6 feb. 2024

En psalm om dagen. Psalm 87 - KÄLLOR

 

Bibelläsning: Psalm 87
"Under sång och dans skall man säga:´Alla mina källor har jag i dig´."
(Ps 87:7 FB)

Var har du dina källor? Varifrån kommer dina impulser? Vad är det som inspirerar dig? Vad möter andra människor då de möter dig?

Hämtar du din näring från bitterhetens källor? Eller missunnsamhetens källor? Eller misstänksamhetens källor?

Vad är det som driver dig? Längtan efter framgång? Längtan efter att bli beundrad? Längtan efter att bli bekräftad?

Psalmisten uttrycker sin längtan efter att alla hans källor ska komma från Herren. Vi får också leva i samma längtan så att människor vi möter upplever en gudsnärvaro då de möter oss?
__________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre, låt mitt liv bli en lovsång till dig.
__________________________________

Inga kommentarer: