8 feb. 2024

FÖR EN TID SOM DENNA – Ester 4

 

Bibelläsning: Ester 4
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esther+4&version=SFB15

"Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?"  (Est 4:14 FB)

Då Mordokai ber Ester att gå till kungen och berätta om planerna på att döda alla judar i landet tvekar Ester. Hon är väl medveten om att hon riskerar att bli dödad om hon oanmäld kommer inför kungen.

Då säger Mordokai till Ester att detta kan vara Guds plan för hennes liv att hon just vid denna tid blivit drottning. Hon riskerar sitt eget liv, men kan möjligen rädda livet på alla judar i landet.

Du kanske tycker att det ibland kan kännas svårt att vara en kristen i en omgivning där kristendomsfientligheten tilltar. Du kanske väljer att vara tyst då Herren ber dig tala. Du kanske väljer att inte handla då du upplever att Gud ber dig göra något speciellt för honom.

Varför lever du just nu? Varför bor du just där du bor? Varför har just du kontakt med människorna i din omgivning? Varför har du just den position som du har idag?

Vem vet? Kanske finns du i din nuvarande livssituation just för en tid som denna.... 

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
"För en tid som denna". Vad innebär
det för mig? Idag? 
_______________________________

Innehåll kapitel 4:
En order har gått ut från kungen att "utrota, döda och förgöra alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor" (kapitel 3 vers 13).
Mordokai försöker förmå drottning Ester, som själv är judinna, att gå till kungen för att be om nåd för judarna.

Kommentar:
I hela Esters bok nämns inte Gud en enda gång. Men det betyder inte att Gud inte finns närvarande.

Då Mordokai fick höra befallningen om en fullständig judeutrotning rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska (vers 1). Då kungens befallning blev känd i hela riket fastade judarna och de flesta satte sig i säck och aska (vers 3). Att klä sig i säck och aska är ofta ett yttre tecken på att man söker Gud och ber om räddning och förlåtelse. Då Daniel vänder sig till Gud (också under fångenskapen i Babylon) skriver han "Jag vände mig till Herren Gud med bön och åkallan och höll fasta i säck och aska. Jag bad till Herren, min Gud, och bekände." (Dan 9:3f).

Mordokai uttrycker också till tillit till att Gud finns med i det som sker då han säger att Ester har blivit placerad där hon finns för ett speciellt ändamål. Mordokai uttrycker också sin tro på Gud då han säger att även om Ester vägrar gå in till kungen kommer Gud att rädda judarna på något annat sätt (vers 14).

Till eftertanke:
- Varför lever du just nu? Varför bor du just där du bor? Varför har just du kontakt med människorna i din omgivning? Varför har du just den position som du har idag? Vem vet? Kanske finns du i din nuvarande livssituation just för en tid som denna.... 

- "För en tid som denna". Vad innebär det för dig? Idag?

Inga kommentarer: