8 feb. 2024

En Psalm om dagen. Psalm 89 - ETT JUBLANDE FOLK

 


Läs långsamt, "tugga" väl, lyssna...


Bibelläsning: Psalm 89
"Saligt är det folk som vet vad jubel är, Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar de. I ditt namn gläder de sig alltid, genom din rättfärdighet upphöjs de" (Ps 89:16-17 FB)

Psalm 89 uttrycker en stor tacksamhet till Herren för vem han är och vad han gör: "I evighet vill jag sjunga om Herrens nådegärningar, jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte" (vers 2).

Psalmen beskriver också ett saligt folk och kännetecknen på detta folk:

1/ De vet vad jubel är. (vers 16)
Många människor har lärt sig att klaga, men det saliga folket vet vad det innebär att jubla.

2/ De vandrar i Herrens ansiktes ljus. (vers 16)

Det saliga folket behöver inte vandra i mörkret för Herrens närvaro lyser upp vägen.

3/De gläder sig alltid i Herrens namn. (vers 17)
Det saliga folket vet att Herrens namn alltid är värt vår lovsång och vår glädje, för han förändras inte.

4/ De har Herren som sin styrka och prydnad. (vers 18)
Det saliga folket är inte beroende av sin egen förträfflighet utan är ständigt beroende av Guds styrka.
______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Tack att jag får glädja mig i dig.
______________________________

Inga kommentarer: