11 feb. 2024

DEN SOM GRÄVER EN GROP... - Ester 7

 

Bibelläsning: Ester 7
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esther+7&version=SFB15

"Och man hängde upp Haman på den påle han hade låtit sätta upp för Mordokaj. Sedan lade sig kungens vrede."  (Est 7:10 FB)

Då drottning Ester berättade för kungen att hennes liv stod i fara tillsammans med livet till alla andra av sitt folk (vers 4), frågade kungen vem som var ansvarig för detta (vers 5). Då kungen fick reda på att det var Haman som låg bakom planerna på att döda alla judar i landet en viss dag blev han mycket vred på Haman.

Kapitlet slutar med att kungen befaller att Haman ska hängas upp på den påle vid sitt eget hus, som Haman rest för att hänga upp Mordokai i.

Allt det onda som Haman planerat för Mordokai drabbar istället Haman själv.

Visdomsorden från ordspråksboken besannas gång på gång: "Den som gräver en grop faller själv däri" (Ordsp 10:8 och 26:27).

Våra planer att göra ont mot andra faller ofta tillbaka på oss själva. Man kan kanske också säga omvänt; våra planer att välsigna andra gör att välsignelsen ofta faller tillbaka på oss själva. 

__________________________________

- Mannakorn tugga på under dagen:
"Den som velsigner andre blir
selv velsignet"
(Ordsp 11:24-25 Norsk Bibel)
__________________________________

Innehåll kapitel 7:
Ester har inbjudit kungen och Haman till middag.
Kungen frågar Ester vad hon önskar och Ester talar om att judarna och hon själv lever under en dödsdom. Då kungen får reda på att det är Haman som ligger bakom dödsdomen blir Haman upphängd i den pålen som han hade rest för Mordokai.

Kommentar:
Vid den andra festmåltiden frågade kungen ännu en gång Ester vad hon önskade sig. Ester svarade och bad kungen skona hennes liv och alla andras liv som hörde till hennes folk. Kungen blev vred och frågade vem som hade sådana planer och då svarade Ester att det var Haman.

Kungen gick då i vredesmod ut i trädgården och Haman stannade hos Ester för att vädja för sitt liv (vers 7). Att stanna kvar hos Ester var ett svårt brott. Ingen icke-kastrerad man fick vara ensam med någon av kungens kvinnor.

Då kungen kommer tillbaka utbrister han "Tänker han till och med våldföra sig på drottning Ester härinne i mitt eget hus" (vers 8).

Då kungen hade sagt detta täckte man över Hamans ansikte. Att täcka över Hamans ansikte var liktydigt med en dödsdom. En persisk kung vägrade att se en dödsdömd i ögonen.

Till eftertanke:
Våra planer att göra ont mot andra faller ofta tillbaka på oss själva. Man kan kanske också säga omvänt; våra planer att välsigna andra gör att välsignelsen ofta faller tillbaka på oss själva.
- Välj att välsigna andra människor.

Inga kommentarer: