3 feb. 2024

VÄLKOMMEN TILL FESTEN – Neh 12

 

Bibelläsning: Nehemja 12
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemiah+12&version=SFB15

"De frambar på den dagen stora offer och gladde sig, ty Gud hade gett dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen gladde sig, och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring." (Neh 12:43 FB)

Muren var byggd under stort motstånd. Esra hade läst Guds ord för folket och folket hade bekänt sina synder och givit löften till Gud.

Nu var det dags för invigningen av tempelmuren. Invigningsfesten beskrivs nästan som Jesusmanifestationen i Stockholm eller som Frälsningsarméns kongressmarsch i gamla dagar. Man kommer med lovsångskörer och trumpeter från olika håll och strålar samman vid Guds hus (vers 40).

Det var en manifestation över Guds trofasthet och över hur Gud hade fört dem ut ur fångenskapen. Man sjöng lovsånger och tacksägelsesånger till Gud (vers 46).

Centralt i manifestationen var också att man frambar stora offer till Gud (vers 43).

Då jag ser tillbaka på läsningen av Nehemjas bok ser jag alla viktiga ingredienser i Gudstjänsten sådan vi firar den ännu i dag, 2.500 år senare:
-Lovsång
-Körer och musikgrupper
-Bibelläsning och bön
-Vittnesbörd om hur Gud fört oss från fångenskap till frihet
-Möjlighet till bekännelse av synder och att ta emot förlåtelse
-Möjlighet till överlåtelse och att ge nya löften till Gud
-Offer
-Mycket glädje 
________________________________
- Mannakorn att tugga på under dagen:
På vilka sätt kan jag bidra där jag
normalt firar gudstjänst? Med glädje?
Med vittnesbörd? Med offer? Genom
överlåtelse? På andra sätt?

________________________________

Innehåll:
Fortsättning av listan med namn och arbetsuppgifter för tjänsten i templet (vers 1-26).
Invigning av stadsmuren (vers 27-43)
Åtgärder för gudstjänsten i templet (vers 44-47)

Kommentar:
I uppräkningen av namn nämns också Sakarja (vers 16). Det är samme Sakarja som profeterade vid arbetet på Templet många tidigare (Esra 5:1). Det är också den Sakarja som skrivit Sakarja bok i Bibeln med starka Messiasprofetior (Sak 9:9).

Då det gäller sången och musiken hänvisar Nehemja till David, som var den som införde körsångare och musiker i Gudstjänsten. Vid murens invigning sjöng man också lovsånger och tacksägelsesånger till Gud som man hade gjort långt tidigare under Davids och Asafs tid (vers 46). David och Asaf anges som författare till mer än hälften av psalmerna i Psaltaren.

Till eftertanke:
Gudstjänsten på den tiden firades med många inslag som även ingår i våra gudstjänster idag.
- På vilka sätt kan jag bidra där jag normalt firar gudstjänst? Med glädje? Med vittnesbörd? Med offer? Genom överlåtelse? Genom att vara närvarande? På andra sätt?

- I Romarbrevet definieras en gudstjänst med att bära fram sig själv som ett heligt offer för Gud (Rom 12:1). Här handlar det naturligtvis inte om den slags offer som frambars på den tiden. Men vad handlar det om? Vad innebär det att ge sig själv till Gud?

Inga kommentarer: