då sade han till honom: ”Vad är ditt namn?” Han svarade: ”Jakob.” 28 Han sade: ”Du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och segrat.”
29 Och Jakob frågade: ”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: ”Varför frågar du efter mitt namn?” Och han välsignade honom där.
30 Jakob kallade platsen Peniel, för han tänkte: ”Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats.” 31 När han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på höften.

FRÅN BREVLITTERATUREN
2 Kor 6:1-10
1 Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. 2 Han säger ju: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.
3 Vi vill inte på något sätt väcka anstöt, för att vår tjänst inte ska smutskastas. 4 Nej, i allt vill vi visa att vi är Guds tjänare: i stor uthållighet, i lidande, nöd och ångest, 5 i misshandel, fångenskap och upplopp, i arbete, nattvak och svält, 6 i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, i uppriktig kärlek, 7 med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand, 8 i ära och vanära, i vanrykte och gott rykte. Vi kallas villolärare men är sanningssägare, 9 vi är okända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte dödade, 10 vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi har inget men äger allt.


FRÅN EVANGELIERNA
Matt 15:21-28
21 Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyrus och Sidon. 22 Då kom en kanaaneisk kvinna från den trakten och ropade: "Herre, Davids Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt." 23 Men han svarade henne inte med ett ord.
Då gick hans lärjungar fram och bad honom: "Skicka i väg henne! Hon går ju bakom oss och ropar." 24 Han svarade: "Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus." 25 Men hon kom och föll ner för honom och sade: "Herre, hjälp mig!" 26 Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna." 27 Hon sade: "Jo, Herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord." 28 Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill." Och från den stunden var hennes dotter botad.

FRÅN PSALTAREN
Ps 130
1 En pilgrimssång.
 • Ur djupen ropar jag
 • till dig, Herre.
 • 2 Herre, hör min röst,
 • låt dina öron lyssna
 • till mina rop om nåd!
 • 3 Om du, Herre, tillräknar synder,
 • Herre, vem kan då bestå?
 • 4 Men hos dig finns förlåtelse,
 • för att man ska vörda dig.
 • 5 Jag väntar på Herren,
 • min själ väntar,
 • och jag hoppas på hans ord.
 • 6 Min själ längtar efter Herren
 • mer än väktarna efter morgonen,
 • mer än väktarna efter morgonen.
 • 7 Israel, hoppas på Herren,
 • för hos Herren finns nåd,
 • full lösen finns hos honom.
 • 8 Han ska friköpa Israel
 • från alla dess synder.


 • (Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)