12 feb. 2024

Dagens andakt, den 12 februari

 

”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal”. (Ords 22:6) 

Alla vet att Danmark är känt för att ha mycket bokskog. Jag hörde berättas att en gång var det ungefär lika mycket ekar som bokar i landet. Men bokbeståndet tog så småningom över, och ekbeståndet minskade.  Orsaken till att boken vann över eken, sägs vara att boken sår sina frön tidigare än eken.

När jag hörde talas om kampen mellan bok och ek i Danmark och orsaken till att boken vann tänkte jag på människorna. I andevärlden pågår det en kamp om vad som ska få ha inflytande över människorna. Sannolikt är det så att det som sås in i en människas liv tidigt i barndomen och ungdomen är det som kommer att ta över. Om det goda sås in tidigt, om Guds ord sås in tidigt, kommer det att förr eller senare tränga ut det som sås in i människans liv senare.

BÖN

Herre, jag vill vara extra uppmärksam idag om jag möter unga människor, så att jag sår in det som är gott i deras liv. Hjälp mig att så in goda ord och vänliga handlingar.

Inga kommentarer: