13 feb. 2024

KOMMER DU IHÅG? – Ester 9

 

Bibelläsning: Ester 9
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esther+9&version=SFB15

"Mordokaj skrev ner dessa händelser och sände brev till judarna i alla kung Ahasveros provinser, både nära och långt borta,  för att ålägga dem att år efter år fira den fjortonde och den femtonde dagen i månaden Adar till minne av de dagar då judarna hade fått ro för sina fiender och för att minnas den månad då deras bedrövelse hade vänts i glädje och deras sorg i fest. Därför skulle de fira dessa dagar som dagar av fest och glädje, och sända gåvor till varandra av den mat de hade tillagat, och skicka gåvor till de fattiga."  (Ester 9:21-22 FB)

Judarna hade varit nära att förgöras. Genom helt otroliga händelser förbyttes deras dödsdom till befrielse. Hela kapitlet utropar: "Glöm inte detta!" (vers 21, 22, 23, 26, 27, 28).

Hela Israels historia berättar om hur Gud räddar sitt folk. Befrielsen ur slaveriet i Egypten, räddningen under fångenskapen i Babylon, räddningen från fångenskapen i Babylon.

Judarna firar dessa händelser generation efter generation. Det är viktigt för judarna att inte glömma!

Då du ser dig tillbaka kommer du då ihåg vad Jesus gjort för dig?
-Då han gav sitt liv för dig på korset?
-Den dagen du blev frälst?
-Den dagen du förstod att dina synder är förlåtna?
-Situationer i ditt liv då Herren väglett dig och välsignat ditt liv?
Det är värt att inte glömma. Det kan vara värt en minnesfest!

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vilka händelser i mitt är värda att
vårda och inte glömma?

_______________________________

Innehåll:
Judarna försvarar sig och dödar många fiender (vers 1-19)
Mordokais uppmaning att aldrig glömma hur Herren räddade dem från en säker död (vers 20-32)

Kommentar:
Purimfesten har fått sitt namn från ordet Pur som betyder att kasta lott eller tärning. Denna högtid firar judarna även idag. Det är dagar av jubel, fest och glädje där man också ger varandra gåvor för att minnas hur judarna blev räddade från att utrotas i Perserriket.

I "kristna" länder har man på samma sätt fortsatt att fira jul till minne av Jesu födelse och påsk till minne av Jesu död och uppståndelse, även om många människor i västvärlden för länge sedan glömt bort vad det var vi skulle fira de dagarna.

Till eftertanke:
I tacksamhet har många judar genom generationer kommit ihåg att i tacksamhet minnas påsken, befrielsen från slaveriet i Egypten, och Purim, till minne av räddningen från utrotelse.
- Vilka situationer i historien vill du tacka Gud för?
- Vilka situationer i ditt liv vill du tacka Gud för? Skriv ned dem på en lista och bär fram dem inför Gud som ett tacksägelseoffer.

Inga kommentarer: