4 feb. 2024

Dagens andakt, den 4 februari

 

”Men dessa (tecken) har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn” (Joh 20:31)

När man läser Bibelns förstår man att tron på Jesus är vägen till Gud. Om man har lite eller mycket tro spelar egentligen inte så stor roll. Vi illustrerar detta ibland genom att ta fram en stol och ställa den mitt på golvet. Man kan gå runt den där stolen och fundera tills man dör om den där stolen verkligen kan hålla min tyngd. Jag kan sätta mig i luften ovanför stolen för att pröva, eller sätta mig försiktigt, men bära upp det mesta av min tyngd med benen. Men det är först när jag vågar sätta mig med hela min tyngd på stolen, som jag verkligen får veta om stolen håller att sitta på.

Så är det också med tron. Många människor går runt tron och undrar om det ska hålla för dem. De har sett andra ”sätta sig på stolen” och det har hållit. Men ska det verkligen hålla för mig?

Poängen är, att det inte är min tro, som gör stolen hållbar. Mycket tro eller lite tro spelar ingen roll. Om stolen håller beror på om den är stabilt konstruerad. Med tron på Gud är det på samma sätt. Min stora eller lilla tro påverkar varken Guds existens eller Jesu anspråk på att han är Guds son. Antingen är det sant och då håller det, eller också är det inte sant. Enda sättet att få veta är att pröva själv.

BÖN

Herre, tack för alla miljoner kristna som prövat tron före mig, och som funnit att det håller att tro på dig. Hjälp mig idag att vila tungt i tron på dig.

Inga kommentarer: