5 feb. 2024

UTMANINGEN. ESTERS BOK kapitel 1

 

Idag börjar vi med nästa bok i Gamla Testamentet, Esters bok. Vi börjar med en liten introduktion till boken:

Böckerna Esra och Nehemja berättar huvudsakligen vad som hände med de hemvändande judarna. Esters bok berättar om de judar som stannade kvar i Perserriket.

Berättelsen om Ester inträffade då kung Ahasveros (Xerxes I) regerade.

Många perser var negativa mot det judiska folkets närvaro och några personer i hög ställning sammansvor sig med syfte att utplåna judarna i landet. En av Ahasveros hustrur, judinnan Ester som han gjort till drottning, riskerar livet för att rädda sitt folk och lyckas avstyra angreppet mot judarna.

Ester gav senare befallning om att denna händelse skulle firas årligen i form av Purimfesten. Purimfesten har sedan blivit något av judarnas nationaldag ända in i våra dagar.

Indelning
Ahasveros fest. kap 1-2
Hamans fest. kap 3-7
Purimfesten Kap 8-10


FLYTTAD FRÅN SIN POSITION – Ester 1

Bibelläsning: Ester 1
"Och må konungen ge hennes kungliga värdighet åt någon annan som är bättre än hon."  (Ester 1:19 FB)

Drottningen hette Vashti. Vid en stor sammankomst kallade kungen på drottningen för att hon skulle presenteras för alla stormän som var samlade. Men drottning Vashti ville inte. Hon vägrade (vers 12).

Kungen blev mycket vred och bad om råd om hur han skulle handla. Vashti blev inte förkastad som människa eller dödad, vilket kanske vore det naturliga på den tiden då någon trotsar kungen.

Vashti blev avsatt som drottning. Då Vashti inte längre fullgjorde drottningens plikter kunde hon inte fortsätta att vara drottning.

Vi är alla kallade till tjänst i Guds rike. Gud har gett oss förtroende att vara hans lärjungar, var och en av oss med sin speciella uppgift. Olydnad och trots mot Gud kanske inte gör att vi förlorar barnaskapet som kristna. Men det gör oss mindre användbara till tjänst i Guds rike. Vi kanske har haft en tjänst i Guds rike en längre tid och tycker att vi kan utföra vår tjänst oberoende av Gud och göra som vi själva vill istället för att lyda Gud. Då blir vi oanvändbara i den position där Gud placerat oss. Då måste kanske Gud flytta oss från den positionen.

Gud förkastar oss inte som människor. Han älskar oss fortfarande. Men olydnad gör oss mindre användbara i Guds hand. 

_________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Lydnad för Herren gör mig användbar
i Guds rike.

_________________________________

Innehåll:
Kung Ahasveros har ett stort gästabud för alla furstar i Persien.
Drottning Vashti trotsar kungens befallning och blir fråntagen sin position som drottning.

Kommentar:
Kung Ahasveros härskade över ett enormt område. Från Indien i öster till Nubien (nuvarande Sudan) i väst. Ahasveros hade samlat alla furstar och befälhavare i riket i Susas borg, troligen för att planera och förbereda ett anfall på Grekland. Susa var perserrikets huvudstad under vintermånaderna.

År 481 f.Kr. gick kungen till anfall mot Grekland, men det fälttåget misslyckades och Ahasveros led ett stort nederlag vid Salamis.

Under det stora gästabudet i Susas Borg befallde Ahasveros att Drottning Vashti skulle föras in och visas upp för alla gästerna.

 Orsaken till hennes vägran kan ha varit att det var emot persisk sed för en kvinna att visa sig offentligt inför en samling av det motsatta könet. En annan möjlig orsak till hennes vägran kan ha varit att hon var gravid med sonen Artaxerxes och inte ville visa sig av den orsaken.

Men Vashti vägrade och kungen kände sig tvungen att reagera för att inte tappa ansiktet inför alla furstarna och Vashti blev avsatt som drottning.

Till eftertanke:
Vår olydnad mot Gud gör inte att vi förkastas som människor, men vi blir inte användbara på det sätt Gud ville att vi skulle vara. Vår olydnad skadar inte bara vår relation till Gud, den skadar oss själva och de människor Gud kallade oss att betjäna.

Inga kommentarer: