4 feb. 2024

FÖRSUMMA INTE TJÄNSTEN – Neh 13

 

Bibelläsning: Nehemja 13
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemiah+13&version=SFB15

"Leviterna och sångarna hade därför återvänt var och en till sitt jordstycke i stället för att sköta sin tjänst. Jag förebrådde föreståndarna detta och sade: "Varför har Guds hus blivit försummat?" (Neh 13:10-11 FB)

Nehemja hade varit bortrest en period. Då han kom tillbaka fann han att de som skulle göra tjänst i templet hade övergett sin syssla och återvänt var och en till sitt jordstycke. Då kallade Nehemja dem tillbaka in i sina uppgifter.

Det kan komma stunder då vi blir frestade att överge det Gud kallat oss till och återvända till att sörja för vårt eget i första hand.

Efter korsfästelsen sa Petrus till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." Det var just det livet Jesus hade kallat Petrus ifrån, för att han i stället skulle bli människofiskare.

Alla kristna har en kallelse att verka för Guds rike. Vi har alla olika uppgifter men alla samverkar till att Guds rike ska växa på jorden. Det kan finnas kristna idag som "återvänt till sitt jordstycke". Men om vi lyssnar riktigt noga kan vi höra hur Herren kallar oss tillbaka i tjänst.

________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Försumma inte din tjänst i Guds rike.
________________________________

Innehåll:
Nehemja återvände till den persiske kungen som han lovat.
Nehemja ber kungen om att få resa tillbaka till Jerusalem och där finner han tempeltjänsten försummad och ser att alla hade lämnat tjänsten och återvänt till sitt jordstycke.
Nehemja återställer tjänsterna i Guds hus.

Kommentar:
Nehemja hade lovat perserkungen att han skulle återvända. Efter tolv år uppfyller han sitt löfte och återvänder till Artashasta ca 413 f.Kr. Perserkungen kallas här Babels kung (vers 6) eftersom han hade gjort Babel till administrativt centrum i sitt rike.

I Nya Testamentet får vi uppmaningen "Be alltid" (Ef.6:18). Nehemja uppfyller den uppmaningen bättre än de flesta. Jag har tidigare skrivit om Nehemjas "blixtböner". Mitt i en berättelse skjuter han in en kort bön till Gud. I detta kapitel ser vi detta tre gånger (vers 14, 22, 29 och 31).

För att inskärpa allvaret i Guds befallning att inte gifta bort sina söner med hedniska kvinnor, tar Nehemja kung Salomo som ett varnande exempel. Fastän han var den störste och visaste av alla kungar förleddes han att tillbe sina många hustrurs gudar (vers 26).

Till eftertanke:
Här läser vi hur tjänsten för Herren försummades.
- Hur fullgör du den tjänst Herren kallat dig till?

Vi läser också om Nehemjas "blixtböner". Gång på gång skickar Nehemja upp en blixtbön mitt i ett samtal, eller mitt under en berättelse.
- Hur är det med dig? Har du nära till Gud i vardagslivet, eller lämnar du Gud samtidigt som du säger Amen efter din morgonbön och lever ditt liv som om Gud inte fanns?

Inga kommentarer: