21 feb. 2024

Dagens andakt, den 21 februari

 

Herren räddar sina tjänares liv, de som flyr till honom är fria från skuld”

När jag var barn lekte vi ”kull” ibland. Det gick ut på att ett av barnen ”hade den” och skulle kulla ett av de andra barnen genom att nudda dem. Så var det den som blev nuddad, eller kullad, som hade den, och skulle kulla vidare. Jag minns hur vi flydde åt alla väderstreck undan den som hade den. Ingen ville bli kullad. Men så kunde det hända att någon skrek ”pass”. Det betydde att leken måste upphöra ett ögonblick, för man måste prata om något och då måste man kunna närma sig varandra utan att riskera att bli kullad.  Ibland hade vi också en speciell plats som var som en frizon, där man hade pass, och inte heller kunde bli kullad.

I våra liv kullas vi, bildligt talat, hela tiden. Motgångar, misslyckanden och andra törnar i livet vill kasta skuld och skam över oss som ett tungt täcke. Vi flyr åt alla håll och vet inte vart vi ska ta vägen. Då kommer Guds befriande löfte som en ”passregel”: ”…de som flyr till honom är fria från skuld”. 

BÖN

Herre tack att du är mitt ”pass”, att du är min frizon, där jag kan få vara trygg och fri från skuld. 

Psalm 102 - VÄLSIGNELSE FÖR KOMMANDE SLÄKTEN

 

En psalm om dagen

Serien från Psaltaren finns också i bokform med titeln: "nya PSALMBOKEN - Han låter mig vila på gröna ängar". I boken finns även kommentarer till varje psalm. Boken kostar 160:- Du kan köpa den i rupebas webbshop (rupeba.se) eller genom ett mail till info@rupeba.se. Postens porto tillkommer.

Bibelläsning: Psalm 102
 "Dina tjänares barn skall bo i trygghet och deras efterkommande bestå inför dig" (Ps 102:29)

Psalmen uttrycker den djupaste förtvivlan. Författaren känner sig som en pelikan i öknen eller som en uggla bland ruiner (vers 7). Han ligger sömnlös på nätterna (vers 8).

Ändå finns det mitt i hans förtvivlan ett hopp om att Herren ska höra hans bön (vers 18).

Psalmen avslutas med ett löfte om välsignelse över barn och barnbarn för dem som tjänar Herren.

Många föräldrar är måna om att spara pengar åt sina barn, så att barnen inte ska stå utan tillgångar under livet. Men här framhålls det hur viktigt det är att lämna ett andligt arv till sina efterkommande.

Även om vi inte tänker på det lämnar varje förälder ett icke-materiellt arv till sina barn. Vi ser så ofta hur alkoholism och kvinnomisshandel går i arv från generation till generation. Det är viktigt att vara klar över vilket arv jag lämnar efter mig.

Bibelordet säger att den som tjänar Herren lämnar efter sig ett bestående arv.

Ett liv i Kristi efterföljd för med sig välsignelse över både barn och barnbarn.
______________________________
Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig, Herre, att leva mitt liv
så att jag lämnar ett gott arv till
dem som kommer efter mig.
______________________________

"NÄR SKALL NATTEN TA SLUT" – Job 7

 

Bibelläsning: Job 7
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+7&version=SFB15

"Så snart jag lagt mig frågar jag: "När skall jag stiga upp? När skall natten ta slut?" Jag mättas av oro intill morgonen." (Job 7:4 FB)

Job fortsätter med sitt svar till Elifas första tal. Livet är mörkt för Job. Han ser ingen utväg. Han förstår inte varför allt detta drabbar honom. Ångesten förföljer honom på nätterna.

Har du varit där? Har du upplevt något av de känslor som Job upplevde? I en sådan situation kan det vara mycket svårt, ja nästan omöjligt, att ta emot tröstande ord. Men Jesu ord till dig och mig finns där hela tiden "Min frid ger jag er" (Joh 14:27). Så småningom kan du kanske ta till dig orden från Jesus och gradvis låta Hans frid övervinna ångesten.

Kanske kan också du få göra Davids vittnesbörd till ditt eget: "Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig." (Ps 23:4) 

_______________________________
- Mannakorn att tugga på under dagen:
Min frid ger jag dig (Jesus)
_______________________________

Innehåll:
Job avslutar sitt tal till Elifas och uttrycker sin ångest och sitt mörker.

Kommentar:
Job fortsätter att beskriva sitt lidande för Elifas. Men från vers 12 slutar Job att tala till Elifas och vänder sig till Gud med ett stort VARFÖR?

För första gången snuddar Job vi tanken om det ändå finns synd i hans liv. "Har jag syndat.." i vers 2 och "Varför förlåter du inte min synd och tar bort min skuld".

Jobs fråga "Vad är då en människa" (vers 17) återkommer senare flera gånger i Bibeln (Ps 8:5, 144:3, Hebr 2:6).

Job snuddar också vid anklagelsen på att Gud är orättvis och inte bryr sig om honom. Gud tillrättavisar senare Job för hans anklagelse (38:2f).

Till eftertanke:
Vår uppgift är inte att bedöma eller döma Gud. Vi kan aldrig förstå Guds handlande med vår begränsade kunskap (38:2f).

Kung David var också en människa som fick gå igenom mycket lidande. Han var på flykt för sitt liv i flera perioder av sitt liv. Hans egen son tvingade honom till och med att fly ut från Jerusalem för att rädda sitt liv. Men då David summerar sitt liv förnekar han inte allt han fått gå igenom men säger "Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig" (Ps 23:4).
- Kan du också uppleva en sådan frid mitt i prövningen?

20 feb. 2024

Dagens andakt, den 20 februari

Sedan Salomo hade byggt färdigt Herrens hus och även kungshuset och allt annat han hade känt längtan och lust att utföra, visade sig Herren för Salomo en andra gång...” (1 Kung 9:1 LB)

När Gud skapade människokroppen, utformade han varje del så att den skulle kunna fullgöra sin funktion på allra bästa sätt. Foten utformades så att den skulle vara bra att gå med, handen så att den skulle kunna gripa bra, örat så att det skulle kunna höra och ögat så att det skulle kunna se.

På samma sätt har Gud utformat varje människa för en speciell funktion. Vi fanns i hans tanke och planering långt innan vi föddes, och Gud skapade oss så att vi skulle passa in i den planen för våra liv. Därför är det så underbart att läsa orden i dagens bibelvers. De säger oss att allt det fantastiska som Gud kallade Salomo att göra, var något som han hade ”känt längtan och lust att utföra”.

När Gud kallar en människa in i en uppgift, gör han det med längtan och lust, inte med tvång och gissel. Han vet hur vi är skapade och skulle inte tvinga in oss i en uppgift som vi inte är konstruerade för.

BÖN

Tack Herre för att du har en underbar plan för mitt liv och tack för att din kallelse stämmer med den lust och den längtan som du lagt ner i mitt inre.

Psalm 101 - NÅD OCH RÄTT

 
Bibelläsning: Psalm 101
"Om nåd och rätt vill jag sjunga, dig, Herre, vill jag lovprisa." (Ps 101:1)

Psalmen uttrycker en djup längtan efter att leva rätt, en längtan efter ett rent liv. En längtan efter:
-att kunna föra en fullkomlig vandel (vers 2)
-att inte vända sitt öga till det onda (vers 3)
-att inte handla trolöst (vers 3)
-att inte ha ett falskt hjärta (vers 4)
-att inte baktala sin nästa (vers 5)
 
Det är viktigt för en kristen att vara fylld en längtan efter att leva rätt och rent. Men det är också viktigt att inse att vi alla kommer till korta och är beroende av Guds nåd. Nåd och rätt hör ihop. Jesus kom med nåd och sanning (Joh 1:14). Idag bortser man ofta från begreppet "sanning". Många menar att det ena är lika rätt som det andra och att det inte finns något absolut rätt eller sant. Men om det vore så skulle nåden vara meningslös. Vi behöver inte nåd om vi inte gjort något fel.
 
Samtidigt som vi är totalt beroende av Guds nåd får vi vara besjälade av en längtan efter att leva rent, rätt och sant.

_______________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Beroende av din nåd vill jag leva ett rent liv.
_______________________________________

ORD - Job 6

 


Bibelläsning: Kapitel 6
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+6&version=SFB15

"Hur inträngande är inte uppriktiga ord, men tillrättavisning från er, vad gagnar den?" (Job 6:25 FB)

Våra ord gör saker med oss själva och andra. Job beskriver hur hans lidande har lett fram till att han inte längre kan styra sina egna ord (vers 3).

Jobs tre vänner, som kommit för att trösta Job, uttalar ord som i stället för att trösta, ytterligare trycker ned Job.


Jobs liv ligger fullständigt i ruiner. Han har ingenting kvar. Han kan inte ens styra orden som kommer ut ur hans mun. Elifas råd, som säkert är välmenande, talar om hur Job skulle ha gjort istället (Job 5:8). Job har inte bara misslyckats med hela livet, råden talar dessutom om för honom att han inte ens kan veta vad som är bäst för honom.


Ord som var avsedda att lyfta upp, kan lätt trycka ned. Våra ord skapar alltid något i andra människor. Använd dina ord till att bygga upp inte till att trycka ned. 

__________________________________________
- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig, Herre, att använda ord som
lyfter upp och inte ord som trycker ned.

_________________________________

Innehåll:
Job svarar på Elifas första tal. Han har inte fått hjälp av Elifas råd. De orden har istället fått Job att känna sig ännu mer misslyckad.

Till eftertanke:
Job liknar Elifas ord med oätbar mat (vers 7) och Job fortsätter att hålla fast vid att han är en rättfärdig man (vers 29-30) och att det som hänt honom inte beror på någon synd som Elifas påstår.

Job påstår inte att han är syndfri, men att han är rättfärdig. Han sökte Gud och lydde honom i allt efter bästa förmåga.

Jobs längtan och bön är att Gud skulle avsluta hans liv (vers 8-9). Vad som då skulle vara hans tröst och hans jubel var att han inte förnekat Guds Ord (vers 10).

Till eftertanke:
Då du möter en människa i djup sorg, lidande och nöd, är det inte dina goda råd den människan behöver. Den lidande behöver inte höra vad han/hon gjort för fel och hur han/hon skulle ha gjord i stället.
- Vad tror du att en människa i Jobs situation behöver då du möter honom?

19 feb. 2024

Psalm 100 - TJÄNA HERREN MED GLÄDJE

 


En psalm om dagen. Läs långsamt, "tugga väl"......


Bibelläsning: Psalm 100
"Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop" (Ps 100:2)

Det är glädjefyllt att vara en kristen. Vissa perioder har det funnits ett fromhetsideal där man ska gå i mörka kläder, och helst gå sakta och se allvarlig ut.

Psalm 100 uttrycker något helt annat. Den nästan hoppar av glädje. Tjänsten för Herren ska utföras i glädje, inte i tungsinthet. Om jag inte upplever glädje i min tjänst måste jag fråga Herren: "Vad gör jag för fel?"

Då Nya Testamentet undervisar om Andens frukt (Gal 5:22-23), det vill säga det kristna livets tillväxt, finns glädje med som ett av de nio kännetecknen på ett liv i Anden.

Men innan vi går ut i vår glädjefyllda tjänst för dagen låt oss börja med att hämta inspiration i Herrens närhet: "Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn!" (vers 4) 

 


____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Tack att jag får tjäna Herren med glädje idag.
____________________________________________

Dagens andakt, den 19 februari

 

Var och en går sin väg rakt fram, viker inte från sin bana. Ingen tränger den andre var och en följer sin egen väg”. (Joel 2:7-8)

Dagens bibelord är hämtat från Joels bok, en kort liten bok med bara tre kapitel, som berättar om Guds folk. I första kapitlet ligger folket under för förtryck. De har ingen framgång. Säden är förstörd, skörden är förstörd och vinet har förtorkat.  Det är torrt och eländigt. I andra kapitlet läser man om att Herren kommer till sitt folk och folket reser sig som en väldig armé. Folket omvänder sig till Herren och framgång, glädje och liv återvänder till dem. I tredje kapitlet dömer Herren Israels fiender, som så hårt ansatt dem i det första kapitlet. Och Gud lovar att vara en tillflykt för sitt folk. (Joel 3: 16)

Bibelordet idag är hämtat från det andra kapitlet. När Guds folk i Gamla testamentet hade framgång, fanns det alltid en viss disciplin – var och en visste vad de skulle göra, och de gjorde sin uppgift väl utan att tränga varandra. Det finns en ordning i Guds rike och när vi böjer oss under den ordningen och inrättar oss där går det oss väl. Han som skapat ordningen i naturen vill också att det ska vara ordning i våra liv, - i det privata och på våra arbetsplatser. Helighet har med ordning att göra och om vi vill ära Gud med våra liv måste vi inordna oss på den plats där Gud vill att vi ska verka just nu. Paulus riktar sig i Kolosserbrevet till Archippos och säger: Se till att du fullgör den tjänst som Herren gett dig. (Kol. 4:17). Jag tror att det är ett budskap, som Herren vill ge också till dig och mig idag.

BÖN

Herre jag vill idag fullgöra den tjänst, som du har gett åt mig, efter bästa förmåga. Tack för att du finns nära mig och vill hjälpa mig att göra det jag ska utan att tränga undan någon annan.

 

SÖK GUD – Job 5

Bibelläsning: Job 5
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+5&version=SFB15

"Men jag skulle söka Gud och inför Gud lägga fram min sak. Han gör stora och outgrundliga ting, under som inte kan räknas." (Job 5:8-9 FB)

Elifas fortsätter att ge råd till Job. Elifas talar om hur han själv skulle ha gjort i en liknande situation. Han skulle söka Gud och lägga fram sin sak för honom. Han skulle påminna sig själv att Gud är mäktig att göra under och att han ständigt gör stora och outgrundliga ting.

Rådet går vidare genom tusentals generationer och idag når rådet dig:
-I tider av motgång, då allt är mörkt, då du upplever att människor vänt sig bort ifrån dig: Sök Gud!

Men rådet gäller också i andra livssituationer:
-Då livet är underbart, då solen skiner och du har medvind: Sök Gud! Glöm inte bort hans storhet och makt.
-I den grå vardagen då livet bara finns där, den ena dagen efter den andra: Sök Gud! 

____________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Sök Gud! Idag!
_______________________________

Innehåll:
Fortsättning av Elifas första tal som handlar om att förtrösta på Gud under livets alla förhållanden.

Kommentar:
Alla tre vännerna gör samma misstag. De förutsätter att Job har syndat och att det är därför han nu får lida. Vännerna visste inte det vi vet som har läst första kapitlet i Job. De visste ingenting om satans samtal med Gud.

I vers 13 kan vi läsa "Han fångar de visa i deras slughet". Det är det enda i Jobs bok som citeras i Nya Testamentet. I 1 Kor 3:19 citeras just den delen av versen. Även om Elifas tog fel då det gällde orsaken till Jobs lidande, är inte allt som Elifas säger fel. Paulus utvecklar tanken på att kunskap och vishet kan stå i vägen för många människor då det gäller att lära känna Gud (1 Kor: 1:20-21; 2:3).

Och Elifas uppmaning att söka Gud är naturligtvis rätt för alla människor i alla generationer, men i Jobs fall var inte brist på kontakt med Gud orsaken till lidandet.

Till eftertanke:
Låt oss ta med oss det från Elifas råd som är rätt om Guds storhet och makt. Sök Gud för "Han gör stora och outgrundliga ting, fler än någon kan tänka" (vers 9).
- Vågar du be och tro på att Herren kan göra under även idag? I ditt liv?

18 feb. 2024

Tidig söndagsmorgon den 18 februari

 

Telefonen ringe på fredagseftermiddagen då vi satt i bilen på väg till centrala Västerås för att gå en promenad utefter Mälarstranden. Fem minuter tidigare hade Rut avslutat ett samtal med en god vän i Västerås för att komma överens om att samåka till Stockholm på lördagskvällen för att lyssna på en konsert med Ketterings musikkår från England...

...Så ringde telefonen igen. Det var Hans Karlsson som ringde. Hans och vi hade arbetat tillsammans i många år då vi drev kursverksamheten för Frälsningsarméns sociala institut i Lännersta.
Ketterings musikkår var tydligen i Nässjö den kvällen och Hans hörde att en av musikanterna kunde kommunicera på norska. Någon frågade hur det kom sig att han kunde tala så bra norska och musikanten svarade att han hade gått på Frälsningsarméns Folkhögskola på Jelöy i Norge. Hans frågade då om han kände Rut och Peter Baronowsky och det gjorde han. Hans ringde oss och lämnade över telefonen så att Andrew Scott skulle tala med Rut. Och plötsligt blev det ännu mer intressant för oss att åka till Stockholm på lördagen och eventuellt få möjligheten att träffa Andrew. Det var 44 år sedan sist!

Samtalet med Andrews väckte många minnen. Folkhögskolan hade varje år en egen musikkår och jag letade upp en bild av Folkhögskolans musikkår det året Andrew var elev (bild 2). Det måste vara läsåret 1982-83. Andrew spelade Euphonium och sitter ytterst på den främre högra raden. Jag sitter mitt emot honom på den första kornettraden. De av musikanterna som var med i Frälsningsarmén spelade också i Frälsningsarméns musikkår på kårens gudstjänster, så det var många gånger i veckan som vi mötte Andrews och alla andra musikanter. Men då jag tänker på åren som gått förstår jag att Andrews har hunnit bli en gammal man på närmare 60 år.

Men bilden framkallar också många minnen. På bilden vid sidan av mig sitter Catherine och Benny. Vi tre spelade en kornett-trio "Twelve Street Rag" på Storgatan i Tranås under en musikresa. Benny blev senare frälsningsofficer i Danmark. Flera andra på bilden blev också officerare. 

Alla i musikkåren var elever på folkhögskolan utom de fyra vuxna på bilden. Det var Fred-Arne Ødegaard som var rektor, Eiliv Herikstad som var musiklärare tillsammans med Rut, Gunnar Kjellén som var slöjdlärare, och jag som var bibellärare. Eilivs fru Gittan var också med i musikkåren.

Både före och efter konserten fick vi tid att samtala med Andrew (Bild 3)

Ja, det blev mycket om hornmusik och gamla minnen i det här inlägget, men nu är det söndag och idag ska Rut och jag ska åka tillbaka till Stockholm för att träffa vår yngste son med familj. Det var ett bra tag sedan sist.

Med önskan om en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

Dagens andakt, den 18 februari

 

”Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse – den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta… att Kristus dog för våra synder … att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv… ” (1 Kor 15:1-5)

Jag hörde ett radioprogram, där man berättade att gruvdriften i Kiruna och Malmberget har drivits så långt att det inte längre är säkert att bo i vissa områden där. Man har grävt ur berget så mycket, att man är rädd att stora delar av staden nu ska rasa in. Grunden har försvagats. Nu måste husen flyttas.

Delar av den kristna kyrkan står inför liknande problem. Människor har bildligt talat försökt gräva bort massiva delar av Bibelns budskap. Och om grunden, Guds ord tillåts erodera, för att passa in i vår tids kultur, blir det kristna budskapet ett otryggt fäste.

Klippan Kristus förändras inte, men när kunskapen om honom urholkas, riskerar hela församlingar och gemenskaper att rasa, om de inte flyttas till fastare mark. 

BÖN

Herre hjälp mig att leva mitt liv på fast mark – med ditt heliga, levande Ord som grund.


Psalm 99 - BÖNESVAR

 


En psalm om dagen att tugga på....

"Salig är den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt" (Från Psalm 1:1-2)


Bibelläsning: Psalm 99
"De ropade till Herren och han svarade dem" (Ps 99:6)

Gud är inte bara en bönhörande Gud - han är en Gud som svarar. Efter det att psalmisten skrev orden "och han svarade dem" har miljontals människor gjort samma upplevelse. Gud svarar på bön.

"I molnstoden talade han till dem" (vers 7)
"Herre, vår Gud, du svarade dem" (vers 8)

Gud kan svara på så många olika sätt:
-Genom ett ord från Bibeln.
-Genom ord som talas rakt in i våra tankar.
-Genom bilder.
-Genom andra människor.
-Genom händelser.
    ...och på många andra sätt.

Ibland kanske vi inte ens lägger märke till bönesvaren, eftersom vi glömt vad vi bett om. Skriv ned dina böneämnen så att du kan fylla i när Gud svarar på din bön, även om du ibland får vänta på svaret.

______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Herren är en Gud som svarar på
bön - i rätt tid.
_______________________________

"NU GÄLLER DET DIG" – Job 4

 

Bibelläsning: Job 4
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+4&version=SFB15

"Se, många har du väglett, och kraftlösa händer har du stärkt. Dina ord har rest upp den som snubblat, och du har gett kraft åt vacklande knän. Men nu gäller det dig, och du blir otålig, det drabbar dig, och du blir förskräckt." (Job 4:3-5 FB)

Den förste av Jobs vänner talar. Vännerna har varit tysta i flera dagar, men nu kan Elifas inte längre tiga (vers 2). Han påminner Job om hans tidigare liv. Job har väglett människor, stärkt kraftlösa, rest upp den som snubblat och gett kraft åt den som vacklar (vers 3-4).

Men då Job kommer i samma situation som dem han tidigare väglett blir han själv otålig och förskräckt (vers 5).

Då vi själva mår bra och livet leker, är det lätt att ge råd till alla andra. Då ser vi hur alla andra borde leva. Då ser vi alla fel som andra gör.

Då olyckan kommer över oss och vi blir försvagade av sjukdom eller annat så kanske inte våra egna ord och råd kan lyfta oss upp.

Då allt blir fel och olyckan drabbar oss finns det egentligen bara en enda som kan förstå oss till hundra procent, därför att han själv varit där, Jesus.

Han vet hur det är då den fysiska smärtan är outhärdlig. Han vet hur det är då alla vänder honom ryggen, till och med dem som står honom närmast. Han vet hur det är då det känns som att till och med Gud Fader i himmelen vänt honom ryggen.

Då Jesus ser vårt lidande och situation, står han inte vid sidan och ger oss goda råd. Han har själv varit där. Han kanske till och med är den ende som förstår vad vi går igenom. Han finns vid din sida.

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jesus lovar att vara med mig alla
dagar intill tidens slut
(Matt 28:20)
________________________________

Innehåll:
Elifas håller sitt första tal till Job och ifrågasätter Jobs rättfärdighet.

Kommentar:
Elifas säger mycket som är klokt och sant, men hans resonemang har ändå en del klara brister. Elifas påstår att den som är god och lever rättfärdigt inte behöver lida. Han påstår vidare att den som drabbas av sjukdom och lidande straffas av Gud för någon synd han begått (vers 7-8).

Då Gud senare uppenbarar sig säger han klart att Elifas inte talat rätt om Gud (42:7).

Elifas pekar också på en allvarlig brist i Jobs liv. Job har under hela sitt liv satt sitt hopp på sin egen gudsfruktan och ostrafflighet och inte på Gud (vers 6).

Till eftertanke:
Jesus säger "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också" (Matt 6:33). Då vi läser om Jobs liv ser det ut som om han i stället söker sitt eget rike och litar på sin egen rättfärdighet.
- Hur ser det ut i mitt liv? Söker jag först Guds rike eller mitt eget? Litar jag på min egen rättfärdighet eller Guds nåd?

17 feb. 2024

Inför söndagen. Söndagens bibeltexter den 18 februari. Tema: Prövningens stund


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
1 Mos 16:1-13

1 Abrams hustru Saraj hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. 2 Och Saraj sade till Abram: ”Se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Kanske kan jag få barn genom henne.” Och Abram lyssnade till Sarajs ord. 3 När Abram hade bott tio år i Kanaans land, tog hans hustru Saraj sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abram. 4 Han gick in till Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande, började hon förakta sin husmor.
5 Då sade Saraj till Abram: ”Den kränkning jag utsätts för ska komma över dig. Jag lade själv min slavinna i din famn, men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren får döma mellan mig och dig.” 6 Abram sade till Saraj: ”Se, din slavinna är i din hand. Gör med henne som du finner bäst.” När Saraj då bestraffade henne, flydde hon bort från henne.
7 Men Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Shur. 8 Han sade: ”Hagar, Sarajs slavinna, varifrån kommer du och vart går du?” Hon svarade: ”Jag är på flykt från min husmor Saraj.” 9 Då sade Herrens ängel till henne: ”Gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne.” 10 Och Herrens ängel fortsatte: ”Jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem.” 11 Sedan sade Herrens ängel till henne:
 • ”Se, du är havande,
 • och du ska föda en son.
 • Du ska kalla honom Ismael,
 • för Herren har hört
 • hur du har lidit.
 • 12 Han ska vara som en vildåsna.
 • Hans hand ska vara mot alla
 • och allas hand mot honom.
 • Och han ska bo mitt emot
 • alla sina bröder.”
 • 13 Och hon gav ett namn åt Herren som hade talat med henne. Hon sade: ”Du är den Gud som ser mig”, för hon tänkte: ”Har jag här fått se en skymt av honom som ser mig?”

  FRÅN BREVLITTERATUREN
  Heb 4:14-16
  14 När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. 15 Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

  FRÅN EVANGELIERNA
  Matt 4:1-11

  1 Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. 2 När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. 3 Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd." 4 Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun."
  5 Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön 6 och sade: "Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten." 7 Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du ska inte fresta Herren din Gud."
  8 Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet, 9 och han sade till honom: "Allt detta ska jag ge dig, om du faller ner och tillber mig." 10 Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna."
  11 Då lämnade djävulen honom, och änglar kom fram och betjänade honom.

  FRÅN PSALTAREN
  Ps 31:2-6

 • 2 Till dig, Herre, tar jag min tillflykt.
 • Låt mig aldrig behöva skämmas,
 • rädda mig i din rättfärdighet.
 • 3 Vänd ditt öra till mig,
 • skynda till min räddning!
 • Var min fasta klippa,
 • en borg till min frälsning,
 • 4 för du är min klippa och min borg.
 • Du ska leda och föra mig
 • för ditt namns skull,
 • 5 du ska lossa mig ur nätet
 • de lagt ut för mig,
 • för du är mitt beskydd.
 • 6 I din hand överlämnar jag
 • min ande.
 • Du har friköpt mig, Herre,
 • du trofaste Gud.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Dagens andakt, den 17 februari

   

  ”Om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan…” (Heb 3:15)

  Det var andra dagen under en av våra tredagarskurser för socialarbetare. Dagen inleddes som vanligt med en morgonsamling och en av kursdeltagarna skulle hålla i denna. Han började med att berätta, att han hade fått en impuls att räkna efter hur många dagar som hade gått sedan han hade blivit en kristen. Det var många år sedan detta hade hänt, så han hade kommit fram till att han hade varit en kristen i mer än 15000 dagar.

  Han berättade vidare att han börjat reflektera över alla dessa dagar, som han hade fått av Gud. Vilken fantastisk gåva – över 15000 dagar hade han fått av Gud! Men, fortsatte han, hur många dagar hade Gud fått av honom?

  Våra liv består av dagar som vi fått av Gud. Också den här dagen är en sådan gåva. Tänk om vi skulle ge något av den tillbaka till Gud, som ett kärleksoffer. Det är bara du och Gud som vet hur den gåvan skulle se ut just idag.

  BÖN

  Pris vare Gud som låter oss glada vakna opp
  Och över jorden åter en dag av nåd gå opp
  En dag som skall försvinna lik den i går förgick
  O må vi då besinna dess dyra ögonblick.

  (Svenska psalmboken 177. J O Wallin 1812)

  Psalm 98 - EN SÅNG TILL HERRENS ÄRA

   


  En psalm om dagen. Läs sakta och eftertänksamt....
  "Salig är den som...har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt" ( Från Ps 1-2)

  Bibelläsning: Psalm 98
  "Sjung för Herrens ära en ny sång, ty han har gjort under" (Ps 98:1)

  En ny sång? Vad är det för fel på de gamla sångerna, är det säkert många som undrar. Inte minst med tanke på alla nya sånger och körer som vi sjunger idag. Många kanske känner sig överkörda då de gamla sångerna de älskade inte längre verkar ha något värde.

  Betyder "att sjunga nya sånger" att man inte ska sjunga en sång mer än en gång? Därefter blir den ju gammal. Nej, jag tror att bibelordet uppmanar oss att alltid sjunga med inlevelse då vi sjunger till Herrens ära. Det är lätt att vi sjunger sånger och körer av invand slentrian. Men då vi tar till oss innehållet i det vi sjunger och innehållet får ta tag i oss, då blir det en ny sång, även om vi sjungit sången 100 gånger.

  Jag tror att Gud vill att vår sång till hans ära ständigt ska vara äkta, levande och ny.

  Psalm 98 är en lovsång till Gud och människorna stämmer in med sång och olika instrument (vers 5-6). Även naturen (vers 7-8) faller in i lovsången. Vattnen och bergen prisar Herren, som en dag ska komma tillbaka för att döma jorden (vers 9).
  ____________________________________________

  Mannakorn att tugga på under dagen: Hur låter min lovsång idag? 
  ____________________________________________

  VAD TÄNKER DU OM DIN FRAMTID? – Job 3

   

  Bibelläsning: Job 3
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+3&version=SFB15

  "Ty det som förskräckte mig drabbar mig, vad jag fasade för kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, ångest kommer över mig." (Job 3:25-26 FB)

  Job har drabbats av olyckor oerhört svårt. Genom hela kapitlet förbannar han sin födelsedag. Han önskar att han aldrig fötts.

  Men i de sista verserna kommer Job fram till att han alltid har fasat för att detta skulle ske. I det första kapitlet möter vi en rik och framgångsrik man. Till det yttre utan problem. Han fruktade Gud och undvek det onda (Job 1:1).

  Men under ytan hade Job tydligen ingen förtröstan på att Gud skulle välsigna honom även i framtiden. Han kanske till och med "undvek det onda" (Job 1:1) för att Gud skulle beskydda honom i framtiden. Under den framgångsrika ytan gick Job och fasade över att välsignelsen skulle ta slut och att han skulle drabbas av olyckor.

  Hur tänker du om din framtid? Tänker du dig välsignelse och välgång från Gud eller fasar du för att olyckor ska komma över dig? Väldigt ofta blir vår framtid som vi tänker oss den. Sätt din lit till Gud och ha din trygghet inför framtiden hos Gud. 
  ___________________________________
  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Jag sätter min lit till Gud inför framtiden.
  ___________________________________

  Innehåll:
  Job förbannar sin födelsedag och önskar att han aldrig blivit född.
  Det som han fruktat kommer över honom och han lever i ångest.

  Kommentar:
  Efter den första prövningen, då Job förlorat sin rikedom och sina söner, är Jobs reaktion trots alla motgångar "Herren gav och Herren tog. Lovat är Herrens namn!" (1:21).

  Efter den andra prövningen, då Job drabbas av svår sjukdom, är hans kommentar något nedtonad: "Om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte ta emot det onda?" (2:10).

  Men efter att ha suttit tyst tillsammans med sina vänner i sju dygn öppnar Job sin mun (3:1), och då väller det ut alla de tankar som han är besatt av. Job förbannar sin födelsedag, men han förbannar inte Gud. Job lever i en total ångest (3:26). 

  Till eftertanke:
  Job tyckte antagligen att han blev fruktansvärt orättvist behandlad med tanke på att man på den tiden oftast såg olyckor och sjukdom som Guds straff. Job hade ju hela livet varit ett föredöme i rättfärdigt liv.
  - Kan du förstå Jobs reaktion efter allt som drabbat honom?
  - Kan vi göra oss förtjänta av Guds välsignelser?